Alle kinderen de natuur in!

Amersfoort

In Amersfoort brengt Brigit Kuypers van Centrum voor Natuur en Milieu Educatie al jaren partners bij elkaar om in Amersfoort meer kinderen de natuur te laten beleven. Ook in 2022 staat er weer genoeg op de planning, je leest het hieronder:

Activiteiten van Groen doet goed Amersfoort

1. Combinatiefunctionaris Natuur
In Amersfoort zijn al jaren combinatiefunctionarissen Natuur op verschillende ABC-scholen actief. De kinderen komen deze combinatiefunctionaris natuur iedere keer weer tegen, op verschillende momenten in hun ontwikkeling en op verschillende plekken in de wijk. Het gaat om  activiteiten met peuters, series van naschoolse activiteiten, natuuractiviteiten onder schooltijd, BSO-activiteiten en vakantieactiviteiten. In de activiteiten worden ook doelen voor bewegen en gezond eten en drinken meegenomen. In 2022 zijn er 11 ABC-scholen die met een combinatiefunctionaris willen gaan werken.

2. Wijk NME's in de verschillende wijken in Amersfoort
Omdat natuuractiviteiten voor veel Amersfoortse kinderen ver weg is, zal de komende jaren worden geinvesteerd in het opstarten van Wijk-NME’s gericht op natuurbeleving en buitenspelen in het groen in de eigen wijk. Dit steeds in nauwe samenwerking met de combinatiefunctionaris natuur. Het gaat om de volgende wijken:

Wijk NME Liendert 
Stichting het Huis van Bartels focust in 2022 op het begeleiden van de Kinderwijkraad - fractie Natuur. Hiervoor hebben zich enthousiaste kinderen aangemeld die het groen in hun wijk en de mensen die zich daarvoor inzetten willen leren kennen.
Daarnaast gaat het wijkcentrum in de vakanties leuke natuuractiviteiten organiseren waar alle kinderen in de wijk welkom zijn.
Binnen het project wordt samengewerkt met de combinatiefunctionaris Natuur voor Liendert – Rustenburg en Welzin die verantwoordelijk is voor de Kinderwijkraad.

Wijk-NME Beekdal
Stadspark Elisabeth Groen en het wijk-NME Beekdal zijn vorig jaar officieel geopend. In 2022 gaan de succesvolle woensdagmiddagactiviteiten, de kindernatuurwerkdagen en de moestuinclub door en de hoop is er dat ook de vier grotere evenementen kunnen worden gehouden.
Stichting Elisabeth Groen werkt samen met een combinatiefunctionaris Natuur. Zij brengt veel energie en daadkracht mee. Ze coördineert de activiteiten, ondersteunt de vrijwilligers en helpt daar waar nodig bij de uitvoering. 

Kansen in andere wijken
Er lijken kansen te zijn voor een Wijk NME op twee andere locaties in Amersfoort. Het gaat om de Wagenspeelplaats in het Soesterkwartier en Natuurboerderij de Brinkhorst in Vathorst. Er wordt onderzocht of er een organisatie is die ook echt aan de plek verbonden is, vrijwilligers wil werven en ondersteunen en een vaste groep kinderen aan zich kan binden die anders niet of minder buiten zou spelen in het groen of die hun natuurtalent willen ontwikkelen. Dit alles wordt 

3. Activiteiten en evenementen Landgoed Schothorst
Ieder jaar organiseert het CNME Amersfoort twee evenementen op Landgoed Schothorst: een Groene Dag in mei waarbij allerlei groene groepen en organisaties zich presenteren aan de stad en een Kabouterdag, een dag gericht op natuurbeleving voor jonge kinderen. In 2022 willen we de relatie tussen bovenstaande projecten en deze evenementen versterken door de inzet en aanwezigheid van combinatie-functionarissen voor het organiseren van natuuractiviteiten en het uitdragen van het belang van natuurbeleving.

Voor meer informatie en vragen over Groen doet goed Amersfoort, neem contact op met Brigit via: bmah.kuypers@amersfoort.nl 

Betrokken partners

GGD Regio Utrecht, ABC Scholen, Coöperatie 033Groen, Stichting NatuurWijs, Welzin Amersfoort, Samenwerkstad, De Wilde Kevers, Samenspel Natuurlijk, Artizone, Lekker Buiten Natuurlijk, Natuur is een feest en Ontdek het buiten, Het Huis van Bartels, CNME Amersfoort, Wagenspeelplaats, Park Elisabeth Groen.