Lidmaatschapsvoorwaarden IVN-VEV

 

Wat houdt het lidmaatschap in?

Contributie

De contributie bedraagt momenteel € 24,00 per kalenderjaar (tarief 2023) voor gewone leden. Huisgenootleden betalen € 5,00 en jeugdleden (tot 18 jaar) € 32,00 (€ 35,00 vanaf 2024).

Lidmaatschapsduur

Het lidmaatschap gaat direct in bij aanmelding en loopt tot 31 december van het lopend jaar. Bij aanmelding na 30 juni geldt een gereduceerd tarief. Het lidmaatschap wordt steeds automatisch verlengd met één (kalender)jaar.

Opzeggen of gegevens wijzigen

Opzeggen van het lidmaatschap en veranderingen van adresgegevens of bankrekeningnummer dienen te gebeuren vóór 1 december via een bericht naar de ledenadministratie:

Via post:              Ledenadministratie IVN-VEV, Kermisberg 4, 5508 DW Veldhoven

Via email:            corvanleeuwen.ivnvev@gmail.com.