Bezoekerscentrum Toterfout

Permanente tentoonstelling in bezoekerscentrum Toterfout

 

In bezoekerscentrum Toterfout, Toterfout 13a te Veldhoven, hebben we een educatieve tentoonstelling staan, die altijd voor publiek toegankelijk is. We brengen de natuur rondom het bezoekerscentrum onder de aandacht van het publiek.

 

 

Al lopend over de trap naar boven kom je allerlei dieren tegen. Je kunt kijken, luisteren en voelen. Er staat steeds een korte uitleg op de informatiebordjes. Belangrijk in dit gebied is de beek de Bruggenrijt en de poelen die daaromheen liggen. De poelen herbergen talloze soorten amfibieën zoals salamanders, padden en kikkers. Een paar heel bijzondere dieren komen er voor: de kamsalamander en de knoflookpad. Dit zijn rode-lijst-soorten en genieten de maximale beschermingsstatus, die we ze in Nederland kunnen bieden.

Door de variatie in beplanting zijn er veel vogels. De dichte naaldbossen bieden beschutting aan reeën, konijnen, vos, eekhoorns en talloze muizensoorten. Uilen en roofvogels zoeken er hun prooi. De open loofbossen bieden veel gevarieerd voedsel voor al deze dieren. In de buurt van de boerderijen komt de steenmarter voor.

Naast de natuur heeft het gebied ook cultuurhistorische waarden. Er is een aantal grafheuvels te bekijken, die zo’n 3500 jaar oud zijn. In het bezoekerscentrum is een maquette van een van de grafheuvels gemaakt met een doorsnede, zoals die waarschijnlijk geweest is. Voor de jongsten onder ons is er een spelletjeshoek gemaakt. Er is een speelhuisje en je kunt je verkleden alsof je 3500 jaar geleden leefde. Er is een tiental spelletjes over de natuur: puzzels, een electrospel, memory, kleurplaten enz.