Alphen aan den Rijn

“Alpha Rangers als stimulans voor kinderen om de natuur in te gaan, en een natuureiland als stapsteen naar het buitengebied Zegersplas Noord”.

Groen doet goed Alphen aan den Rijn laat kinderen – tussen 4 en 12 jaar – en hun opvoeders de buitengebieden van Alphen aan den Rijn ontdekken. In de afgelopen periode zijn alle activiteiten gevallen binnen een thema: “50 dingen die je moet doen voor je 12de” . Dit wordt o.a. gestimuleerd door de Alpha Rangers App, die kinderen motiveert om in de natuur op onderzoek uit te gaan. Op het moment blijkt dat in Alphen aan den Rijn de buitengebieden nog moeizaam bereikt worden. Het streven is dat in de komende periode een natuureiland de stapsteen gaan worden naar het buitengebied Zegersplas Noord. Zowel het programma Alpha Rangers als het programma natuureiland Pampus blijven tegelijkertijd actief.

Alpha Rangers

Vanuit het thema “50 dingen die je moet doen voor je 12 de “, is een drietal kernpunten opgesteld:

Pampus

Het natuureiland wordt omgevormd tot speeleiland. Daarnaast krijgt het de functie tot een ontmoetingsplek voor de kinderen en de bewoners van de omringende wijken. Het wordt een plek waar de mensen zich kunnen verbinden met de natuur en waar zij zich kunnen ontspannen. Ook scholen in de buurt zullen gebruik maken van het natuureiland in hun lesmodules.

Op het eiland zullen informatieborden aangebracht worden met verwijzingen naar het buitengebied Zegerplas Noord, en het bezoekerscentrum De Veenweiden. Maar ook het opleiden van natuurouders in het buitengebied zorgt ervoor dat meer kinderen het buitengebied zullen opzoeken. De kennis die de natuurouders opdoen zullen zij mee terug nemen naar de scholen en het natuureiland. Bij IVN worden ook veel jeugdactiviteiten georganiseerd die in de communicatie naar de buurtgenoten ook onder aandacht kunnen worden gebracht. Ook via de school willen we de loop naar de buitengebieden stimuleren door buitenactiviteiten op Zegerplas Noord te organiseren.

Betrokken partners

Provincie Zuid-Holland, Gemeente Alphen aan den Rijn,  NME Avifauna, Serasoft BV, IVN, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, scouting Alphen, Natuurlijk Meer! (Boerderij de Vooruitgang), Proeftuin van Holland, Jeu de Boer, Lena’s Hoeve, Camping Polderflora, Agrarische Natuurvereniging De Hollandse Venen, Jongeren op gezond gewicht (JOGG), Ecopark, Hoogheemraadschap van Rijnland.