Groen doet Goed Delft

Sinds 2016 doet Delft mee aan het Groen doet Goed programma. Onder dit programma heeft de samenwerking tussen diverse groene educatieve organisaties in Delft, een flinke impuls gekregen. Het resultaat is een coalitie van deze organisaties die gezamenlijk zorgen voor de invulling van een leerzaam en leuk programma voor Delftse kinderen. Het doel is om hen de natuur binnen en buiten de stad te laten beleven. Dit kan zowel onderschools als buitenschools zijn. Alle. activiteiten en projecten zijn gericht op kinderen tussen de 4 en 12 jaar.

De partners

De groene educatieve organisaties hebben de nadrukkelijke intentie om de samenwerking in de komende jaren voort te zetten en verder uit te bouwen, zodat de basis van activiteiten die nu is gelegd, verstevigd kan worden. Samen zorgen de coalitiepartners voor het verbinden van initiatieven, het beter samenbrengen van vraag- en aanbod en een groter bereik. Het bereiken van de lage SES doelgroep en het samenwerken met de andere GdG partners staan centraal.

Activiteiten

Door Groen doet Goed hebben vele initiatieven van de coalitie vorm kunnen krijgen. De coalitie wil haar doelen bereiken door krachten te bundelen rondom een aantal activiteiten. Middels de ‘Naar buiten! kalender Delft’ worden activiteiten gezamenlijk opgepakt en gecommuniceerd.
Vanuit Duurzaamheidscentrum de Papaver zijn er diverse speurtochten zoals de succesvolle Kerstballentocht en Buitenlesdagen voor scholen gerealiseerd. Maar ook moestuinieren bij stichting Kindertuinen Delft is mogelijk gemaakt voor scholen uit lage SES wijken. Daarbij is door stichting Groenkracht het Mobiel tuinteam opgezet. Deze vrijwilligers bieden hulp en ondersteuning in de aanleg of het onderhoud van (het liefst eetbaar) groen op het schoolplein. Door JOGG werd een mooie ‘Speur, scan en speel kaart’ ontwikkeld met een zomer- en winterspeurtocht door de wijk. Deze werden begeleid door buurtsportcoach van Delft voor Elkaar. Bij de Kinderboerderij Tanthof zijn de afgelopen jaren verschillende goed bezochte publieksevenementen met natuuractiviteiten georganiseerd. Tot slot sluit de Delftse coalitie ook aan bij een aantal regionale activiteiten. Zo kunnen Delftse kinderen bijvoorbeeld op Expeditie Mee naar Zee en doet Delft mee aan de Clean SUP.

Eerdere jaren

In 2016 deed Gemeente Delft voor het eerst mee aan Groen doet Goed in samenwerking met gemeente Zoetermeer. De activiteiten vonden vooral plaats in groengebied Buytenhout waar beide gemeenten aan grenzen. Het Buytenhout bestaat uit een aantal aan elkaar grenzende parken/recreatiegebieden, te weten: Buytenpark, Westerpark, De Balij, Bieslandse Bos, Dobbeplas en Delftse Hout. Ze werkten daarbij samen met Pijnacker-Nootdorp en Staatsbosbeheer. Door 50 % van de vervoerskosten van scholen te vergoeden bood Groen doet Goed basisschoolklassen de mogelijkheid om de natuur in te gaan. Met verschillende activiteiten maakte de kinderen kennis met het gebied. Herhaalbezoek werd verder gestimuleerd door ondernemers en vrijwilligers van bijvoorbeeld natuur en milieuorganisaties uit het gebied. Ze kregen een cursus “Ambassadeur van het landschap”aangeboden door IVN en gingen meer gezamenlijk arrangementen ontwikkelen.
Vervolgens ging Groen doet goed Delft aan de slag met het project ‘Gezond door Natuur’. In samenwerking met het Reinier de Graaf ziekenhuis werden patiëntjes met natuur in contact gebracht om het geneesproces te stimuleren. Zo werden bijvoorbeeld de kamers groener ingericht. Ook werden er door een groep vrijwilligers van het IVN aangepaste, korte natuuractiviteiten aangeboden voor kinderen in het ziekenhuis, zodat zij natuurervaringen en -belevingen op konden doen. Bij behandeling op de kinderpoli of bij ontslag kreeg een patiëntje en natuurherstelpakket mee naar huis. In het pakket zat allerlei materiaal om bezoek aan het Buytenhout te stimuleren. Bijvoorbeeld een kaart van het gebied in en meerdere kortingsbonnen en verschillende buiten-doe-dingen.