Participatie

Op buitenspeeldag waren ook kinderen die ik zelf had gevraagd om te komen. Ik ben graag buiten en rijd dan vaak op mijn pony, maar er zijn ook veel kinderen die alleen maar gamen.‘ – Kinderambassadeur.

Buurtparticipatie heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van leefbaarheid en versterkt de sociale veiligheid. De positieve invloed van buurtparticipatie op de ontwikkeling van de leefbaarheid hangt vooral samen met de sociaal stabiliserende invloed van participatie: er ontstaat een sociaal netwerk en sterkere binding met de buurt en daardoor minder snelle doorstroming.

Groen doet goed biedt mensen de mogelijkheid om zich in te zetten voor hun leefomgeving, en bevordert en versterkt op deze manier het lokale vrijwilligerswerk. Mensen die zich inzetten voor hun buurt worden gekoppeld aan groene vrijwilligers die zich inzetten om planten en dieren te beschermen, landschap en natuur te onderhouden én het grote publiek te laten genieten van de groene wereld. Bij elk Groen doet goed-project zijn enthousiaste vrijwilligers betrokken. Van wilgenknotters tot (buurt)moestuinders, van ouders die een dagje komen helpen tot natuurgidsen die diverse activiteiten ontwikkelen en begeleiden. Groen doet goed verbindt vrijwilligers binnen en buiten de stad.

Participatie Groen doet goed

Hoewel kinderen in basisschoolleeftijd graag buitenspelen is de eigen buurt volgens veel kinderen saai ingericht. Om het buitenspelen leuker te maken willen kinderen graag meer spannende speelmogelijkheden in hun buurt. Kinderen willen graag meedenken en praten over het leuker maken van buitenspelen in hun eigen buurt. In steeds meer Groen doet goed-gemeenten worden dan ook participatietrajecten gestart, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van een natuurspeelplaats. Hier worden niet alleen kinderen bij betrokken, maar ook buurtbewoners, verenigingen en scholen. Zo richt Groen doet goed zich van buiten naar binnen. De verbinding tussen burgers en de lokale overheid wordt binnen Groen doet goed concreet gemaakt.