Groen Doet Goed Ridderkerk

Natuur en buitenles in de buurt

Het opdoen van natuurervaringen tijdens je jeugd is van groot belang om de magie en waarde van de natuur te ontdekken en stimuleert daarmee het ontwikkelen van een positieve houding ten opzichte van duurzaamheid. Nu komt een groot deel van de kinderen uit lage SES-buurten (oftewel stenige buurten) vaak niet in de grote, groene gebieden in de stad en nog minder buiten de stad. Het ontbreken van middelen (geld) speelt daarbij een rol, maar ook ouders/verzorgers die dit niet op waarde schatten. Deze kinderen zijn aangewezen op hun buurt en daarom is het van groot belang om dat natuur om de hoek, in je eigen buurt te organiseren.
In Groen Doet Goed Ridderkerk zetten wij vol in op het door ontwikkelen en aanbieden van een mooi programma in die stenige buurten van Ridderkerk: Natuur & Buitenles In De Buurt!

Door te programmeren op groene speelplekken in de buurt:
1. Stijgt de waarde van zo’n plek en krijgt het een educatieve functie: je kunt er dingen leren over en van de natuur door er spelenderwijs ervaringen op te doen;
2. Groeit de sociale en ontmoetende functie: je ontmoet andere kinderen uit de buurt, leert samenspelen en ouders treffen elkaar.

Het programma heeft de volgende uitgangspunten:
• Stimuleren het zelf onderzoeken gedrag van kinderen;
• Laten kinderen zelf (succes) ervaringen opdoen;
• Vinden plaats in de eigen leefomgeving van het kind;
• Laten kinderen op speelse wijze (onderzoeks)materialen gebruiken;
• Geven de ruimte om mee te doen zolang het kind zelf wil;
• Zijn voor alle kinderen, iedereen is welkom (dus ook kinderen met een indicatie, beperking, enz.).

De activiteiten hebben een vaste en herkenbare structuur:
a. Welkom;
b. Zoeken & Verzamelen van natuurplaatjes;
c. Korte instructie:
d. Zelf aan de slag;
e. Vrij spelen in het groen.

Tijdens het programma in de buurt komen ook de Groen Doet Goed-brede thema’s aan bod zoals de Buitenlesdag, Het Spettert en Voedsel. Het tijdstip stemmen wij af met de andere partners van Groen Doet Goed zodat deze campagnes in gezamenlijkheid geagendeerd worden. Deze thema’s voeren wij uit op buurtnivo.

Wij ondersteunen en begeleiden van vrijwilligers, docenten en welzijnsprofessionals en het ondersteunen bij het opzetten en realisatie van de natuuractiviteiten voor kinderen uit Ridderkerk.
Er wordt in dit programma nauw samengewerkt met de lokale welzijnsaanbidder Facet, diverse BSO en basisscholen.

Contactgegevens
Buurtlab
www.buurtlab.nl
info@buurtlab.nl