Werkgroep Kinderdoe

De kinderdoedag is een natuuractiviteiten/ ontdekdag voor kinderen tot 10 jaar met hun ouders, opa’s en oma’s. Deze vindt altijd plaats in de Frater Simon Deltour Heemtuin tegenover het (voormalige) Milieu Educatie Centrum in Eindhoven.

Elke kinderdoedag wordt georganiseerd door een vaste voorbereidingsgroep van 6-8 personen. Ze komen 2 keer per doemiddag bij elkaar voor overleg en werken de activiteiten thuis uit. Op de vrijdag voor de kdm zetten ze alles klaar voor die zondag. Op de zondag zelf is de voorbereidingsgroep 2 uur voor aanvang aanwezig om alles in de Heemtuin klaar te zetten. In totaal zijn er 20 medewerkers die 1 of meerdere keren per jaar komen meehelpen. Er zijn per jaar 4 kinderdoemiddagen, elk seizoen één. Er wordt een persbericht gemaakt voor de krant en Genneper Parken zorgt dat het geplaatst wordt. Dit bericht wordt ook in het ledenblad geplaatst. In december is er een gezamelijke kerstlunch voor alle medewerkers. Er is 1x per jaar een evaluatieavond voor alle medewerkers en 1x per jaar een gezellig uitje.

De kinderdoedag werd i.s.m. het Milieu Educatie Centrum (Genneper Parken) georganiseerd.

De kinderdoemiddagen in 2019 zijn op:

Zondag 27 januari, thema vogeltjes
Zondag 14 april, thema nog niet bekend
Zondag 30 juni, thema waterdiertjes
Zondag 6 oktober, thema nog niet bekend

Telkens van 11:00 tot 16:00 uur