Amersfoort

In Amersfoort brengt Brigit Kuypers van Centrum voor Natuur en Milieu Educatie al jaren partners bij elkaar om in Amersfoort meer kinderen de natuur te laten beleven. Ook in 2023 staat er weer genoeg op de planning, je leest het hieronder:

Activiteiten van Groen doet goed Amersfoort

1. Combinatiefunctionaris Natuur
In Amersfoort zijn al jaren combinatiefunctionarissen Natuur op verschillende ABC-scholen actief. De kinderen komen deze combinatiefunctionaris natuur iedere keer weer tegen, op verschillende momenten in hun ontwikkeling en op verschillende plekken in de wijk. Het gaat om  activiteiten met peuters, series van naschoolse activiteiten, natuuractiviteiten onder schooltijd, BSO-activiteiten en vakantieactiviteiten. In de activiteiten worden ook doelen voor bewegen en gezond eten en drinken meegenomen. In 2023 zijn er 11 ABC-scholen die met een combinatiefunctionaris willen gaan werken.

2. Wijk NME’s in de verschillende wijken in Amersfoort
Omdat natuuractiviteiten voor veel Amersfoortse kinderen ver weg is, zal de komende jaren worden geinvesteerd in het opstarten van Wijk-NME’s gericht op natuurbeleving en buitenspelen in het groen in de eigen wijk. Dit steeds in nauwe samenwerking met de combinatiefunctionaris natuur. Het gaat om de volgende wijken:

Wijk-NME Beekdal
Stadspark Elisabeth Groen en het wijk-NME Beekdal zijn in 2021 succesvol geopend. In 2023 gaan de geslaagde woensdagmiddagactiviteiten, de kindernatuurwerkdagen en de moestuinclub door.  Ook komen er  Vijf grotere activiteiten (Lentefeest, Modderdag, Schoonheid van mens en natuur, Fête de la Nature en Nacht van de Nacht) en vijf vakantie-activiteiten op de eerste woensdag van elke schoolvakantie met onze partners uit de wijken.
Stichting Elisabeth Groen werkt samen met een combinatiefunctionaris Natuur. Zij brengt veel energie en daadkracht mee. Ze coördineert de activiteiten, ondersteunt de vrijwilligers en helpt daar waar nodig bij de uitvoering.

Kansen in andere wijken
In Liendert, De Brinkhorst (Vathorst) en Kruiskamp (Koppel) wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn voor wijk NME’s. Hiervoor wordt samen met de combinatiefunctionarissen gezocht naar organisaties die aan deze wijken verbonden zijn, vrijwilligers willen werven en ondersteunen kinderen aan zich kunnen binden die anders niet of minder buiten zou spelen in het groen of die hun natuurtalent willen ontwikkelen.

3. Activiteiten en evenementen Landgoed Schothorst
Ieder jaar organiseert het CNME Amersfoort twee evenementen op Landgoed Schothorst: een Groene Markt (4 juni 2023) waarbij allerlei groene groepen en organisaties zich presenteren aan de stad en een Kabouterdag (1 oktober 2023), een dag gericht op natuurbeleving voor jonge kinderen. Net als vorig jaar zullen ook in 2023 de combinatie-functionarissen natuuractiviteiten organiseren en het belang van natuurbeleving uitdragen tijdens deze evenementen.

Voor meer informatie en vragen over Groen doet goed Amersfoort, neem contact op met Brigit via: bmah.kuypers@amersfoort.nl

Betrokken partners

GGD Regio Utrecht, ABC Scholen, Coöperatie 033Groen, Stichting NatuurWijs, Welzin Amersfoort, Samenwerkstad, De Wilde Kevers, Samenspel Natuurlijk, Artizone, Lekker Buiten Natuurlijk, Natuur is een feest en Ontdek het buiten, Het Huis van Bartels, CNME Amersfoort, Wagenspeelplaats, Park Elisabeth Groen.