Alle kinderen de natuur in!

Woerden

In Woerden brengt Esther Overgaag, Adviseur Natuur- en Duurzaamheidscommunicatie, partners bij elkaar om kinderen meer de natuur te laten beleven. In 2022 staan er ook weer leuke activiteiten op het programma, je leest ze hieronder.  

Activiteiten van Groen doet Goed Woerden

1. 50 dingen in de natuur voor je 12e
Brede School Woerden organiseert het naschools programma voor de brede scholen in diverse wijken. Dit aanbod staat open voor alle kinderen in de wijk (en dus niet alleen voor kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan). Activiteiten worden aangeboden via het platform “Sjors, ontdek je talent!”. De workshops zoals in voorgaande jaren gegeven voor de Brede School krijgen een vervolg. Zo krijgen alle kinderen in Woerden de mogelijkheid om te spelen en kennis te maken met de natuur in de buurt.


2. Groene activiteiten NME-Centrum InBredius 
Het NME Centrum op Landgoed Bredius is een mooie plek voor bewoners en kinderen uit Woerden en omgeving. Op zondagmiddag is het NME-Centrum geopend voor bezoekers. Naast de expositie, kunnen kinderen een natuurkwartiertje doen. Ook worden er minimaal 12 extra activiteiten aangeboden (o.a. 2 grote activiteiten tijdens het Oogstfeest eind september). Op het buitenbord (De Natuur-O-theek) komt minimaal 20 keer per jaar een leuke natuurtip te hangen, zodat bezoekers ook bij een dicht NME-Centrum gestimuleerd worden de natuur in te gaan. 

3. Spelen in het groen
In 2022 zetten we de begeleide buitenactiviteiten voort in het wijkpark Molenvliet en Landgoed Bredius. Het Speelbos keert elke twee weken terug. De ene keer in Molenvliet en de andere keer in het Brediuspark. Doordat we één keer in de maand op de verschillende locaties zijn kunnen we de activiteiten groter en uitdagender en uiteindelijk aantrekkelijker maken voor de kinderen in de wijk.

4. Alle groenten in de soep
‘Alle groenten in de soep’ zijn zeer gewaardeerde lessen bij  scholen. Naast de 2 tuinen waarmee samengewerkt wordt (de Moes- en Pluktuin op Landgoed Bredius en de tuin bij de Elsa Hoeve), kunnen de lessen voor scholen met een eigen moestuin op school gegeven worden. Scholen die subsidie krijgen via Jong Leren Eten, kunnen de lessen hieruit financieren, waardoor er ruimte komt voor extra groepen om deel te nemen.

5. Natuurspeeltuin Kamerik
Een aantal kinderen uit Kamerik vindt dat er wel wat meer speelnatuur kan komen. Ze hebben hiervoor een stukje groen op het oog en zijn in gesprek met dorpsplatform en de gemeente. Ook hebben ze al een handtekeningenactie gedaan. In 2021 is er vanuit het Gdg-budget al een eerste ontwerpsessie gefinancierd. Voor 2022 krijgen ze een bijdrage zodat er een goed plan bij de gemeente ingediend kan worden.

6. Groene speelroute landgoed Bredius
De wens is om een  over landgoed Bredius aantrekkelijker te maken voor gezinnen door de bestaande elementen op het landgoed met elkaar te verbinden. Het is niet de bedoeling nieuwe spelelementen aan te leggen, maar juist te zorgen voor een aantrekkelijke verbinding. Naar de vorm moet nog gekeken worden, waarschijnlijk wordt het een combinatie van (kleine) fysieke palen en een route (online en offline).

7. Woerdense buitenlesweek
Samen met de Groen doet goed-partners in Woerden organiseren we in april de Woerdense buitenlesweek. In deze week rondom de nationale Buitenlesdag bieden we alle scholen en klassen in Woerden een uitdagende activiteit aan in de buitenruimte rond de school. Zo enthousiasmeren we leerkrachten om eens vaker een les buiten de muren van de klas te geven. 

Voor meer informatie en vragen over Groen doet goed Woerden, neem contact op met Esther via: e.overgaag@odru.nl

Betrokken partners

Onder andere NME Woerden (InBredius), Beweegteam Woerden, Brede School Woerden, Volkstuinvereniging Woerden, Buitenbanjers IVN Woerden, Blaadjes en Draadjes, Moes- en Pluktuin Bredius, Moespark Molenvliet, Duurzaam Woerden, Landgoed Bredius, Overbeek Garden Design, Elsa Hoeve, Utrechts Landschap, Stadsimker, KNNV, Marita Rutgers, De Aar Hoveniers, Scouting Woerden, Dorpsplatform Kamerik, Hofstede Batestein.