Leusden

Petra de Booij van Natuur- en duurzaamheidscentrum De Groene Belevenis werkt binnen de gemeente Leusden samen met diverse lokale organisaties aan Groen doet goed. Centraal staat de natuur beleven en buiten zijn. Een simpel uitgangspunt, maar niet voor alle kinderen in Leusden vanzelfsprekend. Een greep uit de projecten in 2023:

Activiteiten van Groen doet goed Leusden

1. Groen doet goed jeugdgemeenteraad 

Veel Groen doet goed projecten worden vorm gegeven door volwassenen. Maar welke projecten zullen ontstaan wanneer kinderen zich verdiepen in Groen doet goed? Ieder jaar wordt in Leusden een jeugdgemeenteraad ingericht met kinderen uit de bovenbouw van de 13 verschillende basisscholen uit de gemeente. Komend jaar buigt de jeugdgemeenteraad  zich over de vraag: ‘Wat is er nodig om nog meer kinderen buiten te laten spelen en bewegen’. Door middel van 2 workshoprondes komen zij tot een concreet voorstel richting de volwassen raad, die zal zorg dragen voor de uitvoering hiervan. De Groene Belevenis en de Gemeente Leusden zullen de jeugdgemeenteraadleden informeren en inhoudelijk begeleiden.

2. Buiten spelen voor kwetsbare gezinnen

In de gemeente Leusden begeleiden verschillende vrijwilligersorganisaties gezinnen die door uiteenlopende omstandigheden een steun in de rug nodig hebben. Veel energie van ouders gaat naar de problematische situatie waarin zij zich bevinden, buiten spelen en bewegen schieten hier vaak bij in. Ouders en kinderen missen hierdoor de positieve ervaringen van buiten spelen. Deze gezinnen ontvangen via de vrijwilligers een strippenkaart waarmee zij tijdens de verschillende speelmomenten in de Struintuin kunnen komen spelen. Voorafgaand worden de vrijwilligers uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over het project en de sleutelrol die zij spelen richting de gezinnen. Een gezin kan meerdere strippenkaarten als het uit meerdere kinderen bestaat of wanneer ze vriendjes mee willen nemen. Voor anderstaligen wordt de informatie op de kaart vertaald (Arabisch en Tingriya). Naast de strippenkaart ontvangen de vrijwilligers ook de Buitenspeelkaart die vorig jaar middels  Groen doet goed gerealiseerd is. Hiermee kunnen zij gezinnen stimuleren om ook in de huisomgeving meer naar buiten te gaan.

3. Klimaat Doe-dag 

De Klimaat Doe-dag is een inspiratiedag voor alle leerlingen uit groep 7 van het basisonderwijs uit de gemeente Leusden en Achterveld. De doe-dag is laat leerlingen zien en ervaren wat zij zelf kunnen doen om duurzamer in het leven te staan. In drie rondes maken leerlingen kennis met dit onderwerp in de breedste zin van het woord en gaan ze vooral actief aan de slag. De workshops draaien om thema’s als biodiversiteit, hitte stress, natuurlijke ingrediënten in verzorgingsproducten, hergebruik van kleding, zwerfafval of over het klimaat bestendig maken van onze leefomgeving.

4. Buitenschool

Voor het derde jaar op rij zal de Buitenschool ondersteund worden door Groen doet goed. In de eerste jaren lag de aandacht op kennismaking met het geven van buitenlessen voor de onderbouw en de bovenbouw groepen en werden er ervaringen opgedaan met thema’s en werkwijzen. In 2023 richten we ons op hoe we de Buitenschool kunnen koppelen aan de eigen schoolomgeving. Op 6 scholen binnen de scholenkoepel Viola wordt bewegend leren geïmplementeerd; de overlap met de Buitenschool is groot.
Door de Buitenschool en de dynamische schooldag te combineren ontstaan er voor docenten nog meer mogelijkheden. Een Buitenschooldag hoeft niet gekoppeld te zijn aan de Struintuin en de werkvormen vanuit de Buitenschool kunnen verbredend werken binnen het bewegend leren.
Voor de docenten van de basisscholen zal een studiedag georganiseerd worden waarin dit thema centraal staat.

5. De Buitenweek

Van 9 juni t/m 16 juni wordt de Buitenweek georganiseerd. Een week waarin er binnen de gemeente Leusden verschillende activiteiten plaatsvinden waarbij ‘naar buiten gaan in een natuurlijke omgeving’ de insteek is. De activiteiten zijn laagdrempelig van karakter. De samenwerkingspartners uit het Groen doet goed netwerk zorgen voor een aantal basisactiviteiten; andere lokale organisaties worden gestimuleerd om met hun activiteiten aan te sluiten. Door de activiteiten gedurende een bepaalde periode te bundelen en hierin met elkaar samen te werken, ontstaat er meer draagkracht en bereik.

6. Spelen in de Struintuin

Buiten zijn en spelen met natuurlijke materialen is in vele opzichten gezond en goed voor de ontwikkeling van een kind. Het bevordert de gezondheid, prikkelt de creativiteit en fantasie en leert kinderen om te vallen én weer op te staan. Buitenspel is vaak samenspel wat bijdraagt aan de sociale ontwikkeling. Kortom buiten spelen is van belang!  Na het succes van de peuterochtenden in 2022, worden ook de speelmiddagen in de Struintuin bij Groen doet goed betrokken. De speelmomenten zullen waar mogelijk in het teken staan van een thema dat passend is bij het seizoen of bij een landelijke actiedag. Doel is om naast het ‘gewone buitenspel’ ook ouders en pedagogisch medewerkers te inspireren en informeren.

7. Green Xperience: beweegactiviteiten in de natuur

SportXperience  Leusden stimuleert kinderen om meer te bewegen en buiten te spelen door middel van het organiseren van activiteiten tijdens en na school. In 2022 is door middel van Groen doet Goed de SportXbike gekocht waarmee de studenten van sportacademie Amersfoort de wijken in zijn getrokken om na schooltijd activiteiten aan te bieden. In 2023 organiseert SportXperience 10 speel- en beweegactiviteiten in de Struintuin of andere groene plekken binnen de gemeente waarbij de natuur en bewegen centraal staat, onder de noemer Green Xperience. De activiteiten vinden na school plaats en kinderen kunnen zich kosteloos aanmelden. De activiteiten worden begeleid door studenten van sportacademie Amersfoort en medewerkers van SportXperience.

Wil je meer weten over ‘Groen doet goed’ in Leusden?
Neem dan contact op met Petra de Booij (specialist vrijetijdsbesteding) van De Groene Belevenis: p.debooij@degroenebelevenis.nl.

Samenwerkingspartners

De Groene Belevenis, Gemeenteraad Leusden, Voila schoolbestuur, Home start, Gezinsparaplu, Homies, Voorlees Express, Leger des Heils, Lariks, Kiwanis, Kinderopvang SKA, Kinderopvang De Wiebelwagen, Kinderopvang Humankind, LeusdenFit, SportXbike Leusden, basisschool de Rossenberg en basisschool het Startblok, SportXperience, bibliotheek Leusden, en vele lokale bedrijven en organisaties.