Educatie

‘De kinderen zijn erg enthousiast en hadden er van tevoren al veel zin in. Bovendien bloeien kinderen die je normaal niet zo snel hoort, vaak op bij dit soort activiteiten.’ – Lenteles op landgoed Ameliswaard

Gemeenten en scholen werken samen om opgroeiende kinderen alle kansen te geven om zich te ontwikkelen en voorbereid te zijn op de toekomst. Groen doet goed is daarin een belangrijke schakel. Van kinderen wordt verwacht dat zij zich kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden en zich nieuwe competenties snel eigen kunnen maken. Deze ‘21st century skills’, zoals creativiteit, samenwerken en onderzoeken, zijn verweven in het Groen doet goed-programma. Onderzoekend leren staat centraal. Niet alleen tijdens schooltijd, maar ook buitenschools.

Burgers vinden het belangrijk om te leren over en bezig te zijn in en met de natuur en milieu. Voor hun kinderen vinden ze dit zo mogelijk nog belangrijker. De belangrijkste motieven die mensen zien voor natuur- en milieueducatie zijn: het zich bewust worden van hoe je verstandig om kunt gaan met natuur en milieu, mensen zorg en respect bijbrengen voor hun omgeving, mensen verantwoordelijkheid meegeven voor de wereld van onze kinderen en hun kinderen en leren genieten van de natuur.

92% van de leerkrachten merkt een positief effect op de leerprestaties als ze buiten (natuur)onderwijs geven. Een groen schoolplein of natuurgebied in de buurt  biedt daarvoor veel mogelijkheden.

Educatie Groen doet goed