Klimaatverandering - wat doe JIJ eraan?

Informatie-deel: Klimaat, Energie, Duurzaamheid

Maak je eigen keuze: je eigen milieu - voetafdruk

 

 

Klimaat

 

Klimaatsverandering

 

 • Wat is klimaat?
 • Zeespiegelstijging, landijs, zee-ijs
 • Natuurlijke veranderingen van het klimaat
 • Invloed van de mens op het klimaat

Water

 • Zoet water wordt een schaarse grondstof

EHS

 • De reactie van de natuur op klimaatsverandering
 • Het belang van de EHS, EVZ en stapstenen voor de dieren/planten die zich aan moeten passen aan de klimaatsverandering.

Fossiele energie

Broeikaseffect

 • Natuurlijk broeikaseffect
 • Kennis maken met broeikasgassen
 • Wat is de invloed van de mens op het broeikaseffect?

CO2 kringloop

Fossiele brandstoffen

 • Wat zijn fossiele brandstoffen?
 • Hoe ontstaan ze?
 • Wat zijn problemen rond fossiele brandstoffen?

Kernenergie

Duurzaamheid

 • Duurzame energiebronnen (zon, wind, water, aardwarmte)
 • Recycling
 • Gebruik van (drink) water

 

In het keuze-deel maakt de bezoeker een keuze wat betreft voeding, transport, vakantie, vrije tijd besteding, natuurbeleving, en nog veel meer. Aan elke keuzemogelijkheid wordt een milieu/ klimaatsgewicht gehangen.
Al deze keuzes, die we dagelijks maken, bepalen je eigen ‘footprint’: de voetafdruk, die jouw manier van leven op de aarde achterlaat. Er wordt inzichtelijk gemaakt, door de keuzes te maken, waar je de voetafdruk zou kunnen verkleinen. Hoe kleiner je voetafdruk, hoe minder je milieubelasting is en hoe kleiner de invloed op het klimaat zal zijn. Het geeft, hopen wij, veel stof tot nadenken.