Leusden

Petra de Booij van Natuur- en duurzaamheidscentrum De Groene Belevenis werkt binnen de gemeente Leusden samen met diverse lokale organisaties aan Groen doet goed. Centraal staat de natuur beleven en buiten zijn. Een simpel uitgangspunt, maar niet voor alle kinderen in Leusden vanzelfsprekend. Een greep uit de projecten die in 2022 gaan lopen:

Activiteiten van Groen doet goed Leusden

1. Buitenschool
Tijdens een buitenschooldag bezoekt een groep of een bouwlaag gedurende een hele lesdag de Struintuin. In deze natuurlijke belevingstuin worden manieren gezocht om de buitenruimte te laten dienen als lesinstrument. Hierbij is er veel ruimte voor ontdekkend leren. De rol van de docent is meer ondersteunend en voorwaarde scheppend dan overdrachtelijk. Vaste lesmethoden worden zoveel mogelijk los gelaten. Er wordt gekozen voor een organische groei van deze manier van lesgeven. Door ‘te doen’ wordt praktische ervaring opgedaan en door anderen hierover te vertellen wordt interesse en enthousiasme gewekt. Door ouders, docenten, directie en bestuur mee te nemen in deze ontwikkeling wordt een brede basis gelegd.

2. De Buitenweek
Van 24 juni t/m 1 juli wordt de Buitenweek georganiseerd. Een week waarin er binnen de gemeente Leusden verschillende activiteiten plaatsvinden waarbij ‘naar buiten gaan in een natuurlijke omgeving’ de insteek is. De activiteiten worden georganiseerd door Groen doet goed-partners en andere organisaties en zijn laagdrempelig van karakter. De opzet van de Buitenweek sluit aan bij de opzet van de Leusdenfit-weken die sinds enkele jaren in het voorjaar en najaar georganiseerd worden. De activiteiten in deze weken hebben vaak een sportinsteek. Streven is om de Buitenweek vast op te nemen binnen de Leusden Fit-weken.

3. De Buitenspeelkaart
Er zijn binnen de gemeente Leusden veel leuke buiten initiatieven aanwezig, maar niet iedereen kan deze vinden. Daarom ontwikkelen we een Buitenspeelkaart. Dit is een plattegrond waarop allerlei verschillende buiten initiatieven in beeld worden gebracht. Streven is om vooral activiteiten en speelplekken naar voren te halen die normaal minder in beeld komen. Op de achterkant van de plattegrond wordt in tekst extra informatie gegeven. De kaart kan gekoppeld worden aan Sjors Sportief programma dat vanaf het voorjaar in Leusden van start gaat en aan de Buitenweek. De kaart zal begin juni onder alle basisschool leerlingen in Leusden verspreid worden.

4. Klimaat doedag
De Klimaat doedag is een inspiratiedag voor de groepen 6, 7 en 8 van alle basisscholen uit de gemeente Leusden. De doedag is vooral ook een inspiratieochtend om leerlingen te laten zien en ervaren wat zij zelf kunnen doen voor een duurzamer leven. Ze leren over klimaat en duurzaamheid in de breedste zin van het woord en gaan vooral aan de slag door, naast leren, gevarieerde workshops te doen. Deze workshops draaien om biodiversiteit, natuurlijke ingrediënten voor verzorgingsproducten, upcyclen van kleding, zwerfafval of over het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving.

5. SportXbike
SportXperience werkt samen met studenten van de sportacademie Amersfoort aan het project SportXbike. Dit is een grote bakfiets, gevuld met sport- en spelmaterialen waarmee kinderen in de wijken worden gestimuleerd om buiten te spelen. De activiteiten zijn laagdrempelig zodat kinderen makkelijk kunnen aansluiten. De SportXbike is regelmatig in de wijken te vinden. Studenten van de sportacademie zullen de activiteiten begeleiden waardoor zij werkervaring opdoen. De SportXbike zal mede vanuit Groen doet goed ondersteund worden zodat het project vanaf het voorjaar van start kan gaan.

6. Familiewandelingen Landgoed De Boom
Landgoed De Boom is een van de landgoederen binnen de gemeente Leusden. Het landgoed van ruim 1100 ha bestaat uit een afwisselend coulisselandschap. De laatste eigenaar, Anna Aleida de Beaufort, bracht het landgoed onder in een stichting met als doel om een duurzame toekomst te creëren en steun aan maatschappelijke activiteiten in de omgeving te geven.
Op twee momenten in het jaar wordt een familiewandeling georganiseerd. Tijdens de wandeling is er behalve aandacht voor de natuur ook aandacht voor de geschiedenis van het landgoed.

7. Peuterochtenden
Buiten zijn en spelen met natuurlijke materialen is in vele opzichten gezond en goed voor de ontwikkeling van een kind. Het bevordert de gezondheid, prikkelt de creativiteit en fantasie en leert kinderen om te vallen én weer op te staan. Buitenspel is vaak samenspel wat bijdraagt aan de sociale ontwikkeling. Om dit belang naar voren te brengen organiseren we zes peuterochtenden in de Struintuin. Elke ochtend staat in het teken van een thema dat passend is bij het seizoen. Naast het ‘gewone buitenspel’ bieden we een aantal extra activiteiten aan die laagdrempelig zijn en die ouders en pedagogisch medewerkers kunnen inspireren bij het buitenspel.

Wil je meer weten over ‘Groen doet goed’ in Leusden? 
Neem dan contact op met Petra de Booij (specialist vrijetijdsbesteding) van De Groene Belevenis: p.debooij@degroenebelevenis.nl.

Samenwerkingspartners

Kinderopvang SKA, Kinderopvang De Wiebelwagen, Kinderopvang Humankind, LeusdenFit, SportXbike Leusden, Kiwanis Leusden, Voila schoolbestuur, basisschool de Rossenberg en basisschool het Startblok, SportXperience, Sportacademie Amersfoort, Sportmakelaar Leusden, Stichting de Boom, Buurtsportcoaches, bibliotheek Leusden, De Groene Belevenis en vele lokale bedrijven en organisaties.