Toterfout-Halfmijl

Toterfout-Halfmijl is een historisch interessant en landschappelijk aantrekkelijk gebied. De vele grafheuvels uit de prehistorie wijzen erop, dat deze streek al meer dan 3.000 jaar geleden bewoond werd door mensen.

De IVN-wandeling (linksom of rechtsom) leidt door een zeer gevarieerd bosgebied, dat bestaat uit percelen met veel soorten naald- en loofhout, gescheiden door brede zandpaden. Volg de zwarte pijlen op de paaltjes.

vev-route_toterfout-halfmijl_en_molenvelden_2.pdf