Alle kinderen de natuur in!

Amersfoort

In Amersfoort brengt Brigit Kuypers van Centrum voor Natuur en Milieu Educatie partners bij elkaar om in Amersfoort meer kinderen de natuur te laten beleven.

Brigit werkt samen met verschillende organisaties de komende vier jaar aan het volgende doel: Zoveel mogelijk kinderen en hun opvoeders gaan naar buiten om kennis te maken met natuur en te bewegen in het groen, waar mogelijk in de natuur om de stad, waar dat nodig is dichtbij de kinderen in de wijk. Een goed functionerend netwerk met een diversiteit aan mensen en organisaties in de stad die een breed scala aan activiteiten aanbieden is hiervoor het geëigende middel. In de projectinformatie lees je met welke projecten ze in Amersfoort aan deze missie werken.

Activiteiten van Groen doet Goed Amersfoort

Aansluiten bij activiteiten van B.Slim
B.Slim zal in drie aandachtswijken van Amersfoort het bestaande aanbod tijdens de Lekker fit!-maand en later in 2016 tijdens de activiteitenweken aanvullen met groene activiteiten gericht op bewegen en/of gezonde voeding én natuur in en om de stad.

Werken met Natuur voor Talentontwikkeling 
Kinderen gaan in kleine groepen drie tot vier keer in een schooljaar klussen in de natuur doen. Zij zijn niet alleen bezig met leuke natuurklussen in een herkenbare omgeving in (de nabijheid van) de stad, maar leren ook over het belang van een goede omgang met de natuur en natuurbeheer én maken kennis met ‘groene buitenberoepen’ zoals boswachter, groenbeheerder, stadsboer en imker.

Maatjesproject Amersfoort voor kinderen in aandachtswijken
Het maatjesproject koppelt kinderen van 9 t/m 12 jaar een schooljaar lang aan een student of vrijwilliger. Wekelijks ondernemen de kinderen samen met hun maatjes en een NatuurWijzer een activiteit in de natuur buiten de stad. In de tussenliggende weken worden de maatjes en kinderen gestimuleerd om te meer natuuractiviteiten te doen

Natuurspeelplek Soesterkwartier
In dit project gaat de Kinderwijkraad samen met Welzin, Samenwerkstad en andere partners uit het Groen doet goed-netwerk aan de slag om kennis te maken met natuurspeelplekken in de stad en daarbuiten, waarna ze zelf stapsgewijs aan de slag gaan om hun eigen natuurspeelplek(ken) dichtbij huis te realiseren

Hoe overleef ik de stadsnatuur?!
Wilde Kevers organiseert jaarlijks meerdere survival weekenden vol natuurbelevenissen voor ouder en kind. Met dit project wil Wilde Kevers juist kinderen en hun ouders die (nog) geen binding hebben met natuur, maar niet de financiële ruimte hebben, de kans bieden om tijdens een weekend de natuur in al haar facetten te ervaren.

Betrokken partners

GGD Regio Utrecht, ABC Scholen, Wondergroen, Coöperatie 033Groen, Stichting NatuurWijs, Welzin Amersfoort, Samenwerkstad en Wilde Kevers.