Wijk bij Duurstede

Sinds 2021 doet Wijk bij Duurstede mee met Groen doet goed. Ze hebben de eerste stappen gezet voor het bouwen van een netwerk om kinderactiviteiten in de natuur te organiseren met lokale partners. Dit jaar wordt dit verder uitgebreid, je leest hieronder de plannen: 

Activiteiten van Groen doet goed Wijk bij Duurstede

1. Natuurlijke speelplekken
In 2021 is de eerste natuurlijke speelplek aangelegd en ook dit jaar creëren we nog meer natuurlijke speelplekken in de drie kernen van Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek. De speelplekken komen in de openbare ruimte en zijn vrij toegankelijk voor iedereen. Het gaat om bestaande speelplekken die spannender en speelser gemaakt worden door speelelementen van natuurlijk materiaal. Met daarnaast ook veel eetbaar groen rondom de speelplekken. Bij de speelplekken kunnen allerlei natuuractiviteiten plaatsvinden.

2. Speel- en moestuin in De Engk
Door in de wijk De Engk met de kinderen te spelen en te moestuinieren bereiken we ook de ouders van deze kinderen. Samen met ouders en kinderen ontwikkelen we deze plek de komende jaren verder tot een buurtmoestuin. In 2022 is de bestaande speelplek aan de Agricolastraat samen met vrijwilligers en buurtbewoners aangevuld met moestuinbakken en eetbaar groen. Komend jaar zal de buurtmoestuin uitgebreid worden met een nog meer groentevakken en een bloemenpluktuin. 

3. Kinder speel-en moestuin in woonwijk De Heul
In navolging op het succes van de buurtmoestuin in De Engk, zal ook in de wijk De Heul een soortgelijk project opgestart worden. Ook hier zal door structurele aanwezigheid en aanbieden van natuuractiviteiten voor kinderen meer onderling contact en sociale cohesie bevorderd worden. 

3. Natuurclub
In 2021 jaar is de groene kidsclub gestart en wordt sindsdien verder ontwikkeld. Spel staat voorop met daarnaast ook veel natuurbeleving en –educatie. Deze natuurclub komt elke woensdagmiddag bijeen in de nieuwe natuurlijke speelplekken, het Wijkse Voedselbos van Natuurlijk heel leuk, De Wijkse Moestuin, de kinderboerderij en natuurgebieden van Utrechts Landschap langs de Kromme Rijn en de Lek. 

4. Kinderactiviteiten tijdens landelijke dagen
Ieder jaar worden landelijke themadagen georganiseerd voor kinderen zoals Slootjesdag, Modderdag, Buitenspeeldag en dergelijke. Ook in Wijk bij Duurstede sluiten we daarop aan met een gevarieerd activiteitenaanbod. Dit zal onder andere plaatsvinden op diverse locaties in Wijk bij Duurstede, waaronder de Heemtuin, Kasteelpark, natuurlijke speelplekken en het stadspark.

5. Kinderactiviteiten tijdens lokale VNMW-verenigingsdagen
Tijdens verschillende verenigingsdagen, zoals open dagen, knotdagen of tellingsdagen worden specifiek voor kinderen activiteiten verzorgd op verschillende locaties in Wijk bij Duurstede, waaronder de Heemtuin, knotplekken , educatief centrum kinderboerderij of het verenigingsgebouw. 

6. Workshops Dierverzorging
Het verzorgen van (huis)dieren, zoals kippen, schapen, geiten, konijnen, cavia’s en vogels heeft altijd grote belangstelling bij kinderen. In de schoolvakanties organiseert Kinderboerderij De Vliert hiervoor allerlei leuke workshops. 

7. Natuuractiviteit in de kriebelbeestjestuin en de kinderboerderij
Dit is een bestaande activiteit die nu ook aangeboden wordt aan lagere scholen en buitenschoolse opvang. De leerlingen kunnen speuren in de kriebelbeestjestuin en ontdekken en spelen op de kinderboerderij. Deze activiteit wordt ook aangeboden tijdens speciale dagen in het jaar voor kinderen in hun vrije tijd. 

8. Schoolmoestuintjes
Natuurlijk heel leuk biedt scholen begeleiding bij het moeJstuinieren bij de school zelf of op het terrein van De Wijkse Moestuin. De kinderen leren niet alleen de vaardigheid om zelf te tuinieren, maar leren ook vanalles over dieren en planten. Natuurlijk heel leuk volgt komend jaar de opleiding tot Moestuincoach via het programma Jong Leren Eten. We bieden scholen begeleiding bij het moestuinieren bij de school zelf of op het terrein van De Wijkse Moestuin.

9. Natuureducatie- en buitenspeellessen voor scholen
Bij de aanleg van elke natuurlijke speelplek worden scholen betrokken om de kinderen mee te laten helpen bij de inrichting en bij het aanbrengen van de beplanting. Voorafgaand hieraan krijgen de leerlingen natuureducatieles over biodiversiteit, natuurvriendelijk tuinieren en buitenspelen. In de periode na aanleg blijven de scholen betrokken door te helpen bij klein onderhoud of aanbrengen van nieuwe speelelementen en beplanting. In samenwerking met de gemeente wordt in 2023 een onderzoekvanuit Groen doet Goed in Wijk bij Duurstedeafgerond naar de behoefte bij scholen aan ondersteuning in natuureducatie, buitenlessenen natuurbeleving.

10. Natuuractiviteiten bij De Wijkse Moestuin
Moestuinieren is een mooie manier om kinderen op een praktische manier te betrekken bij de natuur. Op de locatie van De Wijkse Moestuin organiseert Natuurlijk heel leuk diverse natuuractiviteiten voor kinderen. Komend jaar organiseren we minimaal vier activiteiten waarin o.a. biodiversiteit, moestuinieren, gezond leren eten en bodemdierenaan bod komen.

11. Natuurweek Funny Nature
De afgelopen twee jaar organiseerde Natuurlijk heel leuk bij de kinderboerderij met veel succes aan het eind van de zomervakantie een hele week natuuractiviteiten voor kinderen waarin alle aspecten van ons jaarprogramma aan bod kwamen. Denk aan natuurbeleving, natuureducatie, dierverzorging, kriebelbeestjes maar ook vooral spel en survival skills. In de zomer van 2023 gaan we deze Natuurweek Funny Nature op veler verzoek herhalen.

Voor meer informatie en vragen over Groen doet goed in Wijk bij Duurstede, neem contact op met Nancy Rietveld via: natuurlijkheelleuk@gmail.com 

Betrokken partners

Natuurlijk heel leuk, VNMW-IVN Wijk bij Duurstede, De Wijkse Moestuin, Jong Leren Eten, Kinderboerderij De Vliert.