De Ronde Venen

In De Ronde Venen brengt Conny van Kruysbergen partijen bij elkaar die gezamenlijk een mooi programma neerzetten om kinderen uit De Ronde Venen naar buiten te krijgen. Hieronder lees je wat er zoal gedaan zal worden in 2022.  

Activiteiten van Groen doet goed De Ronde Venen

1. Natuuravonturenclub Abcoude
Kinderen beleven in clubverband de natuur op Klarenbeek. Dit is een natuurterrein vlakbij Abcoude van natuurvereniging De Ruige Hof en de omgeving ervan. Naast natuurbeleving worden ook avontuurlijke activiteiten georganiseerd, zoals hutten bouwen en wildplukken, waarbij risicovol spel wordt gestimuleerd. Bij de programmering wordt samengewerkt met andere natuurclubs in De Ronde Venen. Ook zullen verschillende activiteiten aansluiten bij de Natuur-o-theek van NME-centrum De Woudreus.

2. Koken uit de natuur
Een kookclub waarin de kinderen hun verbinding met de natuur ervaren door middel van het verwerken van seizoensproducten in de keuken. Zij maken kennis met groenten uit de moestuin van de Woudreus en eetbare planten en vruchten uit de natuur in het Speelwoud. Het koken met groenten uit het seizoen staat centraal. 

3. Bosavonturen
In deze herfstbelevingsactiviteit in het bos of park in de omgeving van de school staat de voedselkringloop centraal. De zintuigen en het enthousiasme worden geactiveerd door verschillende werkvormen die passen bij de leerlingen, het gebied en het seizoen. De kinderen nemen dit enthousiasme en de nieuw verworven kennis mee naar huis, waardoor ze worden gestimuleerd om vaker (met het gezin) buiten te spelen. Ook zullen zij nieuwsgierig worden naar andere natuurrecreatiemogelijkheden in de omgeving.

4. Moestuinieren met je klas
Het is wetenschappelijk aangetoond: moestuinieren draagt bij aan een positieve houding van kinderen tegenover gezond voedsel. Het zelfgekweekte worteltje en radijsje wil je natuurlijk ook wel eens proeven! Tuinieren doe je met hoofd, hart en handen. Een geweldige belevenis voor de hele klas om het hele proces van zaaien tot oogsten tot een smakelijk einde te brengen! 
Dit project ondersteunt scholen om op een eenvoudige manier kennis te maken met het moestuinieren. Leerkrachten worden door een moestuincoach begeleidt.

5. Sijsjes en Drijfsijsjes
Met dit project willen we schoolkinderen van de middenbouw (groep 4 en 5) bewust maken dat er vogels leven in hun omgeving, ze enthousiast maken om buiten vogels te kijken en ze bijbrengen van hoe vogels leven. Door de leerlingen mee naar buiten te nemen wordt hun betrokkenheid bij natuur en vogels in hun eigen omgeving groter. 

6. Buitenlesdag
De basisscholen in gemeente De Ronde Venen worden uitgenodigd om mee te doen aan de Nationale Buitenlesdag op dinsdag 5 april 2022 . Door verschillende Groen doet goed-partners en andere organisaties worden in alle dorpskernen (begeleide) activiteiten aangeboden. Op het schoolplein of in de buurt. Zo ervaren de scholen dat buiten les krijgen of geven niet alleen leuk is, maar ook goed is voor de gezondheid en ontwikkeling van de leerlingen

7. Overleven in de natuur 
Kinderen beleven de natuur aan de hand van het opzetten van een gezamenlijk moestuintje, het volgen, onderhouden en eten ervan en het doen van avontuurlijke natuur activiteiten in en rondom NME de Woudreus en in het Speelwoud. Het avontuur wordt toegevoegd door overleef activiteiten zoals sluipen (jagen), vuurtje stoken (warmte en koken), en wildplukken (eten). Bij de programmering wordt samengewerkt met andere natuurclubs in De Ronde Venen. Er zijn Overleven in de natuur activiteiten voor jonge kinderen t/m 6 jaar en voor kinderen vanaf 7 jaar. 

8. Natuurbeleving voor de allerkleinsten
Voor hun welzijn, gezondheid en ontwikkeling hebben kinderen natuur of een buiten spelen in een natuurlijke omgeving nodig. Daarom kun je er niet vroeg genoeg mee beginnen om kinderen in contact te brengen met de natuur en te laten ervaren dat buiten zijn en spelen fijn is.
Daarom biedt Mama Lokaal peuteractiviteit in de natuur aan. Hierbij wordt ingespeeld op de natuurlijke nieuwsgierigheid en drang tot ontdekken van jonge kinderen. Hun ouders ervaren hoe leuk kinderen dat vinden en krijgen inspiratie om zelf ook meer met hun kinderen naar buiten te gaan, ook als de kinderen 4 jaar en ouder zijn.

9. Natuurlijk spelen in het Haitsmapark en het Speelwoud
Zowel in het Haitsmapark in Mijdrecht als in het Speelwoud in Wilnis is met subsidie van Groen doet goed de afgelopen jaren een aantal natuurlijke speelelementen geplaatst. Hier wordt in 2022 op verder gebouwd. Naast het creëren van een vlot in het Haitsmapark en een wilgentunnel in het Speelwoud worden er maandelijks activiteiten georganiseerd voor buurtkinderen en hun ouders. 

10. Avonturenclub
Een avonturen club in elke kern van gemeente De Ronde Venen waar kinderen bij elkaar komen om spannende stoere bushcraft activiteiten te doen. Zo gaan kinderen avonturen beleven in hun eigen woonplaats en ervaren ze hoe leuk en spannend buitenspelen is en worden ze geïnspireerd om ook zelfstandig naar buiten te gaan spelen in hun eigen omgeving.

11. Natuurbeleving op Buurderij van Dam
Buurderij van Dam bestaat uit een kinderboerderij met natuurspeeltuin, moestuin, melkveebedrijf en dagbesteding. Buurderij van Dam zet samen met het NME centrum in Wilnis een programma op voor de kleutergroepen van scholen. De beleving, het contact maken met de dieren en hierbij het gebruiken van allerlei zintuigen staat centraal. Zo komen zij op jonge leeftijd al in aanraking met de dieren en de natuur. Ook kan dit programma de leerkrachten en ouders inspireren om meer met hun klas en kinderen de natuur en dieren op te zoeken.

Voor meer informatie en vragen over Groen doet goed De Ronde Venen, neem contact op met Conny via: c.vankruysbergen@odru.nl

Betrokken partners

NME De Ronde Venen, De Woudreus, Jongerenwerk De Maat, Scouting Vinkeveen, Riethoek, Buurderij van Dam, Ineke Bams – Natuurbeleving & Duurzaamheidseducatie, Staatsbosbeheer Natuurmonumenten
IVN De Ronde Venen & Uithoorn, Jessicaas, Paardebloem Natuuractiviteiten, Natuur-o-theek, De Ruige Hof, Kids College, Natuurgids Ellen Aarsman, Move Mates, Basisschool de Windroos, Mama Lokaal, Speelwoud, Haitsmapark, Team sportservice.