Duurzaamheid

In 2018 is de werkgroep “Duurzaamheid” opgericht; een actueel thema waarbij een breed scala aan activiteiten kan worden ontplooid. Een eerste activiteit is aanhaken bij Operatie Steenbreek, ook bekend van het motto ‘tegel eruit, plant erin’.
De werkgroep wil met diverse projecten meer bewustwording bij de mensen creëren en ondersteuning bieden om tuinen groener in te richten. Een tuin met meer groen erin zorgt voor een groter leefgebied van dieren en is tevens gezonder en klimaatbestendiger.

De werkgroep / IVN biedt op dit moment de volgende activiteiten aan:

Cursussen over een diervriendelijke tuin

Wanneer er een nieuwe cursus gepland is (aangekondigd op de homepage), kun je je opgeven via de Volksuniversiteit Eindhoven.

Excursie in uw wijk

Met een excursie in de wijk geeft IVN bewoners de mogelijkheid om hun eigen buurt te bekijken met aandacht voor wateroverlast en inrichting van tuinen, zoals bijvoorbeeld de verhouding tegels versus groen. Het IVN kan info geven om tuinen, stoepen en straten klimaatbestendiger en dus ook diervriendelijker in te richten.

Subsidie en andere ondersteuning

De gemeente Eindhoven geeft bewoners de mogelijkheid om hun omgeving te vergroenen en stimuleert wateropvang. Zie hiervoor de website van de gemeente.

Presentatie ‘tegel eruit, plant erin’

We kunnen een presentatie geven in uw buurthuis, verenigingszaal of andere locatie over het onderwerp ‘tegel eruit, plant erin’. Hierin komen ook het klimaat en diervriendelijkheid aan de orde. De presentatie duurt een half uur. Daarna is er tijd voor vragen.

Stand tuincentrum of open dag

IVN kan een stand inrichten in een tuincentrum of tijdens een open dag. In de stand kunnen geïnteresseerden info ophalen over het vergroenen van de omgeving met planten, insecten en wateropvang.

Lezingen in samenwerking met de bieb

Samen met de bibliotheek in Veldhoven organiseren we een aantal keer per jaar lezingen, tentoonstellingen of een ander soort bijeenkomst. Meer informatie vindt u onder het kopje cursussen en lezingen.

Interesse?

Neem dan contact op met ons via ivn.vev@gmail.com.