Alle kinderen de natuur in!

Zeist

In Zeist brengt adviseur Natuur- en Duurzaamheids-communicatie Annemarieke Holland partners bij elkaar om de Groen doet goed plannen te realiseren. In Zeist is er specifieke aandacht voor de kansen die een natuurlijke omgeving biedt om gezond gedrag en leven voor kinderen te stimuleren. Ook in 2022 wordt er weer vanalles georganiseerd. 

Activiteiten van Groen doet goed Zeist 


1. Speelbos Vollenhove
Ook in 2022 kunnen kinderen tussen 6-12 jaar op vrijdagmiddag na schooltijd meedoen aan buitenactiviteiten in park Vollenhove. De activiteiten worden begeleid door twee buurtsportcoaches van Sportief Zeist. Vorig jaar is gestart met ‘natuurspecials’ door De Boomklever. Zelf ontdekken, spelenderwijs en spannende natuuropdrachten zijn het motto. Een greep uit de activiteiten: bosthee en kruidenboter maken met eetbare planten, zintuigentocht en survivallen. 

2. Speelbos Zeist-West
Vergelijkbaar met het Speelbos in Vollenhove, kunnen kinderen op 20 woensdagmiddagen meedoen aan buitenactiviteiten gericht op sport, spel en natuurbeleving. Dit wordt gedaan op het Couwenhovense veld, met aangrenzend een bosje. De activiteiten worden begeleid door twee buurtsportcoaches van Sportief Zeist en een begeleider van De Boomklever. 


3. Peuters in het wild
Omdat deze activiteit de afgelopen jaren een groot succes was, wordt 'Peuters in het wild' in 2022 tien keer uitgevoerd. De activiteiten zijn bij de voorschool bij Op Dreef in Vollenhove, de kinderboerderij, het Griftbosje en het Walkartpark. Klaartje Timmerman van Paardenbloem Natuuractiviteiten laat hierdoor de allerkleinsten met hun ouders kennismaken met de natuur in alle seizoenen in hun directe omgeving.


4. Moestuinlessen en moestuinclub
Na het succes van voorgaande jaren geeft De Moestuinjuf in 2022 op 4 scholen moestuinlessen. Nieuw zijn de lessen op basisschool Al Amana in Zeist-West. Bij één school (Op Dreef) vindt moestuinclub plaats na schooltijd.

5. NatuurWijs- bosuitjes voor basisscholen
Lekker de natuur in met je klas onder leiding van een NatuurWijzer. De natuur ervaren met al je zintuigen en tegelijkertijd spelenderwijs en zelfontdekkend leren. Met hoofd, hart en handen. Het Bosuitje wordt op maat gemaakt, afgestemd op de kinderen, de natuurmethode op school, het seizoen en het gekozen natuurgebied. Er wordt gewerkt met een thema naar keuze, als rode draad door de dag heen. 

6. Bijengame
De Beefoundation ontwikkelt voor de Floriade een educatief product over bijen, met de hommel in de hoofdrol. De werkvorm wordt waarschijnlijk een combinatie tussen een escaperoom en een geocaching-game. Daarnaast wordt in 2022/2023 een product ontwikkeld dat kan worden ingezet in de bijenoase in Zeist.

7. Mini Voedselbos
In de wijk Vollenhove gaat het Bos van Verbinding  een eerste mini-voedselbos aanleggen. Het gaat om een strook gemeentegroen, naast basisschool Op Dreef. Vanuit Groen doet goed worden Op Dreef en de Tobiasschool die tijdelijk in de wijk is gehuisvest, betrokken bij de aanleg van dit mini-voedselbos. Er zullen gastlessen worden gegeven door een voedselboswachter.

8. Thuiskomen in het groen
De publieke ruimte rondom de hoogbouwflats 70, 80 en 90 in Nijenheim in Zeist-West wordt de komende jaren vernieuwd in samenwerking met de bewoners. Door bewoners is de wens geuit dat het fijn zou zijn om thuis te komen in een groenere omgeving. Vanuit Groen doet goed wordt bijgedragen aan dit project door het faciliteren van twee workshops voor bewoners en hun kinderen om gezamenlijk ideeën te bedenken voor de vergroening van de entrees.

9. Buitenlesdag op 5 april 2022
Na het succes van de buitenlesdag in 2020 en 2021 herhalen we deze activiteit ook dit jaar. In samenwerking met diverse Groen doet goed-partners en een aantal vrijwilligers bieden we de basisscholen in Zeist een gevarieerd aanbod aan (begeleide) buitenactiviteiten, op en om het schoolplein, maar ook op het terrein van bijvoorbeeld de Kinderboerderij, Boswerf en de bijenoase. 


10. Voorjaarsles op Kinderboerderij de Brink
Deze bestaande kleuterles krijgt in 2022 een verfrissende nieuwe uitstraling. De kennismaking met en de beleving van de dieren op de Kinderboerderij staat centraal; daarnaast gaan de kleuters op ontdekking op het hele (natuur-)terrein.

11. Natuur-o-theek
In navolging van de Natuur-o-theekjes, die tijdens Coronatijd verschenen, wordt er in 2022 in de bibliotheek een Natuur-o-theek geplaatst. Vergelijkbaar met de mini-bieb’s worden wekelijks nieuwe tips voor natuuractiviteiten in de Natuur-o-theek gehangen.

Voor meer informatie en vragen over Groen doet goed Zeist, neem contact op met Annemarieke via: a.holland@odru.nl 

Betrokken partners 

Onder andere Samen Oplopen, Bezoekerscentrum de Boswerf, Sportservice Zeist, het Utrechts Landschap, GGD regio Utrecht, moestuinwerkgroep Vollenhove, Meander Omnium/CJG, Groene Makelaar, Kinderboerderij de Brink, Peuters in het Wild, Idea Cultuur, De Boomklever, Bibliotheek Zeist.