Over Cranendonck

Welkom bij de IVN-afdeling Cranendonck. In onze mooie gemeente willen wij mensen meer in contact brengen met de natuur door het organiseren van veel activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie. Samen Sterk in het Buitengebied: vallen u dingen op zoals stroperij, wildcrossen, (drugs)afvaldumpingen, maar ook overtredingen als het verwaarlozen van dieren en illegale hennepteelt meldt dit dan bij het handhavingsteam van Brabant op: 0900-9965432