Nieuwegein

In Nieuwegein zorgt Laura van der Pol dat kinderen naar buiten gaan met het concept ‘Doe samen iets in, voor en met de natuur in je eigen buurt’. Kinderen ontdekken en beleven met educatieve natuurbelevingsactiviteiten de natuur van dichtbij!

Activiteiten van Groen doet goed Nieuwegein

Natuurbeleving

1. Buitenbalie Natuurkwartier en buurten
De Buitenbalie brengt kinderen en hun (groot)ouders op een laagdrempelige wijze in contact met de natuur in hun eigen buurt. Educatieve natuurbelevingsactiviteiten vinden plaats onder begeleiding van docenten, (groot)ouders, andere bewoners en vrijwilligers. Binnen het Groen doet Nieuwegein Goed programma worden jaarlijks nieuwe thematische doekaarten ontwikkeld. Recente voorbeelden zijn‘Tegeltje eruit, plantje erin’ en ‘Bloemzaden Tovertrucs’. Deze doekaarten worden ingezet tijdens activiteiten in schoolvakanties, bij groene buurtinitiatieven en Betere Buurten projecten voor bezoekers van het Natuurkwartier, scholen, gezinnen –zowel in buurten als voor thuis. De doekaarten zijn voor kinderen ook gratis verkrijgbaar online: www.natuurkwartier.nl/doekaarten.

2. Coaching nieuwe natuurbelevingsinitiatieven
Nieuwe natuurbelevingsinitiatieven vanuit buurthuizen en scholen worden door een Groen doet Nieuwegein Goed-coach ondersteund. Er zijn diverse kansen. In de wijk Fokkesteeg ligt bijvoorbeeld een prachtige buurttuin ’t Cirkeltje Rond. Door samen te werken met basisscholen ‘de Schouw’ en ‘Zuiderkroon’ kunnen kinderen in de toekomst drie keer per jaar in verschillende seizoenen de tuin ontdekken. Bewonersinitiatief Pluktuin Erebloem wil in samenwerking met een buurthuis kinderactiviteiten te verzorgen, zoals appels plukken en iets lekker maken. Ook in Vreeswijk zijn er verschillende ontwikkelingen. Er is een kindergroep in opstart binnen het dorpshuis Fort Vreeswijk. Oekraïense kinderen en hun moeders verhuizen naar een locatie nabij het Fort. Het wijknetwerk zet zich in voor meer groen in de buurt. Groen doet Nieuwegein Goed zet zich in ombestaande initiatieven als de ‘Wereldkeuken’, het wijknetwerk en dorpshuis Fort Vreeswijk Oekraïense moeders en kinderen middels educatieve natuurbelevingsactiviteiten met elkaar te verbinden onder begeleiding van de Groen doet goed-coach.

3. Natuurbeleving Natuurkwartier in Paviljoen circulair
Voor het Natuurkwartier is een prachtig nieuwgebouw  ‘Paviljoen circulair’ in ontwikkeling, de realisatie is naar verwachting begin 2024. Het nieuwe gebouw krijgt ook een horecavoorziening. De bezoekers maken in de entreeruimte kennis met de Groen doet Nieuwegein Goed-missie: ‘Doe samen iets in, voor, met natuur!’. Hiervoor ontwikkelen we duurzame educatiemeubels geïnspireerd op thema’s als klimaat, biodiversiteit, gezonde leefomgeving en eetbare natuur.Deze meubels stimuleren kinderen en hun (groot)ouders samen de natuur te ontdekken. Om de verbinding tussen stad en platteland te versterken wordt ervoor de jonge bezoekers en gezinnen van de kinderboerderij een speurtocht ontwikkeld.

Klimaat en biodiversiteit

4. Stadsvergroeners educatieve gezinsactiviteiten
Vanuit het programma ‘Betere Buurten’ in samenwerking met ‘Klimaatadaptatie’ worden de buurten Gebouwendriften en Vreeswijk vergroend. Groen doet Nieuwegein Goed zet zich in om kinderen hierbij te betrekken. Kinderen/gezinnen leren met de doekaart ‘Tegeltje eruit en plantje erin’ over het belang van vergroenen en beleven hoe leuk dat is om te doen. Ook worden samen met bewoners natuurbelevingsactiviteiten georganiseerd.

5. Bloeiend Nieuwegein
Het project ‘Bloeiend Nieuwegein’ is een bewonersinitiatief met het streven naar vergroening en verhoging van de biodiversiteit. Hierbij worden kinderen op een educatieve wijze betrokken. Groen doet Nieuwegein goed adviseert en verbindt partijen met Bloeiend Nieuwegein, zoals scholen en andere bewonersinitatieven. Groen doet Nieuwegein Goed levert daarnaast een bijdrage aan de ontwikkeling en verspreiding van materialen en educatieve kinderactiviteiten vanuit Bloeiend Nieuwegein mogelijk te maken.

Gezonde groene leefomgeving

6. Dieren en zwerfafval
Voor het programma ‘Betere Buurten’ in Schansen Noord en Zuid in de wijk Fokkesteeg is het doeboek ‘Dieren blij, buurt zwerfafvalvrij!’ ontwikkeld. De pilot ‘Dieren blij, buurt zwerfafvalvrij!’ was met super enthousiaste kinderen van basisschool ‘de Schouw’ vorig jaar een groot succes. De basisschool kan hiermee de kinderen van groep 5 een jaarlijks terugkerende educatieve activiteit bieden. Kinderen worden bij de zwerfafvalproblematiek in hun eigen buurt betrokken. Ze worden bewust welke dieren er in hun eigen buurt leven en de consequenties van zwerfafval voor het dierenleven in hun buurt.

7. Heerlijk Nieuwegein – open dag en fietsroute
Tijdens een bijeenkomst van ‘Heerlijk Nieuwegein’ is het idee ontstaan om de buurt –en pluktuinen binnen Nieuwegein te verbinden met een leuke opendag en fietsroute. Gezinnen kunnen een bezoek brengen aan de deelnemende pluk-, buurt, kruidentuinen en moes –en volkstuinen. Ze kunnen ervaren dat er dan overal iets leuks, leerzaam, lokaal, lekkers te beleven is. Hiermee krijgen ze een beeld wat er allemaal in Nieuwegein aanwezig is en inspiratie om sthuis in de tuin eigen buurt aan de slag te gaan.

8. Eetbare natuur dichtbij
Natuurkwartier als eetbaar landschap wordt in 2023 verder vorm gegeven met de realisatie van een voedselbos. Ook zijn er kansen om de verbinding stad en platteland in beeld te brengen. Hiervoor wordt het doeboek ‘Eetbare Natuur dichtbij’ ontwikkeld. Een collectie van bestaande doekaarten als ‘Theeleuten met munt’ en nog te ontwikkelen doekaarten als ‘Smaakwaters, Groene Smeersels en Notenbingo ’. De doekaarten binnen het boek zijn los van elkaar te gebruiken of in combinatie zowel voor het Natuurkwartier als in buurten.

Voor meer informatie en vragen over Groen doet goed Nieuwegein, neem contact op met Laura via: l.vanderpol@nieuwegein.nl

Betrokken partners

Natuurkwartier Nieuwegein, Bloeiend Nieuwegein, Natuurmonumenten, IVN Nieuwegein & IJsselstein, buurttuin ’t Cirkeltje Rond, pluktuin Erebloem, Fort Vreeswijk, project Betere Buurten, Heerlijk Nieuwegein, diverse scholen, De Groene Koepel, Stichting Reinaerde.