Alle kinderen de natuur in!

Zeist

In Zeist brengt adviseur Natuur- en Duurzaamheids-communicatie Annemarieke Holland partners bij elkaar om de Groen doet goed plannen te realiseren. In Zeist is er specifieke aandacht voor de kansen die een natuurlijke omgeving biedt om gezond gedrag en leven voor kinderen te stimuleren. Ook in 2021 wordt er weer vanalles georganiseerd. 

Activiteiten van Groen doet goed Zeist 

Buitenlesdag op 13 april 2021
Na het succes van de buitenlesdag in 2020 herhalen we deze activiteit in 2021. In samenwerking met diverse Groen doet goed-partners en een aantal vrijwilligers bieden we de basisscholen in Zeist een gevarieerd aanbod aan (begeleide) buitenactiviteiten, op en om het schoolplein, maar ook op het terrein van de Kinderboerderij, Boswerf, bijenoase e.d.


Moestuinlessen op scholen
Na het succes van voorgaande jaren geeft De Moestuinjuf in 2021 wederom op 4 of 5 scholen moestuinlessen. Tussen maart en september worden per school 10 moestuinlessen gegeven.

Peuters in het wild
Omdat deze activiteit vorig jaar een groot succes was, wordt 'Peuters in het wild' in 2021 minimaal acht keer uitgevoerd. De activiteiten zijn bij de voorschool bij Op Dreef in Vollenhove, de kinderboerderij, het Griftbosje en het Walkartpark. Klaartje Timmerman van Paardenbloem Natuuractiviteiten laat hierdoor de allerkleinsten met hun ouders kennismaken met de natuur in alle seizoenen in hun directe omgeving.
Naast deze activiteiten biedt Klaartje Timmermans inspiratieworkshops op het gebied van natuurbeleving voor peuters en hun ouders aan pedagogisch medewerkers en ouderondersteuners van Meander Omnium. 

Speelbos Vollenhove
Ook in 2021 kunnen kinderen tussen 6-12 jaar op vrijdagmiddag na schooltijd meedoen aan buitenactiviteiten in park Vollenhove. De activiteiten worden begeleid door twee buurtsportcoaches van Sportief Zeist. Nieuw in 2021 zijn de ‘natuurspecials’. Zelf ontdekken, spelenderwijs en spannende natuuropdrachten zijn het motto. Een greep uit de activiteiten: bosthee en kruidenboter maken met eetbare planten, zintuigentocht en survivallen. 

Speelbos Zeist-West
Vergelijkbaar met het Speelbos in Vollenhove, kunnen kinderen op 20 woensdagmiddagen meedoen aan buitenactiviteiten gericht op sport, spel en natuurbeleving. Dit wordt gedaan op het Couwenhovense veld, met aangrenzend een bosje. De activiteiten worden begeleid door twee buurtsportcoaches van Sportief Zeist.


Buitenspeeldag
Op woensdag 9 juni 2021 wordt de Nationale Buitenspeeldag in Zeist o.a. georganiseerd door Sportief Zeist, met medewerking van de Boswerf en netwerk cultuureducatie op het Bisonveld in Zeist en in het aangrenzende stukje bos van het Utrechts Landschap. Met behulp van een stempelkaart kunnen kinderen meedoen aan allerlei activiteiten op het gebied van sport en spel, natuurbeleving en kunst.

NatuurWijs- bosuitjes voor basisscholen
Lekker de natuur in met je klas onder leiding van een NatuurWijzer. De natuur ervaren met al je zintuigen en tegelijkertijd spelenderwijs en zelfontdekkend leren. Met hoofd, hart en handen. Het Bosuitje wordt op maat gemaakt, afgestemd op de kinderen, de natuurmethode op school, het seizoen en het gekozen natuurgebied. Er wordt gewerkt met een thema naar keuze, als rode draad door de dag heen. 

Bij-lessen en aanleg bijenoase
Stichting Bee-foundation biedt scholen Bij-lessen aan voor groep 5 t/m 8. Doel is het creëren van verwondering, bewustzijn en kennis over de samenhang van de wereld van de bijen en de wereld van de mensen. Zo mogelijk wordt ook een bijenoase aangelegd op het schoolplein of in de buurt, in samenwerking met de school, ouders en buurtbewoners.

Voorjaarsles op Kinderboerderij de Brink
Deze bestaande kleuterles krijgt in 2021 een verfrissende nieuwe uitstraling. De kennismaking met en de beleving van de dieren op de Kinderboerderij staat centraal; daarnaast gaan de kleuters op ontdekking op het hele (natuur-)terrein.

Natuur-o-theek
In navolging van de Natuur-o-theekjes, die tijdens Coronatijd verschenen, wordt er in 2021 in een of meerdere wijken in Zeist door buurtbewoners een Natuur-o-theek geplaatst. Vergelijkbaar met de mini-bieb’s worden wekelijks nieuwe tips voor natuuractiviteiten in de Natuur-o-theek gehangen,

Voor meer informatie en vragen over Groen doet goed Zeist, neem contact op met Annemarieke via: a.holland@odru.nl 

Betrokken partners 

Onder andere Samen Oplopen, Bezoekerscentrum de Boswerf, Sportservice Zeist, het Utrechts Landschap, GGD regio Utrecht, moestuinwerkgroep Vollenhove, Meander Omnium/CJG, Groene Makelaar, Kinderboerderij de Brink, Peuters in het Wild, Idea Cultuur, De Boomklever.