Leiden

Stichting Naar buiten! stelt zich ten doel om kinderen en hun ouders/verzorgers uit de Leidse regio in aanraking te brengen met groen en natuur in de buitenruimte. De stichting maakt hen nieuwsgierig naar en meer bekend met natuur, groen en het buitengebied, brengt hen in beweging en laat zien dat de wereld groter is dan een beeldschermpje! De stichting versterkt de relatie tussen stad en platteland en verspreidt kennis over een gezonde levensstijl. De stichting ontsluit en creëert het aanbod van natuur- en milieueducatie, organiseert actieve natuurbeleving en -recreatie en bevordert een gezonde levensstijl in brede zin.

Dit bereikt de stichting op de volgende manieren:

  1. Naar buiten! verbindt partijen aan haar doelstelling en maakt hen tot partners. Naar buiten! bouwt daartoe een netwerk op van en met relevante stakeholders.
  2. Naar buiten! organiseert verbinding tussen vragende partners, kennispartners, activiteiten aanbieders, groenlocaties, promotiepartners, vervoerders en financiers. Die verschillende partijen hebben allemaal stukjes van de puzzel in handen: door die puzzelstukjes te verzamelen en te combineren leggen we samen de totale puzzel; Naar buiten! ambieert in dit samenspel een regisserende en makelende rol te spelen.
  3. Naar buiten! organiseert evenementen en activiteiten in de Leidse regio. Dat betreft familieactiviteiten, zoals de Lammetjesdagen, de Leidse Hooidagen en activiteiten in schoolverband, zoals de Naar buiten! dagen, GPS-tochten en Water in de Wijk.
  4. Naar buiten! coördineert programma’s en projecten zoals het Verwonderpaspoort, Natuurwijs en de 50-dingenkaarten die je als kind gedaan moet hebben.
  5. Naar buiten! adviseert en verspreidt kennis op het gebied van educatie & recreatie in het groen door het aanbieden van workshops en trainingen.
  6. Naar buiten! draagt bij aan projecten van derden, zoals de Polderdag en de Koe-alerts en projecten op het gebied van bewegen en (gezonde) voeding.
  7. Naar buiten! initieert nieuwe projecten om de randvoorwaarden te creëren om onze doelstellingen te bereiken en projecten met instellingen op het gebied van (jeugd)gezondheidszorg.

Contactgegevens

Naar buiten! Regio Leiden
Parkzicht 100
2317 RH LEIDEN
Tel: 071 – 203 24 66
info@naarbuitenleiden.nl

Website: www.naarbuitenleiden.nl
Facebook: www.facebook.com/groendoetgoedleiden.nl

Contactpersonen

Juke Loman (Management)
Suzanne Wardenaar (Acquisitie)
Daphne van den Berg (PR & projecten)