Schiedam

Buiten het groen beleven staat centraal bij Groen doet goed in Schiedam. Groen doet goed laat zien hoe fijn het is om buiten te spelen en hoe belangrijk bewegen is, maar ook jong en oud laten ontdekken hoe lekker en gezond eten uit de natuur is. Samen met partijen op gebied van onderwijs, cultuur, welzijn, spelen, gezondheid, voeding en bewegen worden allerlei groene buitenactiviteiten georganiseerd in en om Schiedam.

Buiten beleven

Van Schiedam-Noord tot Schiedam-Zuid bieden verschillende organisaties op het platform Groen doet goed Schiedam allerlei groene activiteiten aan op bijzondere plekjes, zoals de Babbersmolen en Maastuin. Op de website www.groendoetgoedschiedam.nl is te zien waar deze leuke avontuurlijke plekjes te ontdekken zijn in en om Schiedam.

Groen spelen

Door de thema’s spelen, bewegen en groen te combineren is het Groen doet goed-programma aantrekkelijk voor een bredere groep kinderen. Op verschillende natuurspeeltuinen biedt de kinderen veel uitdagingen om de natuur in hun eigen buurt te ontdekken. Naast de ontwikkelde natuurspeelvoorzieningen motiveert Groen doet goed de kinderen om naar buiten te gaan met een activiteitenpaspoort. Het paspoort bevat 50 dingen die kinderen gedaan moeten hebben voor hun 12de in de Schiedamse natuur. Op facebook/groenenspeleninschiedam zijn leuke Eropuit-tips en Pluis Eropuit-vlogs te volgen.

Natuurparels

Bij Groen doet goed bewonderen en bekijken de kinderen de natuur op speelse wijze en brengt de natuur dichterbij de mens. Zij leren op groen(blauwe) schoolpleinen de natuur in hun eigen leefomgeving te waarderen en zijn betrokken met de buurt. Onderzoekend leren staat centraal. Niet alleen tijdens schooltijd, maar ook buitenschools. Op diverse plekken werken scholieren en studenten van Lentiz college mee aan Groen doet goed. Zij krijgen op deze manier een waardevolle praktijkervaring en raken betrokken bij de missie en het maatschappelijke belang van Groen doet goed. Het educatieve natuur en milieu aanbod is op www.parelsvanschiedam.nl terug te vinden.

Stad en land verbinden

Natuur en natuurbeleving in de stad is een groene stapsteen, als springplank naar de natuur buiten de stad. Met het buitengebied Midden-Delfland is een aantrekkelijke stad- land verbinding gemaakt met de aanleg van speel- en fantasiepolder ’t Wijland en natuurspeeltuin Kethelpoort in de groene driehoek tussen het NME-centrum, De Boshoek en de Groene Raat in Schiedam-Noord. De verbinding tussen de natuurspeeltuin en de speelpolder wordt gevormd door het beleefpad Kethelpoort. Een interactief en educatief beleefpad, waar samen met Boris Bootsmannetje de kinderen allerlei speelopdrachten kunnen uitvoeren. Kinderen leren de buitengebieden ook kennen door Groen doet goed-excursies met de klas, zoals bezoek bij de boer en bij Schaapskudde Vockestaert.

Bij elk Groen doet goed-initiatief in de stad zijn enthousiaste vrijwilligers betrokken. Van paddenwerkgroep, Schiedamse Stadsimkers tot (buurt)moestuinders, van ouders die een dagje komen helpen tot natuurgidsen die diverse activiteiten ontwikkelen en begeleiden. Groen doet goed verbindt vrijwilligers binnen en buiten Schiedam.

Betrokken partners

Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, Babbersmolen, Buurttuin de Maastuin, Irado “Groene Raat”, IVN, Jong Leren Eten, Kinderopvangorganisatie Komkids, Lentiz College, Schiedamse Stadsimkers, Schoolbestuur Primo, Stichting de Boshoek, Stichting Milieu Dichterbij, Snoepjestuin, Stichting Mooiwerk, Gemeente Schiedam, Stadspromotie Schiedam en Voorlichters Gezondheid Vrienden van het Beatrixpark.