Vogeltrekspel

Dit is een kleine tentoonstelling bestaande uit een negental borden. Het is een uitvergroting van het vogeltrekbordspel dat ooit is uitgegeven door  Vogelbescherming Nederland. De kinderen leren spelenderwijs wat voor gevaren vogels tegenkomen op hun trek naar het zuiden.