Samen werken aan natuur in de buurt

Wil je inwoners stimuleren om hun tuinen te vergroenen? Of wil je juist aan de slag in de openbare ruimte? Meer groen in onze buurten kan een slimme oplossing bieden voor grote uitdagingen zoals klimaatverandering, hittestress, waterberging, biodiversiteit én gezondheid. Groen biedt daarnaast ook haakjes voor buurtparticipatie en sociale cohesie.

Met meer dan 30.000 leden en 170 beroepskrachten brengt IVN mens en natuur dichterbij elkaar. Wij activeren en faciliteren gemeenten en buurtbewoners om zelf bij te dragen aan een natuurvriendelijke tuinen, straten en buurten. Hier vind je een beknopt overzicht van onze producten en concepten. Kies wat bij de doelstellingen van jouw gemeente past, win advies in bij IVN en ga samen met ons aan de slag!

‘Samenwerken aan buurten waarin natuur de hoofdrol speelt’ 

3-30-300 Regel

Iedere inwoner van Nederland heeft uitzicht op drie bomen, in de buurt is dertig procent bedekt door bladerdak en binnen 300 meter van je voordeur sta je in het groen. Dat is de 3-30-300 regel. Geïntroduceerd door Cecil Konijnendijk, directeur van Nature Based Solutions. Onze adviseurs vertellen graag hoe het toepassen van deze regel vergroeningsprojecten kan versnellen.

Nieuwsgierig welke buurten al voldoen aan de 3-30-300 regel? En waar er nog werk te doen is? IVN Natuureducatie ontwikkelde samen met Cobra Groeninzicht een handige tool: De IVN 3-30-300 Groenatlas. Hierop zie je precies hoe woningen en wijken scoren op de 3-30-300 regel. Zo kan je doelgericht aan de slag. En kan je met een voor- en nameting je impact nog beter zichtbaar maken.

Samen met Steenbreek

https://www.ivn.nl/app/uploads/2023/05/steenbreek.png

Om gemeenten nog beter van dienst te zijn hebben IVN Natuureducatie en Steenbreek de handen ineengeslagen. Het aanbod van IVN is namelijk onderdeel van het Steenbreek abonnement.

Aanbod voor gemeenten

IVN biedt verschillende concrete producten en concepten waarin we samen met bewoners, steden, dorpen en buurten weer groener maken. Wij adviseren gemeenten bij vraagstukken rondom participatie, natuureducatie en het vergroenen van wijken, tuinen, schoolpleinen en bedrijventerreinen. Zo zorgen we samen voor groene, gezonde en leefbare wijken, dorpen en steden. Hier volgt ter inspiratie een greep uit ons aanbod. Maak een afspraak voor een advies op maat.

Openbare ruimte

Meer groen en leven brengen in een wijk? Wij activeren en motiveren buurtbewoners om zelf te gaan planten en zorgen voor de natuur.

‘Een boom werkt voor tien airco’s en gebruikt geen stroom’

Private ruimte

Bewoners in een gemeente zijn de belangrijkste partner van als het gaat om het creëren van meer groen in een buurt.

Vergroenen van organisaties

Stimuleer scholen, bedrijven en zorginstellingen om aan de slag te gaan met vergroenen van hun terrein.

Openbare ruimte

Meer groen en leven brengen in een wijk? Wij activeren en motiveren buurtbewoners om zelf te gaan planten en zorgen voor de natuur. Dat doen we in buurtprojecten en campagnes waar vaak meerdere stakeholders bij betrokken zijn.

Gezonde buurten

In dit project ontwikkelen Jantje Beton, IVN en JOGG samen met buurtgenoten een groene ontmoetingsplek voor de buurt.

tiny forest

Tiny Forest

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit product brengt duurzaamheid en educatie op een originele manier bij elkaar.

Proeftuinen

Proeftuinen

Een Proeftuin is een stukje grond van een zorginstelling die door kinderen, bewoners en de buurt wordt omgetoverd tot een groene omgeving.

Geveltuinen

Ook in buurten zonder tuinen en openbare ruimte is vergroenen mogelijk. Samen met IVN kan je als gemeente bijvoorbeeld een actie starten om geveltuinen aan te leggen.

Private ruimte

Bewoners in een gemeente zijn de belangrijkste partner van als het gaat om het creëren van meer groen in een buurt. Gemiddeld 40 procent van de grondoppervlakte van een gemeente is namelijk privaat eigendom. Met groene activiteiten in de buurt leveren bewoners zelf een bijdrage. Activiteiten leiden vaak tot een toename van de sociale cohesie in een buurt dus dubbele winst!

Buurtcampagnes

IVN Natuureducatie helpt gemeenten bij het voeren van groene buurtcampagnes in buurten en wijken. Deze campagnes kunnen bijdragen aan meerdere beleidsdoelstellingen, waaronder: ruimtelijke adaptatie, toename biodiversiteit, educatie en bewonersparticipatie.

Tijdens buurtcampagnes informeren en activeren we tuinbezitters om actief met vergroenen aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door het uitdelen van Tuiny pakketten in ruil voor tegels of een workshop Levende Tuinen.

Vergroenen van organisaties

Stimuleer scholen, bedrijven en zorginstellingen om aan de slag te gaan met vergroenen van hun terrein.

Vergroenen van scholen

IVN helpt gemeenten om scholen te stimuleren hun plein te vergroenen, waar kinderen naar hartenlust kunnen bewegen en spelen in het groen.

Vergroenen van zorg

Ook voor kwetsbare groepen, zoals ouderen in verpleeghuizen, is toegang tot natuur en natuurbeleving essentieel.

Groen rond bedrijven

Met innovaties op diverse terreinen werken we toe naar toekomstgerichte, groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen.

Tiny Forest bij bedrijven

Met een minibos op een bedrijventerrein creëer je een groene, inspirerende werkplek, die zorgt voor meer werkplezier en creativiteit.

Contactpersonen in de regio

De mogelijkheden en wensen voor het vergroenen van buurten verschillen per gemeente. Graag verkennen we in een gesprek de kansen voor meer natuur in de buurt in jouw gemeente. Neem contact op met de ‘Natuur in de buurt’ contactpersoon uit jouw regio:

  • Groningen, Friesland en Drenthe: Wim Meijberg 06-25251465
  • Overijssel, Gelderland en Flevoland: Dani Korai 06-46370754
  • Noord-Holland en Utrecht: Elies Arps 06-52053992
  • Zuid-Holland en Zeeland: Anne Boogaard 06-82139347
  • Noord-Brabant en Limburg: Noï Boesten 06-27583908