Rotterdam

“Kinderen hebben gewoon recht op natuurbelevenissen, – vooral als ze in de stad opgroeien.”

De Stad Uit laat kinderen en hun ouders uit de stenige stadswijken ervaren dat het Rotterdamse platteland ook voor hen binnen bereik ligt. Sinds 2015 hebben meer dan 9.000 kinderen en hun ouders meegedaan aan  de ontdekkingstochten naar het Rotterdams Platteland. Juist kinderen die in de grote stad opgroeien hebben natuurervaringen nodig.

In 2016/17 werken we met nieuwe partners voor De Stad Uit met je ouders: de speeltuinverenigingen en de Huizen van de Wijk. De partners van de afgelopen jaren blijven we uiteraard goed informeren over de mogelijkheden.

Voor De Stad Uit met school verschuift het programma van organisatie van schoolexcursies voor klassen naar informatie over nut, noodzaak en aantrekkelijkheid van excursies De Stad Uit.

Betrokken Partners

Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam, Groen Service Zuid-Holland, GGD, Dienst Sport en Cultuur, Lekker Fit, en IVN.

Partners Platteland; Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, stichting ARK, Vockestaert, Federatie Broekpolder, Schapenboer Schieveen, Outdoor Valley, Zorgboerderij Buytenhof.

Stedelijke Partners; Natuursprong, Buurt Bruist, Groene Loper 010.