Alle kinderen de natuur in!

Amersfoort

In Amersfoort brengt Brigit Kuypers van Centrum voor Natuur en Milieu Educatie partners bij elkaar om in Amersfoort meer kinderen de natuur te laten beleven.

Brigit werkt samen met verschillende organisaties aan het volgende doel: Zoveel mogelijk kinderen en hun opvoeders gaan naar buiten om kennis te maken met natuur en te bewegen in het groen in en om de stad. Een goed functionerend netwerk met een diversiteit aan mensen en organisaties die een breed scala aan activiteiten aanbieden is hiervoor het beste middel. Hieronder lees je met welke projecten ze in Amersfoort aan deze missie werken.

Activiteiten van Groen doet Goed Amersfoort

Aansluiten bij activiteiten van B.Slim
Vanuit B.Slim organiseren verschillende partijen samen activiteiten gericht op bewegen en gezonde voeding. De groene activiteiten in 2018 waren bijvoorbeeld natuurclubs en een cursus moestuinieren. Voor de doelgroep 0-4 jarigen waren er peuterochtenden en mamacafés. In 2019 wordt de samenwerking voortgezet.  

Combinatiefunctionaris Natuur
In Amersfoort zijn combinatiefunctionarissen Natuur op verschillende ABC-scholen actief. De kinderen komen deze combinatiefunctionaris natuur iedere keer weer tegen, op verschillende momenten in hun ontwikkeling en op verschillende plekken in de wijk. Het gaat om  activiteiten met peuters, series van naschoolse activiteiten, natuuractiviteiten onder schooltijd, BSO-activiteiten en vakantieactiviteiten.

Jeugdwerkgroep Natuur Liendert Rustenburg
In de wijk Liendert Rustenburt start in 2019 de jeugdwerkgroep Natuur en Kinderwijkraad - fractie Natuur. De werkgroep natuur, bestaande uit kinderen van 8 - 12 jaar, zal tweewekelijks samenkomen om bijvoorbeeld over de natuur te leren, de natuur zelf te onderzoeken en ontdekken, te werken in de natuur en contacten te onderhouden met andere groenorganisaties in de wijk. Uit deze werkgroep zullen enkele kinderen gevraagd worden voor de Kinderwijkraad - fractie Natuur. Zij zullen zich als vertegenwoodigers van hun leeftijdsgenoten richten op wat zij belangrijk vinden aan natuur in hun leefomgeving. 

Natuurkids Wagenspeelplaats
Bij natuurspeelplek de Wagenspeelplaats kunnen kinderen vrij spelen en meedoen met georganiseerde natuurbelevingsactiviteiten. In 2019 zullen ook op andere groene plekken in de wijk activiteiten worden georganiseerd. Om bewoners te betrekken bij het beheer en onderhoud van de Wagenspeelplaats worden er in 2019 vijf werk- en speeldagen georganiseerd, waarop kinderen en volwassenen de plek onderhouden en bijvoorbeeld uit de moestuinbakken oogsten. 

Betrokken partners

GGD Regio Utrecht, ABC Scholen, Coöperatie 033Groen, Stichting NatuurWijs, Welzin Amersfoort, Samenwerkstad, De Wilde Kevers, Samenspel Natuurlijk, Artizone, Lekker Buiten Natuurlijk, Natuur is een feest en Ontdek het buiten, Het Huis van Bartels.