Alle kinderen de natuur in!

Zeist

In Zeist brengt adviseur Natuur- en Duurzaamheids-communicatie Annemarieke Holland partners bij elkaar om de Groen doet goed plannen te realiseren. In Zeist is er specifieke aandacht voor de kansen die de fysieke omgeving biedt om gezond gedrag en gezond leven te bevorderen.

Activiteiten van Groen doet goed Zeist 

Groen doet goed Buitenlesdag
Op dinsdag 7 april 2020 worden scholen in Zeist uitgenodigd om mee te doen aan de nationale buitenlesdag. Door verschillende Groen doet goed-partners worden (begeleide) activiteiten aangeboden, bijvoorbeeld in de pas aangelegde bijenoase, bij de poelen, op de Kinderboerderij en de Boswerf en op het schoolplein.


Moestuinlessen op scholen
De Moestuinjuf geeft in 2020 op 4 of 5 scholen moestuinlessen. Tussen maart en september worden per school 10 moestuinlessen gegeven.

Moestuinclub
Naast de moestuinclub bij basisschool Op Dreef, waarbij een groepje kinderen op 10 middagen kunnen moestuinieren onder leiding van de Moestuinjuf, wordt in 2020 een moestuinclub opgestart in Zeist-West. Hier wordt aangesloten bij een bewonersinitiatief en samengewerkt met Kidsmix, een bestaande kinderclub vanuit wijkcentrum De Koppeling.

Peuters in het wild
In mei en juni 2020 wordt 'Peuters in het wild' vier keer uitgevoerd, twee keer in Vollenhove en twee keer in Zeist-West. Klaartje Timmerman van Paardenbloem Natuuractiviteiten laat een groepje kinderen en hun ouders de natuur in hun directe omgeving beleven.

Speelbos Vollenhove
Ook in 2020 kunnen kinderen tussen 6-12 jaar op vrijdagmiddag na schooltijd meedoen aan buitenactiviteiten gericht op sport, spel en natuurbeleving in park Vollenhove. Tijdens het speelbos is ook het Speelblik (met veel spelmateriaal) van Meander Omnium geopend. De activiteiten worden begeleid door twee buurtsportcoaches van Sportief Zeist.

Speelbos Zeist-West
Vergelijkbaar met het Speelbos in Vollenhove, kunnen kinderen op 20 woensdagmiddagen meedoen aan buitenactiviteiten gericht op sport, spel en natuurbeleving. Dit wordt gedaan op het Couwenhovense veld, met aangrenzend een bosje. De activiteiten worden begeleid door twee buurtsportcoaches van Sportief Zeist.


Zomerfeest van Stichting Samen Oplopen
Op een zaterdag in juni of juli vindt op bezoekerscentrum De Boswerf het jaarlijkse zomerfeest plaats van Stichting Samen Oplopen. Samen Oplopen steunt ouders en gezinnen die problemen hebben op meerdere gebieden tegelijk. 98% van de gezinnen heeft een lage
sociaal economische status. Tijdens het zomerfeest is er naast ontmoeting een programma met (kinder-)activiteiten, zoals pizzabakken in de leemoven, een speurtocht en spellen in het bos. 

Workshop Natuurbeleving voor vrijwilligers van St. Samen Oplopen 
Stichting Samen Oplopen organiseert regelmatig bijscholing voor de vrijwilligers die hun gezinnen begeleiden. In 2020 zal worden onderzocht of er tijdens een algemene workshop/bijscholingsdag een workshop Natuurbeleving kan worden aangeboden.

Ontwerp en aanleg van een natuurspeelplek bij de Boswerf 
In 2020 wordt een ontwerp gemaakt voor een natuurspeelplek voor kinderen van 8+. Onderdelen die in het ontwerp terugkomen zijn hoogstwaarschijnlijk: een arena met een vuur-/kookplek, 5 kuilen om hutten in te bouwen, een klim- en klauterhelling. Ook komt er een plek die mogelijkheden biedt voor Landart: kunstwerken gemaakt van natuurlijke materialen die een plek krijgen in de natuurlijke omgeving.

Buitenspeeldag
Op woensdag 10 juni 2020 wordt de buitenspeeldag georganiseerd door Sportief Zeist, in samenwerking met De Boswerf en netwerk cultuureducatie. De locatie is waarschijnlijk het Bisonveld en een aangrenzend stuk bos van Stichting Het Utrechts Landschap. Met behulp van een stempelkaart kunnen kinderen meedoen aan allerlei activiteiten op het gebied van sport en spel, natuurbeleving en kunst. Leerlingen uit het V.O. helpen mee met de uitvoering van de dag. 

Blote-voeten-wandelingen
Antine Breimer zal in 2020 een paar keer een blote-voeten-wandeling verzorgen, o.a. tijdens een reguliere zondagopening van de Boswerf en hoogstwaarschijnlijk tijdens het zomerfeest van Stichting Samen Oplopen.

Gezonde School-aanpak
In 2020 wordt de Gezonde School-aanpak bij de basisscholen in Zeist geïntensiveerd. Scholen die hun schoolbeleid voor een Gezonde School-thema willen versterken, kunnen daarbij worden begeleid door de Gezonde School-adviseur van de GGD. Vier van de negen Gezonde School-thema’s houden verband met Groen doet goed, te weten Voeding, Sport en Bewegen, Natuur en Milieu en Welbevinden. Bij scholen die één van deze thema’s kiezen, zullen de activiteiten van Groen doet goed onder de aandacht worden gebracht. Hierdoor kan de school structureel van deze activiteiten gebruik gaan maken, als onderdeel van het lesprogramma.

Voor meer informatie en vragen over Groen doet goed Zeist, neem contact op met Annemarieke via: a.holland@odru.nl 

Betrokken partners 

Onder andere Samen Oplopen, Bezoekerscentrum de Boswerf, Sportservice Zeist, het Utrechts Landschap, GGD regio Utrecht, moestuinwerkgroep Vollenhove, Meander Omnium/CJG, Groene Makelaar, Kinderboerderij de Brink, Peuters in het Wild.