Onderzoek

Diverse onderzoeken hebben de afgelopen jaren aangetoond dat de natuur een gunstige invloed heeft op de totale ontwikkeling van kinderen. Natuur is goed voor hun zintuigen, motoriek, concentratie, denkvermogen en creativiteit.  Maar denk ook aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Kinderen maken immers sneller vriendjes als ze buiten spelen. Vaker eropuit dus!

Brochure Groen doet goed (2023)

Benieuwd naar de kracht van Groen doet goed, het soort activiteiten en waar deze allemaal aan bijdragen bij kinderen? Je leest het in de brochure!
Brochure Groen doet goed 2023

White paper Groen doet goed Zuid-Holland

Wil je meer weten over de activiteiten van Groen doet goed Zuid-Holland? En over de impact daarvan op kinderen? Lees dan het white paper.
White paper Groen doet goed Zuid-Holland 2022

IVN Trendrapport Jeugd, natuur en gezondheid (2012-2019)

Meer weten over wat het effect van natuur is op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren? Lees hier het trendrapport.
Trendrapport jeugd, natuur en gezondheid 2012-2019

Whitepaper Groene Schoolpleinen. IVN, Jantje Beton & VU Amsterdam (2021)

Wil je meer weten over de kracht van groene schoolpleinen? Lees het in de whitepaper Groene Schoolpleinen.
Whitepaper Groene schoolpleinen 2021

Buitentijd is leertijd (2016)

In het kader van de eerste Nationale Buitenlesdag op 12 april 2016 heeft wetenschapsjournalist Mark Mieras een literatuurstudie gedaan naar het belang van buitenles voor het kinderbrein. Daaruit blijkt onder andere dat met meer sport en spel, meer beweging, een beter lichaamsbesef en meer vrije speeltijd leerlingen cognitief beter kunnen presteren.
Buitentijd is leertijd

Natuurbeleving bij stadskinderen (2016)

In het onderzoek van Louwra Postma beantwoordt zij de vraag hoe kinderen in de stad een verbondenheid met de natuur aangaan. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van een studie Bos- en Natuurbeleid aan de Wageningen UR (WUR).
onderzoek_louwra_postma_-_natuurbeleving_bij_stadskinderen.pdf

Gezonde schoolpleinen (2015)

Vanuit het project Gezonde Schoolpleinen van IVN Natuureducatie en Jantje Beton zijn feiten en cijfers verzameld omtrent bewegen en buitenspelen, een groene omgeving en gezonde ontwikkeling van de jeugd. Deze cijfers tonen kort maar krachtig aan dat een Gezond Schoolplein een waardevolle aanvulling is op de leefomgeving van kinderen.
Gezond Schoolplein

Beetje natuur, grote invloed (2014)

Een klein beetje groen blijkt al verrassend veel invloed te hebben. Natuur
werkt als een vluchtheuvel voor de geest.
Beetje Natuur, Grote Invloed

Jeugd, Natuur & Gezondheid (2012)

Kijk hier voor onderzoeksresultaten die aantonen hoe belangrijk buiten zijn voor kinderen is.
Factsheet Jeugd, Natuur & Gezondheid

Groene kansen voor de jeugd (2010)

Dit rapport beschrijft de stand van zaken omtrent het onderzoek op het gebied van jeugd, natuur en gezondheid. Voor zeven verschillende thema’s wordt de stand van zaken betreffende relevant onderzoek beschreven en worden suggesties gedaan voor de nabije toekomst. De thema’s zijn: ontspanning en rust, groene bewegingsruimte, spelen in het groen, natuurbelevingsprogramma’s, vitamine g, jeugdboerderijen, groene kinderopvang.
Groene kansen voor de jeugd

Speelnatuur en veiligheid (2009)

De maatschappelijke behoefte aan speelnatuur buiten de bebouwde kom is groot. Tegelijkertijd leidt deze behoefte tot vragen en misverstanden. Dit rapport biedt antwoorden op praktische, juridische en technische vragen inzake veiligheid en aansprakelijkgeid bij het beheer van speelnatuur. Het verschil tussen een speeltoestel en een speelaanleiding wordt helder beschreven alsook wat dit betekent in de praktijk.
Speelnatuur en veiligheid