Wat doet IVN voor de zorg?

Groen is gezond! Uit onderzoek blijkt dat contact met de natuur zorgt voor meer geluk en minder stress. IVN zet zich in om alle mensen in Nederland, ook kwetsbare groepen zoals ouderen in verpleeghuizen, toegang tot natuur en natuurbeleving te bieden. Dit doen we door middel van wetenschappelijk bewezen groene interventies en samenwerking in de zorgbranche.

Wie gaat met ons mee met de Natuurkoffer?

Ons aanbod

Groen Doen

IVN heeft de nodige ervaring opgedaan in het inzetten van natuur en natuurbeleving binnen de zorg. Op basis van deze ervaringen hebben we een set van succesvolle producten ontwikkeld.

Trainingen

Om groen blijvend een plek te geven in de zorg is het belangrijk dat medewerkers en idealiter ook mantelzorgers en vrijwilligers de natuur binnen en buiten de zorglocatie leren benutten. IVN biedt diverse trainingen en workshops om deze drempels weg te nemen.

Vergroenen zorglocatie

Om te zorgen dat bewoners van een zorglocatie in contact met de natuur kunnen komen, moet er gezorgd worden voor voldoende beleefbaar groen. Dat kan zowel binnen als buiten de zorglocatie.

Flower: natuur voor ouderen

De ambitie van het Flower-project is om kwetsbare ouderen meer tijd in de natuur door te laten brengen om hun welzijn, gezondheid en sociale inclusie te verbeteren. Dit doen we door in te steken op het inspireren van en het versterken van vaardigheden van hun zorgverleners formeel (professionals) en informeel (familie en vrienden).