Alle kinderen de natuur in!

Woerden

In Woerden brengt Esther Overgaag, Adviseur Natuur- en Duurzaamheidscommunicatie, partners bij elkaar om kinderen meer de natuur te laten beleven. In 2020 staan er ook weer leuke activiteiten op het programma, je leest ze hieronder.  

Activiteiten van Groen doet Goed Woerden

Alle groenten in de soep
‘Alle groenten in de soep’ zijn zeer gewaardeerde lessen bij  scholen. Naast de 2 tuinen waarmee samengewerkt wordt (de Moes- en Pluktuin op Landgoed Bredius en de tuin bij de Elsa Hoeve), kunnen de lessen voor scholen met een eigen moestuin in 2020 op school gegeven worden. Scholen die subsidie krijgen via Jong Leren Eten, kunnen de lessen uit deze subsidie financieren, waardoor er ruimte komt voor extra groepen om deel te nemen.

Workshops – 50 dingen in de natuur voor je 12e
Brede School Woerden organiseert het naschools programma voor de brede scholen in de wijken Schilderskwartier, Molenvliet, Bomen en Bloemenkwartier, Snel en Polanen, Staatsliedenkwartier, Harmelen en Kamerik. Dit aanbod staat open voor alle kinderen in de wijk (en dus niet alleen voor kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan). Activiteiten worden aangeboden via het platform “Sjors, ontdek je talent!”. De workshops zoals in voorgaande jaren gegeven voor de Brede School krijgen een vervolg voor 3 andere wijken met activiteiten als een wildplukwandeling of soeples. www.buiteninwoerden.nl

Communicatieplan Buiten in Woerden
In 2020 wordt gewerkt aan een duidelijke plek in Woerden, waar men terecht kan voor informatie over alle activiteiten buiten in het groen. Kinderen en ouders uit Woerden en omgeving krijgen inzicht in het totale groene aanbod van buitenspeellocaties en worden gestimuleerd en geïnspireerd tot het ondernemen van buitenspeelactiviteiten. Ook de Doe-kaarten van de 52 keer naar buitenkalender worden hier onder de aandacht gebracht.

Activiteiten in het groen
Wegens succes zetten we de begeleide buitenactiviteiten in 2020 voort in het wijkpark Molenvliet en Landgoed Bredius. De activiteiten in Wijkpark Molenvliet blijven een groot succes. In de voorjaarsvakantie zal het speelbos geopend worden met een spectaculaire activiteit, waarna er regelmatig speelbosactiviteiten op landgoed Bredius (en omgeving) worden uitgevoerd. Dit zodat ook kinderen, bij wie spelen in het groen geen vanzelfsprekendheid is, de kans krijgen om te genieten van de mogelijkheden van het Landgoed. Daarnaast wordt gekeken of - naast de reguliere activiteiten in beide parken - een evenement worden georganiseerd met verschillende partners op meerdere plekken in Woerden.

Natuurspeelweide Landgoed Bredius

Sinds 2015 beheert de Stichting Landgoed Bredius het grootste gedeelte van het Landgoed en zijn er mooie nieuwe dingen ontwikkeld, zoals de historische Moes- en Pluktuin, het herstel van de hoogstamboomgaarden, en de herichting van het Arboretum. In 2020 komt daar een natuurspeelweide bij, waardoor er een echte kinderwens in vervulling gaat. Een kind wil immers niets liever dan bouwen, rennen, klimmen en klauteren. Ook kan je in een natuurspeelweide heerlijk experimenteren en fantaseren.

Activiteiten op natuurterrein De Kievit
Op een tiental zondagmiddagen per jaar worden natuurgerelateerde activiteiten georganiseerd die vrij toegankelijk zijn voor jeugd en hun ouders. Dit zijn activiteiten zoals nestkastjes bouwen, uilenballen pluizen, slootleven bekijken, zangvogels herkennen en bijen-, bloemen- en paddenstoelenexcursies.

Activiteiten NME-Centrum InBredius
Het NME Centrum op Landgoed Bredius is – in 2020 al 25 jaar - een mooie plek voor bewoners uit Woerden en omstreken om buiten te zijn.
Op zondagmiddag is het NME-Centrum geopend voor bezoekers. Naast de expositie die bezocht kan worden, kunnen kinderen er – onder begeleiding van hun (groot)ouders – een natuurkwartiertje doen. Om een bezoek aan het centrum en het omliggende landgoed aantrekkelijker te maken, worden er minimaal 12 extra activiteiten aangeboden (waarvan 6 natuurtheatervoorstellingen Boswachter Beer en 2 grote activiteiten tijdens het Oogstfeest eind september). 

Voor meer informatie en vragen over Groen doet goed Woerden, neem contact op met Esther via: e.overgaag@odru.nl

Betrokken partners

Onder andere NME Woerden (InBredius), Beweegteam Woerden, Brede School Woerden, Volkstuinvereniging Woerden, Buitenbanjers IVN Woerden, Blaadjes en Draadjes, Moes- en Pluktuin Bredius, Moespark Molenvliet, Duurzaam Woerden, Landgoed Bredius, Overbeek Garden Design, Elsa Hoeve, Utrechts Landschap, Stadsimker.