Groen doet Goed Leiden

Naar buiten! Leiden

Want buiten beleef je altijd iets bijzonders!

Naar buiten! ontwikkelt het aanbod van natuur- en milieueducatie in regio Leiden en brengt vraag en aanbod bij elkaar. Dit doen wij samen met vele partners in de stad en in nauwe samenwerking met de gemeente Leiden.
Ons doel is om kinderen in aanraking te brengen met groen en de natuur in de buitenruimte. De activiteiten van Naar buiten! maken hen bekend met de natuur dichtbij huis en buiten de stad. Het aanbod richt zich zowel op families en welzijnsorganisaties als op het basisonderwijs. De activiteiten en projecten van Naar buiten! zijn gericht op natuurbeleving en duurzaamheid en dragen altijd bij aan een gezonde leefstijl: (meer) bewegen, de herkomst van voedsel en het stimuleren van gezond eetgedrag.
De doelgroep van Naar buiten! zijn kinderen in de basisschoolleeftijd die opgroeien in de stad en in versteende wijken, en hun ouders. Want als kinderen met plezier naar buiten gaan, dan zullen hun ouders/verzorgers en leerkrachten dat ook gemakkelijker doen!

Dit bereikt de stichting op de volgende manieren:

  1. Naar buiten! verbindt partijen aan haar doelstelling en werkt samen met veel partners in de Leidse regio. Van welzijnsorganisaties tot deskundige zzp-ers, en van IVN Leidse regio tot Hortus botanicus Leiden
  2. Naar buiten! organiseert evenementen en activiteiten in de Leidse regio voorde hele familie zoals de Lammetjesdagen en het Kidsproof Buitenbeestfeest. Daarnaast heeft Naar buiten! een uitgebreid aanbod voor het basisonderwijs, zoals de Naar buiten! dagen, Lekker buiten leren en Water in je Wijk.
  3. Naar buiten! adviseert en verspreidt kennis op het gebied van Natuur- en Duurzaamheidseducatie en natuurbeleving door het aanbieden van workshops en trainingen, aan bijv. medewerkers van welzijnsorganisaties.
  4. Naar buiten! brengt vraag en aanbod op het gebied van Natuur- en Duurzaamheidseducatie bij elkaar en vervult hiermee een makelaarsrol in de Leidse regio.
  5. Naar buiten! initieert nieuwe projecten om haar doelstellingen te bereiken.
  6. Naar buiten is actief betrokken als educatieve aanbieder bij Verwonder om de hoek en zet dit netwerk in voor nieuwe samenwerkingen en verbinding met projecten van derden.

Contactgegevens

Naar buiten! Regio Leiden
Parkzicht 100
2317 RH LEIDEN
Tel: 071 – 203 24 66
info@naarbuitenleiden.nl

Website: www.naarbuitenleiden.nl
Facebook: www.facebook.com/groendoetgoedleiden.nl

Contactpersonen

Juke Loman (Directeur, bestuur)
Suzanne Wardenaar (Adjunct-directeur, bestuur)