Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

“10 groene schoolpleinen voor kinderen om op een natuurlijke en actievere manier te kunnen spelen in hun buurt”

In de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR) zijn meerdere initiatieven om de buitenruimte, vaak rondom scholen, te vergroenen. Niet met groen als doel op zich, maar groen wordt hierbij steeds vaker ingezet als middel. Zo kan groen er voor zorgen dat mensen elkaar weer buiten ontmoeten, dat kinderen actief buitenspelen en bewegen en dat de relatie tussen voedsel en de natuur weer gelegd wordt. Groene plekken in de stadse omgeving dragen daardoor bij aan het leefbaarder maken van een buurt en aan het vormgeven van een gezonde levensstijl.

Participatie

Het betrekken van kinderen, leerkrachten, ouders, bewoners en maatschappelijke organisaties is een belangrijk streven in dit project. De betrokkenen worden meegenomen naar inspirerende locaties in de regio. Naast een bezoek brengen aan vergelijkbare groene schoolpleinen en/of natuurlijke speelplekken wordt ook de verbinding gelegd met buitengebieden en parken in en rondom de gemeenten.

In iedere gemeente wordt ook een activiteitendag voor de betrokken scholen georganiseerd in één van deze buitengebieden en/of parken. De activiteiten staan in het teken van natuur en ‘lekker buiten zijn’.

Tijdens deze contactmomenten wordt gepeild wat de input is van de buurt op het specifieke groene schoolplein en kan dit worden geïmplementeerd bij het ontwerp.

Stichting Abela heeft de ambitie uitgesproken om in de drie BAR-gemeenten tien Groene Schoolpleinen te realiseren.