Werkgroep Wandelroutenetwerk Eindhoven

Het Eindhovense wandelroutenetwerk bestaat uit 180 kilometer wandelpaden met 123 knooppuntpalen, en is in beide richtingen te lopen. Er zijn in totaal 10 medewerkers die in september en maart een traject controleren. Controleren houdt in: kijken of de nummers van de knooppuntpalen er allemaal op staan, onkruid om de paal verwijderen, paal schoonhouden, kapotte bankjes, vuilnisbakken en zwerfafval noteren, soms extra paaltjes bijzetten voor vergroting van de duidelijkheid van de route (die paaltjes moet je zelf gaan zetten, evt. met behulp van een collega).

Klachten wordt geregistreerd bij het SRE en doorgegeven aan de coördinator van de werkgroep. Klachten van wandelaars zijn bijv. omgewaaide bomen, nummers die van een paal gehaald zijn, vandalisme etc. De klachten worden doorgegeven aan de medewerkers, die het dan oplossen binnen hun traject. Bevindingen van de controles worden gerapporteerd via speciale voorjaars- en najaarsformulieren. Deze worden verzameld door de coördinator en doorgespeeld naar het SRE.

We hebben 2x per jaar een bijeenkomst, telkens na het afsluiten van een controle. Dit jaar hebben we gezamenlijk een wandeling gemaakt in een wandelroutegebied buiten Eindhoven en afgesloten met een gezellig etentje. Elk jaar is er een uitstapje. SRE betaalt 2x per jaar een bedrag voor het controleren van het wandelroutenetwerk. Wat overblijft van het geld blijft in de kas, 1x per jaar doen we daar het uitstapje van.