Uitgelicht

Factsheets: Klimaatadaptatie, welzijn en biodiversiteit op bedrijventerreinen

De 3.500 bedrijventerreinen in Nederland zijn enorm belangrijk voor de economie en werkgelegenheid. Tegelijkertijd zijn de meeste terreinen niet meer van deze tijd: ze zijn versteend en kampen met wateroverlast en hittestress. Wat zijn de kansen voor vergroening op bedrijventerreinen met betrekking tot klimaatadaptatie, biodiversiteit en welzijn? IVN Natuureducatie ontwikkelde drie factsheets waarin dat beschreven staat.

‘Samenwerken aan buurten waarin natuur de hoofdrol speelt’ 

Buurtwaaier

Veel gemeenten zetten al stappen om buurten of wijken groener maken. Want groen in de buurt wordt steeds belangrijker en noodzakelijker. Met meer groen in de buurt kunnen we een bijdrage leveren aan de oplossing van grotere uitdagingen zoals klimaatverandering, hittestress, waterberging, biodiversiteit én gezondheid. IVN Natuureducatie helpt gemeenten bij het voeren van groene buurtcampagnes in buurten. Deze campagnes kunnen bijdragen aan meerdere beleidsdoelstellingen, waaronder: ruimtelijke adaptatie, toename biodiversiteit, educatie en bewonersparticipatie.