Werkgroep Wandelroutenetwerk Eindhoven

Het Eindhovense deel van het Brabantse wandelroutenetwerk bestaat uit 180 kilometer wandelpaden met 123 knooppuntpalen, en is in beide richtingen te lopen. Er zijn in totaal 10 medewerkers die in september en maart een traject controleren. Controleren houdt in: kijken of de nummers van de knooppuntpalen er allemaal op staan, onkruid om de paal verwijderen, paal schoonhouden, kapotte bankjes, vuilnisbakken en zwerfafval noteren, soms extra paaltjes bijzetten voor vergroting van de duidelijkheid van de route (die paaltjes moet je zelf gaan zetten, evt. met behulp van een collega).

Soms komen klachten van wandelaars binnen bij Visit Brabant en die worden dan doorgegeven aan de coördinator van de werkgroep. Klachten kunnen gaan over bijv. omgewaaide bomen, kapot gereden palen, vandalisme of een route die niet meer te wandelen valt door water of wegomlegging. De klachten worden doorgegeven aan de medewerkers, die het dan oplossen binnen hun rayon. Twee keer per jaar wordt een algehele network controle uitgevoerd door de controleurs, die alle trajecten nalopen. Bevindingen van de controles worden gerapporteerd aan de coördinator en gemeld via de webapplicatie EasyGis aan Visit Brabant. Die stellen reparatiemateriaal ter beschikking, zoals de stickers, nummerplaatjes en routepalen.

Voor het werk krijgt de werkgroep een vergoeding, die grotendeels aan de algemene kas te goede komt. In het verleden zijn daarvan de projector en het info-bord van de zonnepanelen aangeschaft.