Lidmaatschapsvoorwaarden IVN-VEV

Wat houdt het lidmaatschap in?

  • Als lid steun je de missie en de doelen van IVN d.m.v. een jaarlijkse contributie en, bij voorkeur, ook als vrijwilliger in één of meerdere werkgroepen.
  • Je gaat akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement.
  • Je wordt tevens lid van de landelijke IVN-vereniging. Jouw adresgegevens worden ook opgenomen in het landelijk ledenbestand.
  • Je ontvangt 4 maal per jaar het landelijk magazine “Mens en Natuur” en het lokale ledenblad “Praatkruid”. Daarnaast kun je je abonneren op verschillende nieuwsbrieven.
  • Je krijgt korting bij deelname aan cursussen en op aankopen in de IVN-webwinkel.

Contributie

De contributie bedraagt momenteel € 24,00 per kalenderjaar (tarief 2022) voor gewone leden. Huisgenootleden betalen € 5,00 en jeugdleden (tot 18 jaar) € 32,00.

Lidmaatschapsduur

Het lidmaatschap gaat direct in bij aanmelding en loopt tot 31 december van het lopend jaar. Bij aanmelding na 31 juni geldt een gereduceerd tarief. Het lidmaatschap wordt steeds automatisch verlengd met één jaar.

Opzeggen of gegevens wijzigen

Opzeggen van het lidmaatschap en veranderingen van adresgegevens of bankrekeningnummer dienen te gebeuren vóór 1 december via een bericht naar de ledenadministratie:

Via post:              Ledenadministratie IVN-VEV, Kermisberg 4, 5508 DW Veldhoven

Via email:            corvanleeuwen.ivnvev@gmail.com.