Alle kinderen de natuur in!

Woerden

In Woerden is er voor gekozen om Groen doet goed op te starten als een proces waarbij iedereen aan kan haken. Meer nog dan voorheen zal samenwerking gezocht worden met inwoners, instellingen en ondernemers. Door samen te werken komen de beste resultaten tot stand.

De bedoeling is om met inwoners, inwoner- en partnerorganisaties in de wijken bestaand aanbod te ontsluiten en daarnaast nieuwe activiteiten op te zetten. In Woerden brengt Esther Overgaag, Adviseur Natuur- en Duurzaamheidscommunicatie, partners bij elkaar om kinderen meer de natuur te laten beleven. 

“De grootste uitdaging om  Groen doet goed in Woerden tot een succes te maken, is denk ik niet om nu mooie projecten uit te voeren, maar om ervoor te zorgen dat ze straks, nadat de subsidie gestopt is, ingebed zijn in bestaande structuren.”

Activiteiten van Groen doet Goed Woerden

Digitale Speel, beweeg- en natuurkaart
Om het groen buitenspelen te bevorderen ontwikkelen wij een digitale kaart waarin alle buitenbelevingsplekken, speeltuinen en groenlocaties te vinden zijn inclusief de beschrijving van buitenactiviteiten als inspiratie om buitenactiviteiten te ondernemen met de kinderen. 

Workshops Naschools aanbod Brede school – 50 dingen in de natuur die je gedaan moet hebben voor je 12e
Brede School Woerden organiseert het naschools programma voor een aantal brede scholen. Dit aanbod staat open voor alle kinderen in de wijk (en dus niet alleen voor kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan).  

Speelbos Landgoed Bredius en Molenvliet
Er zullen op de woensdagmiddag wekelijkse speelbosactiviteiten worden georganiseerd op landgoed Bredius en in wijkpark Molenvliet om het spelen, bewegen en beleven van de natuur dicht bij huis te stimuleren. Juist het Schilderskwartier en Staatsliedenkwartier, gezien de samenleving en kwetsbaarbaarheid van de wijk is hiervoor bij uitstek geschikt.

Vogelscherm maken plus activiteiten door jeugdgroep IVN Woerden (Buitenbanjers)
Met de buitenbanjers-plus-groep van IVN Woerden wordt een vogelscherm gemaakt in het buitenbanjergebied op landgoed Bredius. Als het scherm er staat organiseren we rond het scherm 4 activiteiten voor andere kinderen en hun ouders met het thema vogels.

Alle groenten in de soep
Bij deze praktische les werken alle kinderen samen aan het bereiden van één grote pan groentesoep. Kinderen leren zo dat soep niet uit de fabriek komt, maar dat de ingrediënten van deze soep uit de eigen omgeving (kunnen) komen en dat er verschillende onderdelen van een plant in verwerkt zitten. Het idee is dat de les op een moestuin plaatsvindt en dat een klein deel van de oogst gereserveerd wordt voor de soeples. 

52-keer naar buiten kalender
In de 52-keer naar buiten kalender worden per maand 4 suggesties voor buitenactiviteiten gedaan, welke kunnen worden uitgevoerd op de BSO, op school, met het gezin, vanuit het NME-centrum, enzovoorts. De pilotkalender (januari-maart) zal aan alle 40 schoolklassen gegeven worden die in januari een product afnemen van NME Woerden (leskist of tentoonstellingsbezoek).

Betrokken partners

Onder andere NME Woerden (InBredius), Beweegteam Woerden, Brede School Woerden, Volkstuinvereniging Woerden, Buitenbanjers IVN Woerden.