Alle kinderen de natuur in!

Zeist

In Zeist is er voor gekozen om Groen doet goed te verbinden aan de integrale aanpak van gezondheidsachterstanden in Zeist. Met de aansluiting van Groen doet goed komt er nu specifieke aandacht voor de kansen die de fysieke omgeving biedt om gezond gedrag en gezond leven te bevorderen.

Bestaande activiteiten die aansluiten bij het doel van Groen doet goed worden vernieuwd en in de schijnwerpers gezet. Daarnaast zullen in samenwerking nieuwe activiteiten worden opgezet. In Zeist brengt adviseur Natuur- en Duurzaamheidscommunicatie Annemarieke Holland partners bij elkaar om de Groen doet goed plannen te realiseren. 

Activiteiten van Groen doet goed Zeist 

Zomerfeest Stichting Samen Oplopen
Op zaterdag 23 juni vindt op bezoekerscentrum De Boswerf het jaarlijkse zomerfeest plaats van Stichting Samen Oplopen. Samen Oplopen koppelt vrijwilligers aan gezinnen die problemen hebben op meerdere gebieden tegelijk. Tijdens het zomerfeest is er naast ontmoeting een programma met (kinder-)activiteiten, zoals pizzabakken in de leemoven, een speurtocht en spellen in het bos.

Speelbos Noord
Elke vrijdagmiddag in 2018 kunnen kinderen tussen 6-12 jaar na schooltijd meedoen aan buitenactiviteiten (sport, spel en natuurbeleving) in park Vollenhove. Tijdens het speelbos is ook het Speelblik (met veel spelmateriaal) van Meander Omnium geopend. De activiteiten worden begeleid door twee buurtsportcoaches van Sportief Zeist.

Speelbos Oost
Elke woensdagmiddag in 2018 kunnen kinderen tussen 6-12 jaar na schooltijd meedoen aan buitenactiviteiten (sport, spel en natuurbeleving) in Kerckebosch. De activiteiten worden begeleid door twee buurtsportcoaches van Sportief Zeist. Ook Meander Omnium is actief betrokken.

De moestuinclub bij basisschool Op Dreef
Er komen nieuwe moestuinbakken op het schoolplein van basisschool Op Dreef. Tijdens 10 middagen (maart –juli) kan een groepje van 8 kinderen, onder begeleiding van de Moestuinjuf, moestuinieren.

Training voor vrijwilligers in combinatie met vakantie-activiteiten in verschillende wijken.
In samenwerking met het IVN, bezoekerscentrum De Boswerf en Sportief Zeist worden vrijwilligers geworven en opgeleid om in verschillende wijken in Zeist kindervakantie-activiteiten te begeleiden.

Buitenspeeldag
Op woensdag 13 juni 2018 wordt de buitenspeeldag georganiseerd door Sportief Zeist, in samenwerking met De Boswerf en netwerk cultuureducatie. Met behulp van een stempelkaart kunnen kinderen meedoen aan allerlei activiteiten op het gebied van sport en spel, natuurbeleving en kunst.

NatuurWijs – buitendagen
Opgeleide vrijwillige NatuurWijzers van de Boswerf en Het Utrechts Landschap gaan met een aantal groepen van verschillende scholen drie keer in het schooljaar een dag(deel) naar een natuurgebied in de buurt om daar allerlei natuuractiviteiten te doen.

52-keer naar buiten – kalender
In de 52-keer naar buiten-kalender worden per maand worden 4 suggesties voor buitenactiviteiten gedaan, welke kunnen worden uitgevoerd op de BSO, op school, met het gezin, vanuit het bezoekerscentrum, enzovoorts. De kalender zal op een aantal plekken gratis worden verspreid (ook in het kader van het 40-jarig jubileum van de Boswerf). Op het bezoekerscentrum zal de kalender ook te koop worden aangeboden.

Fietsproject-vervolg
Nadat in 2016 was geconstateerd dat behoorlijk wat kinderen in de middenbouw van basisschool Op Dreef geen fiets hebben, is in 2017 een fietsproject gestart.  Zo’n 10 kinderen uit de wijk Noord hebben een fiets in bruikleen gekregen van de Kringloopwinkel. Onder leiding van buurtsportcoaches kregen ze een aantal fietslessen. Ook hebben ze bij de Kringloopwinkel geoefend met het plakken van fietsbanden. Aan het eind ontvingen ze een diploma.

Betrokken partners 

Onder andere Samen Oplopen, Bezoekerscentrum de Boswerf, Sportservice Zeist, het Utrechts Landschap, GGD regio Utrecht, moestuinwerkgroep Vollenhove, Meander Omnium/CJG.