Alle kinderen de natuur in!

Woerden

In Woerden is er voor gekozen om Groen doet goed op te starten als een proces waarbij iedereen aan kan haken. Meer nog dan voorheen zal samenwerking gezocht worden met inwoners, instellingen en ondernemers. Door samen te werken komen de beste resultaten tot stand.

De bedoeling is om met inwoners, inwoner- en partnerorganisaties in de wijken bestaand aanbod te ontsluiten en daarnaast nieuwe activiteiten op te zetten. 

In Woerden brengt Esther Overgaag, Adviseur Natuur- en Duurzaamheidscommunicatie, partners bij elkaar om kinderen meer de natuur te laten beleven. 

“De grootste uitdaging om  Groen doet goed in Woerden tot een succes te maken, is denk ik niet om nu mooie projecten uit te voeren, maar om ervoor te zorgen dat ze straks, nadat de subsidie gestopt is, ingebed zijn in bestaande structuren.”

Activiteiten van Groen doet Goed Woerden

Avonturenspeelbos Molenvliet
In de wijk Molenvliet is behoefte aan een speelterrein met speelaanleidingen in een groene omgeving. Bij het ontwerpen van het speelterrein wordt de doelgroep betrokken: er zullen ontwerpsessies plaatsvinden met zowel kinderen als hun ouders. Met dit project wordt niet alleen een avonturenspeelbos aangelegd, ook wordt het sociale netwerk in de buurt vergrooten kan dit speelbos als stepping stone fungeren naar natuur verder weg.

Workshops naschools aanbod Brede School Woerden
Brede School Woerden organiseert het naschoolse programma voor de brede scholen in de wijken Molenvliet en Schilderskwartier. Voor het project ’50 dingen die je voor je twaalfde gedaan moet hebben’ zoeken vijf Groen doet goed-gemeenten een ambassadeur. In Woerden wordt dit vorm gegeven door het organiseren van een zesdaagse cursus/workshop binnen het naschools aanbod. De workshop krijgt later in het jaar een vervolg voor één of meer andere Brede Scholen.

Kweek jij de hoogste zonnebloem?
Alle leerlingen van groep 5/6 van de scholen in Molenvliet/Schilderskwartier krijgen eind mei een zakje met drie zonnebloemzaden en een dagboekkaart. Op de kaart staat informatie over het zaaien en verzorgen van de zonnebloemplanten. Degene die de hoogste zonnebloem heeft gekweekt krijgt tijdens het Oogstfeest van NME-Centrum InBredius op 25 september een prijs. De wedstrijd staat daarnaast ook open voor andere inwoners van Woerden.

Integreren Natuursprong bij activiteiten Beweegteam Woerden
Twee deelnemers van de cursus Train de trainer van Natuursprong zullen hun collega’s  van het Beweegteam trainen om meer natuuractiviteiten te integreren in de bestaande activiteiten van het Beweegteam. Door deze activiteiten maken kinderen op een laagdrempelige manier kennis met bewegen in de natuur.

Betrokken partners

NME Woerden (InBredius), Beweegteam Woerden, Brede School Woerden en Nu Doen! Woerden, Natuurterrein De Kievit Harmelen, Volkstuinvereniging Woerden, IVN Woerden en KNNV.