Delft

De Groen doet Goed coalitie Delft

Sinds 2016 doet Delft mee aan Groen doet Goed. Onder dit programma heeft de samenwerking tussen diverse groene educatieve organisaties in Delft, een flinke impuls gekregen. Het resultaat is een coalitie van deze organisaties die gezamenlijk zorgen voor de invulling van een leerzaam en leuk programma voor Delftse kinderen om de natuur binnen en buiten de stad te beleven.

De partners

De groene educatieve organisaties hebben de nadrukkelijke intentie om de samenwerking in de komende jaren voort te zetten en verder uit te bouwen, zodat de basis van activiteiten die nu is gelegd, verstevigd kan worden. Samen zorgen de coalitiepartners voor het verbinden van initiatieven, het beter samenbrengen van vraag- en aanbod en een groter bereik. Het bereiken van de lage SES doelgroep en het samenwerken met de andere GdG partners staan centraal. 

Activiteiten

De coalitie wil haar doelen bereiken door krachten te bundelen rondom een aantal activiteiten. Bijvoorbeeld binnen de ‘Naar buiten! kalender Delft’ waarin activiteiten gezamenlijk worden opgepakt en gecommuniceerd. De kalender bestaat uit diverse activiteiten zoals winterwerken, buitenlesdag, wateractiviteiten en een oogstfeest. Verder is er ‘Delft zoemt!’ een project dat zich inzet om Delft bijvriendelijker te maken. Er wordt gewerkt aan een interactieve tentoonstelling in De Papaver over bijen, die de bezoeker ook aanzet om naar buiten te gaan. Ook  worden er op 3 verschillende locaties buzzhaltes gerealiseerd worden. Dit zijn bushaltepalen met daarop op een leuke manier gepresenteerde informatie over wilde bijen en nektarbloemen.

Binnen de activiteit Jong Leren Eten in Delft gaat er bijzondere aandacht uit naar de Buitenhof, een aandachtswijk. De verschillende (moestuin)locaties worden steeds beter bekend bij scholen en kinderen. Niet alleen kennismaking met moestuinieren voor die kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is, maar de kinderen gaan aan de slag om met de oogst te gaan koken (en proeven). Ook worden er een aantal wildplukwandelingen georganiseerd om de kinderen te laten ervaren dat er eetbaar groen om de hoek groeit.

Voor elke middelbare school een buitenles(lokaal) is erop gericht dat alle middelbare scholen de mogelijkheid krijgen om een buitenles te volgen passend bij de school. Vanuit de middelbare scholen is steeds meer animo om ook naar buiten te gaan. Parallel daaraan ontstaan op diverse locaties plekken die geschikt zijn om buiten les te geven. Zo zijn er 3 Tiny forests die nauw verbonden zijn met een school.

Daarbij zet de coalitie zich ook in voor een Jongeren Advies Bureau waarbij jongeren zelf aan de slag gaan met een vraagstuk rondom voedsel, bijvoorbeeld hoe kunnen we voorkomen dat voedsel wordt weggegooid? Ze gaan (buiten) op onderzoek en komen tot een advies. Een aanpak die in Rotterdam een groot succes was en die nu ook kansrijk is in Delft.

Tot slot is er nog het Mobiel tuinteam. In Delft zijn er veel actieve groene vrijwilligers. Echter voor de activiteiten uit dit programma worden ook nieuwe vrijwilligers gezocht en opgeleid. Op veel basisscholen is inmiddels (eetbaar) groen op het schoolplein aanwezig. Vaak zijn er moestuinbakken aangelegd. Vanuit meerdere basisscholen kwamen er signalen dat er op gezette tijdens hulp en ondersteuning gewenst is. Het mobiele tuinteam bestaande uit vrijwilligers kan op afroep hulp bieden.

Tot slot sluit de Delftse coalitie in 2021 ook aan bij een aantal regionale activiteiten. Zo kunnen Delftse kinderen bijvoorbeeld op expeditie ‘Mee naar Zee’ in Nationaal Park Hollandse Duinen. Maar ook voor het ‘AfvalSuppen’ en de ‘Vliet Clean-up’ zullen Delftse kinderen worden uitgenodigd. 

Eerdere jaren

In 2016 deed Gemeente Delft voor het eerst mee aan Groen doet Goed in samenwerking met gemeente Zoetermeer. De activiteiten vonden vooral plaats in groengebied Buytenhout waar beide gemeenten aan grenzen. Het Buytenhout bestaat uit een aantal aan elkaar grenzende parken/recreatiegebieden, te weten: Buytenpark, Westerpark, De Balij, Bieslandse Bos, Dobbeplas en Delftse Hout. Ze werkten daarbij samen met Pijnacker-Nootdorp en Staatsbosbeheer. Door 50 % van de vervoerskosten van scholen te vergoeden bood Groen doet Goed basisschoolklassen de mogelijkheid om de natuur in te gaan. Met verschillende activiteiten maakte de kinderen kennis met het gebied. Herhaalbezoek werd verder gestimuleerd door ondernemers en vrijwilligers van bijvoorbeeld natuur en milieuorganisaties uit het gebied. Ze kregen een cursus “Ambassadeur van het landschap” aangeboden door IVN en gingen meer gezamenlijk arrangementen ontwikkelen. 

Vervolgens ging Groen doet goed Delft aan de slag met het project ‘Gezond door Natuur’. In samenwerking met het Reinier de Graaf ziekenhuis werden patiëntjes met natuur in contact gebracht om het geneesproces te stimuleren. Zo werden bijvoorbeeld de kamers groener ingericht. Ook werden er door een groep vrijwilligers van het IVN aangepaste, korte natuuractiviteiten aangeboden voor kinderen in het ziekenhuis, zodat zij natuurervaringen en -belevingen op konden doen. Bij behandeling op de kinderpoli of bij ontslag kreeg een patiëntje en natuurherstelpakket mee naar huis. In het pakket zat allerlei materiaal om bezoek aan het Buytenhout te stimuleren. Bijvoorbeeld een kaart van het gebied in en meerdere kortingsbonnen en verschillende buiten-doe-dingen.