Woerden

In Woerden brengt Esther Overgaag, Adviseur Natuur- en Duurzaamheidscommunicatie, partners bij elkaar om kinderen meer de natuur te laten beleven. In 2023 staan er ook weer leuke activiteiten op het programma, je leest ze hieronder.  

Activiteiten van Groen doet Goed Woerden

1. 50 dingen in de natuur voor je 12e
Brede School Woerden organiseert het naschools programma voor de brede scholen in diverse wijken. Dit aanbod staat open voor alle kinderen in de wijk (en dus niet alleen voor kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan). Activiteiten worden aangeboden via het platform “Sjors, ontdek je talent!”. De workshops zoals in voorgaande jaren gegeven voor de Brede School krijgen een vervolg. Zo krijgen alle kinderen in Woerden de mogelijkheid om te spelen en kennis te maken met de natuur in de buurt.

2. Groene activiteiten NME-Centrum InBredius 
Het NME Centrum op Landgoed Bredius is een mooie plek voor bewoners en kinderen uit Woerden en omgeving. Op zondagmiddag is het NME-Centrum geopend voor bezoekers. Naast de expositie, kunnen kinderen een natuurkwartiertje doen. Ook worden er minimaal 12 extra activiteiten aangeboden (o.a. 2 grote activiteiten tijdens het Oogstfeest eind september). Op het buitenbord (De Natuur-O-theek) komt minimaal 20 keer per jaar een leuke natuurtip te hangen, zodat bezoekers ook bij een dicht NME-Centrum gestimuleerd worden de natuur in te gaan. Ook het jaarthema 2023 ‘Biodiversiteit’ biedt aanknopingspunten voor activiteiten.

3. Spelen in het groen
In 2023 zetten we de begeleide buitenactiviteiten voort in het wijkpark Molenvliet en Landgoed Bredius. Het Speelbos keert elke twee weken terug. De ene keer in Molenvliet en de andere keer in het Brediuspark. Doordat we één keer in de maand op de verschillende locaties zijn kunnen we de activiteiten groter en uitdagender en uiteindelijk aantrekkelijker maken voor de kinderen in de wijk.

4. Alle groenten in de soep
‘Alle groenten in de soep’ zijn zeer gewaardeerde lessen bij  scholen. Naast de 2 tuinen waarmee samengewerkt wordt (de Moes- en Pluktuin op Landgoed Bredius en de tuin bij de Elsa Hoeve), kunnen de lessen voor scholen met een eigen moestuin op school gegeven worden. Scholen die subsidie krijgen via Jong Leren Eten, kunnen de lessen hieruit financieren, waardoor er ruimte komt voor extra groepen om deel te nemen.

5. Activiteiten Avonturenspeeltuin landgoed Bredius
Bij Landgoed Bredius is een nieuwe natuurspeeltuin aangelegd voor jongere kinderen. In elk seizoen wordt een ouder-kind activiteit gepland om het avontuurlijk spelen in de speeltuin te bevorderen. Hiervoor zal samenwerking gezocht worden met bestaande ouder-kind initiatieven in Woerden. Gezocht wordt naar een mix van deelnemers van ’vaste’ initiatieven en individuele deelnemers.

6. Vervolg Gi-ga-groen
In het kader van de kinderboekenweek 2022 (vervangt de buitenspeeldag) zijn Gi-ga-groene activiteiten aangeboden aan de scholen. Het blijkt dat hier een grote behoefte aan is. Het aanbod hiervoor willen we komend jaar door ontwikkelen.

Voor meer informatie en vragen over Groen doet goed Woerden, neem contact op met Esther via: e.overgaag@odru.nl

Betrokken partners

Onder andere NME Woerden (InBredius), Beweegteam Woerden, Brede School Woerden, Volkstuinvereniging Woerden, Buitenbanjers IVN Woerden, Blaadjes en Draadjes, Moes- en Pluktuin Bredius, Moespark Molenvliet, Parkcafé Bredius, Duurzaam Woerden, Landgoed Bredius, Overbeek Garden Design, Elsa Hoeve, Utrechts Landschap, Stadsimker, KNNV, Marita Rutgers, De Aar Hoveniers, Scouting Woerden, Dorpsplatform Kamerik, Hofstede Batestein.