Den Haag

“Wijkgerichte Naar buiten! activiteiten organiseren die op de doelgroep aansluiten”

Uitbreiding programma Groen doet goed 

Naar aanleiding van de ervaringen en opgedane contacten in het programma tot nu toe wordt vanaf 2016 gerichter ingezoomd op de doelgroep:  kinderen en hun ouders/verzorgers in de meest versteende wijken. Uit onderzoek blijkt dat de wereld van deze doelgroep letterlijk klein. Ze wonen, werken en leven in wijken met weinig groen ene komen nauwelijks in contact met de natuur in de stad en daarbuiten.

We gaan door met de communicatie via de Kidsproof website, de Ooievaarspas en de vakantiepas. Ook wordt de 50dingen lijst actiever ingezet. Er zijn meerdere uitgifte- en inleverpunten in de stad en kinderen kunnen hun emailadres op de lijst invullen. Als ze zo veel mogelijk dingen van de lijst hebben gedaan leveren ze de lijst weer in op een van deze punten en doen dan mee aan een loterij waarbij ze kans maken op een van de 50 prijzen.

Daarnaast wordt gestreefd om zichtbaarder aanwezig te zijn in de wijken. Door laagdrempelig groene buitenactiviteiten aan te bieden in kan de doelgroep in hun eigen woonomgeving worden bereikt. De stadsboerderijen van Milieueducatie  Den Haag vervullen hierin een belangrijke rol, samen met partijen op het gebied van welzijn, spelen, gezondheid, voeding, en bewegen.

Doel

De kinderen uit de meeste versteende wijken en hun ouders/verzorgers: