Alle kinderen de natuur in!

Zeist

In Zeist is er voor gekozen om Groen doet goed te verbinden aan de integrale aanpak van gezondheidsachterstanden in Zeist. Met de aansluiting van Groen doet goed komt er nu specifieke aandacht voor de kansen die de fysieke omgeving biedt om gezond gedrag en gezond leven te bevorderen.

Bestaande activiteiten die aansluiten bij het doel van Groen doet goed worden vernieuwd en in de schijnwerpers gezet. Daarnaast zullen in samenwerking nieuwe activiteiten worden opgezet. In Zeist brengt adviseur Natuur- en Duurzaamheidscommunicatie Annemarieke Holland partners bij elkaar om de Groen doet goed plannen te realiseren. 

Activiteiten van Groen doet goed Zeist 

Zomerfeest Stichting Samen Oplopen
In juni vindt op bezoekerscentrum De Boswerf het jaarlijkse zomerfeest plaats van Stichting Samen Oplopen. Samen Oplopen koppelt vrijwilligers aan gezinnen die problemen hebben op meerdere gebieden tegelijk. Tijdens het zomerfeest is er naast ontmoeting een programma met (kinder-)activiteiten, zoals pizzabakken in de leemoven, een speurtocht en spellen in het bos.

Speelbos Noord
Ook in 2019 kunnen kinderen tussen 6-12 jaar op vrijdagmiddag na schooltijd meedoen aan buitenactiviteiten (sport, spel en natuurbeleving) in park Vollenhove. Tijdens het speelbos is ook het Speelblik (met veel spelmateriaal) van Meander Omnium geopend. De activiteiten worden begeleid door twee buurtsportcoaches van Sportief Zeist.

Speelbos Oost
Op woensdagmiddag in 2019 kunnen kinderen tussen 6-12 jaar na schooltijd meedoen aan buitenactiviteiten (sport, spel en natuurbeleving) in Kerckebosch. De activiteiten worden begeleid door twee buurtsportcoaches van Sportief Zeist. Ook Meander Omnium is actief betrokken.

De moestuinlessen op bij basisscholen 
Op basisscholen de Dreef, de Hoeksteen en Griffensteyn geeft de Moestuinjuf 10 moestuinlessen (maart –juli) aan verschillende klassen. de leerlingen krijgen les in de moestuinen bij de scholen. 

Buitenspeeldag
Op woensdag 12 juni 2019 wordt de buitenspeeldag georganiseerd door Sportief Zeist, in samenwerking met De Boswerf en netwerk cultuureducatie. Met behulp van een stempelkaart kunnen kinderen meedoen aan allerlei activiteiten op het gebied van sport en spel, natuurbeleving en kunst.

NatuurWijs – buitendagen
Opgeleide vrijwillige NatuurWijzers van de Boswerf en Het Utrechts Landschap gaan met een aantal groepen van verschillende scholen drie keer in het schooljaar een dag(deel) naar een natuurgebied in de buurt om daar allerlei natuuractiviteiten te doen.

52-keer naar buiten – kalender
In de 52-keer naar buiten-kalender worden per maand worden 4 suggesties voor buitenactiviteiten gedaan, welke kunnen worden uitgevoerd op de BSO, op school, met het gezin, vanuit het bezoekerscentrum, enzovoorts. Ook in 2019 krijgt deze mogelijk nieuwe aandacht. 

Koken met kinderen- uit de natuur en uit de moestuin – Zeist-Noord
In de wijk Vollenhove wordt om de week door een groepje moeders gekookt met kinderen van verschillende leeftijdsgroepen. In 2019 gaan de groep oudere kinderen twee keer op pad met de Boswerf om vervolgens te koken met ingrediënten uit de natuur. De groep jongere kinderen gaat 3 keer koken met ingrediënten uit de moestuinbakken.  
 
Vakantie-activiteiten in de wijk – De Woeste Wildernis
In 2019 wordt het programma De Woeste Wildernis 3 keer uitgevoerd. In de meivakantie op de Boswerf; in de zomer in Zeist-West/Zeist-Noord  en in de herfstvakantie in Zeist-West/Zeist-Noord. De Boswerf en buurtsportcoaches van Sportief Zeist zullen met kinderen uit de wijk verschillende spellen doen.
 
Peuters in het wild – in Zeist-West en Zeist-Noord
Op 15 en 17 mei verzorgt Klaartje Timmerman van Paardenbloem Natuuractiviteiten twee keer de activiteit ‘Peuters in het wild’, een keer in Zeist-Noord en een keer in Zeist-West. Met maximaal 15 peuters en hun ouders per keer beleeft ze de natuur in een stukje van de wijk. 
 
Blote voetenpad in Zeist-Noord en Zeist-West
Antine Breimer organiseert in het voorjaar/zomer twee keer een blote-voeten-wandeling voor kinderen van 7-12 jaar (en een aantal ouders). Een keer in Zeist-West en een keer in Zeist-Noord. 
 

Betrokken partners 

Onder andere Samen Oplopen, Bezoekerscentrum de Boswerf, Sportservice Zeist, het Utrechts Landschap, GGD regio Utrecht, moestuinwerkgroep Vollenhove, Meander Omnium/CJG.