Alle kinderen de natuur in!

Amersfoort

In Amersfoort brengt Brigit Kuypers van Centrum voor Natuur en Milieu Educatie al jaren partners bij elkaar om in Amersfoort meer kinderen de natuur te laten beleven. Ook in 2021 staat er weer genoeg op de planning, je leest het hieronder:

Activiteiten van Groen doet goed Amersfoort

Combinatiefunctionaris Natuur
In Amersfoort zijn combinatiefunctionarissen Natuur op verschillende ABC-scholen actief. De kinderen komen deze combinatiefunctionaris natuur iedere keer weer tegen, op verschillende momenten in hun ontwikkeling en op verschillende plekken in de wijk. Het gaat om  activiteiten met peuters, series van naschoolse activiteiten, natuuractiviteiten onder schooltijd, BSO-activiteiten en vakantieactiviteiten. Inmiddels zijn er 10 ABC-scholen die met een combinatiefunctionaris willen gaan werken.

Wijk NME's in de verschillende wijken in Amersfoort
Omdat natuuractiviteiten voor veel Amersfoortse kinderen ver weg is, zal de komende jaren worden geinvesteerd in het opstarten van Wijk-NME’s gericht op natuurbeleving en buitenspelen in het groen in de eigen wijk. Dit steeds in nauwe samenwerking met de combinatiefunctionaris natuur. Het gaat om de volgende wijken:

Wijk NME Liendert 
In de wijk Liendert Rustenburg gaan we verder met het opstarten van de Jeugdwerkgroep Natuur en Kinderwijkraad - fractie Natuur, onder de paraplu van Stichting het Huis van Bartels. Deze werkgroep, bestaande uit kinderen in de leeftijd van 8 - 12 jaar, zal samen komen om bijvoorbeeld over de natuur te leren, de natuur zelf te onderzoeken, te werken in de natuur en contacten te onderhouden met andere groenorganisaties in de wijk. Enkele van deze kinderen vormen de Kinderwijkraad - fractie Natuur. Zij zullen zich richten op datgene wat zij, als vertegenwoordigers van hun leeftijdsgenoten, belangrijk vinden aan natuur en de leefomgeving in hun wijk. 

Wijk-NME Beekdal
In 2019 is gestart met de realisatie van Park Elisabeth Groen, een park voor en door stadsbewoners. In het park is een pop-up parkhuis dat gebruikt wordt voor natuuractiviteiten en ook door de combinatiefunctionaris natuur wordt gebruikt bij activiteiten. Vanaf 2020 is deze functie verder uitgebouwd in de vorm van een wijk-NME met een zelfstandig draaiende groep van vrijwilligers. In 2021 worden de activiteiten voortgezet en uitgebreid. De vrijwilligers krijgen een training en begeleiding bij het organiseren van maandelijkse activiteiten. Daarnaast wordt een training aangeboden aan de kinderopvang-organisaties rond het park zodat ook zij het park beter leren kennen en gebruiken. 

Kansen in andere wijken
Er lijken kansen te zijn voor een Wijk NME op twee andere locaties in Amersfoort. Het gaat om de Wagenspeelplaats in het Soesterkwartier en Natuurboerderij de Brinkhorst in Vathorst. Er wordt onderzocht of er een organisatie is die ook echt aan de plek verbonden is, vrijwilligers wil werven en ondersteunen en een vaste groep kinderen aan zich kan binden die anders niet of minder buiten zou spelen in het groen of die hun natuurtalent willen ontwikkelen.

Activiteiten en evenementen Landgoed Schothorst
Ieder jaar organiseert het CNME Amersfoort twee evenementen op Landgoed Schothorst: een Groene Dag in mei waarbij allerlei groene groepen en organisaties zich presenteren aan de stad en een Kabouterdag, een dag gericht op natuurbeleving voor jonge kinderen. In 2020 konden de evenementen helaas niet doorgaan, maar in 2021 willen we de relatie tussen bovenstaande projecten en deze evenementen versterken door de inzet en aanwezigheid van combinatie-functionarissen voor het organiseren van natuuractiviteiten en het uitdragen van het belang van natuurbeleving.

Voor meer informatie en vragen over Groen doet goed Amersfoort, neem contact op met Brigit via: bmah.kuypers@amersfoort.nl 

Betrokken partners

GGD Regio Utrecht, ABC Scholen, Coöperatie 033Groen, Stichting NatuurWijs, Welzin Amersfoort, Samenwerkstad, De Wilde Kevers, Samenspel Natuurlijk, Artizone, Lekker Buiten Natuurlijk, Natuur is een feest en Ontdek het buiten, Het Huis van Bartels, CNME Amersfoort, Wagenspeelplaats, Park Elisabeth Groen.