Welzijn

‘Als je vader of moeder lui is, zou ik ze gewoon van de bank af trekken en zeggen: het is veel beter om buiten te zijn!’ – Deelnemer activiteitendagen Dordrecht.

Groen doet goed is gestart vanuit groene idealen, maar het programma is naar verloop van tijd steeds meer verschoven naar het terrein van maatschappelijke ontwikkeling, zorg en welzijn. Zorg en welzijn wordt steeds meer op buurt- en wijkniveau georganiseerd, met verdere uitbouw van sociale wijkteams en jeugd- en gezinsteams. Nadruk ligt op het vergroten van de eigen kracht van kinderen en opvoeders, en het normaliseren van hun problemen. Groen doet goed kan hierin een belangrijk middel zijn. Op diverse locaties wordt natuur gericht ingezet om kwetsbare kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling, samen met lokale partners.

Welzijn Groen doet goed

Groen doet goed richt zich specifiek op de kinderen in wijken met weinig toegang tot de natuur. Daarom worden laagdrempelige locaties in de wijk gezocht, waar veel ouders en kinderen uit de doelgroep komen. Laagdrempelige groene locaties in de wijk als vindplaats en uitvalsbasis, zoals een kinderboerderij, buurttuin of groen schoolplein.