Dommelbeemden

Een van de fraaiste gebieden binnen het werkterrein van het IVN Veldhoven Eindhoven -Vessem is de Dommelbeemden. Vanaf de brug in de weg Waalre-Veldhoven, ter hoogte van de Philips visvijvers, strekt zich aan weerszijden van de laaglandbeek de Dommel een breed dal uit richting Waalre.

Het Dommeldal is al een aantal jaren voor een deel in eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten. Door aangepast beheer en de inzet van de werkgroep Kleine Landschapselementen van het IVN Veldhoven Eindhoven Vessem is de natuurwaarde sterk toegenomen.

Een tweetal wandelingen, die beide beginnen bij de Volmolen in Waalre en goed zijn uitgepijld en beschreven, voeren u door het beekdal en langs de oevers van de Dommel.
De wandelingen zijn uitgezet door Natuurmonumenten, in samenwerking met het IVN Veldhoven Eindhoven Vessem. Er is een beschrijving beschikbaar.

Er is ook een beschrijving van een "ommetje" beschikbaar, dat start en eindigt bij 't Witven. Deze kunt u hieronder downloaden.

vev-wandeling_ommetje_dommelbeemden.pdf