Alle kinderen de natuur in!

Wijk bij Duurstede

Sinds 2021 doet Wijk bij Duurstede mee met Groen doet goed. Ze hebben de eerste stappen gezet voor het bouwen van een netwerk om kinderactiviteiten in de natuur te organiseren met lokale partners. Dit jaar wordt dit verder uitgebreid, je leest hieronder de plannen: 

Activiteiten van Groen doet goed Wijk bij Duurstede

1. Natuurlijke speelplekken
In 2021 is de eerste natuurlijke speelplek aangelegd en in 2022 creëren we nog meer natuurlijke speelplekken in de drie kernen van Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek. De speelplekken komen in de openbare ruimte en zijn vrij toegankelijk voor iedereen. Het gaat om bestaande speelplekken die spannender en speelser gemaakt worden door speelelementen van natuurlijk materiaal. Met daarnaast ook veel eetbaar groen rondom de speelplekken. Bij de speelplekken kunnen allerlei natuuractiviteiten plaatsvinden.

2. Speel- en moestuin in De Engk
Door in de wijk De Engk met de kinderen te spelen en te moestuinieren bereiken we ook de ouders van deze kinderen. Samen met ouders en kinderen ontwikkelen we deze plek de komende jaren verder tot een buurtmoestuin. De bestaande speelplek aan de Agricolastraat maken we interessanter door natuurlijke elementen toe te voegen in combinatie met moestuinbakken en eetbaar groen. De aanleg wordt in het voorjaar van 2022 gedaan, waarna activiteiten aangeboden kunnen worden voor de kinderen uit de buurt. 

3. Natuurclub
Vorig jaar is de groene kidsclub gestart. Deze wordt in 2022 verder ontwikkeld. Spel staat voorop met daarnaast ook veel natuurbeleving en –educatie. Deze natuurclub komt elke woensdagmiddag bijeen in de nieuwe natuurlijke speelplekken, het Wijkse Voedselbos van Natuurlijk heel leuk, De Wijkse Moestuin, de kinderboerderij en natuurgebieden van Utrechts Landschap langs de Kromme Rijn en de Lek. 

4. Kinderactiviteiten tijdens landelijke dagen
Ieder jaar worden landelijke themadagen georganiseerd voor kinderen zoals Slootjesdag, Modderdag, Buitenspeeldag en dergelijke. Ook in Wijk bij Duurstede sluiten we daarop aan met een gevarieerd activiteitenaanbod. Dit zal onder andere plaatsvinden op diverse locaties in Wijk bij Duurstede, waaronder de Heemtuin, Kasteelpark, natuurlijke speelplekken en het stadspark.

5. Kinderactiviteiten tijdens lokale VNMW-verenigingsdagen
Tijdens verschillende verenigingsdagen, zoals open dagen, knotdagen of tellingsdagen worden specifiek voor kinderen activiteiten verzorgd op verschillende locaties in Wijk bij Duurstede, waaronder de Heemtuin, knotplekken , educatief centrum kinderboerderij of het verenigingsgebouw. 

6. Workshops Dierverzorging
Het verzorgen van (huis)dieren, zoals kippen, schapen, geiten, konijnen, cavia’s en vogels heeft altijd grote belangstelling bij kinderen. In de schoolvakanties organiseert Kinderboerderij De Vliert hiervoor allerlei leuke workshops. 

7. Natuuractiviteit in de kriebelbeestjestuin en de kinderboerderij
Dit is een bestaande activiteit die nu ook aangeboden wordt aan lagere scholen en buitenschoolse opvang. De leerlingen kunnen speuren in de kriebelbeestjestuin en ontdekken en spelen op de kinderboerderij. Deze activiteit wordt ook aangeboden tijdens speciale dagen in het jaar voor kinderen in hun vrije tijd. 

8. Schoolmoestuintjes
Natuurlijk heel leuk biedt scholen begeleiding bij het moestuinieren bij de school zelf of op het terrein van De Wijkse Moestuin. De kinderen leren niet alleen de vaardigheid om zelf te tuinieren, maar leren ook vanalles over dieren en planten. Natuurlijk heel leuk volgt komend jaar de opleiding tot Moestuincoach via het programma Jong Leren Eten. We bieden scholen begeleiding bij het moestuinieren bij de school zelf of op het terrein van De Wijkse Moestuin.

9. Natuureducatie- en buitenspeellessen voor scholen
Bij de aanleg van elke natuurlijke speelplek worden scholen betrokken om de kinderen mee te laten helpen bij de inrichting en bij het aanbrengen van de beplanting. Voorafgaand hieraan krijgen de leerlingen natuureducatieles over biodiversiteit, natuurvriendelijk tuinieren en buitenspelen. In de periode na aanleg blijven de scholen betrokken door te helpen bij klein onderhoud of aanbrengen van nieuwe speelelementen en beplanting. 

10. Workshop Moestuinieren voor kinderen
Moestuinieren is een mooie manier om kinderen op een praktische manier te betrekken bij de natuur. Op de locatie van De Wijkse Moestuin organiseert Natuurlijk heel leuk een workshop Moestuinieren voor kinderen. De workshop bestaat uit vier bijeenkomst waarin van zaaien tot oogsten tot bereiden aan bod komt.

11. Natuurweek Funny Nature
In de zomer van 2021 organiseerde Natuurlijk heel leuk bij de kinderboerderij met veel succes een hele week natuuractiviteiten voor kinderen waarin alle aspecten van ons jaarprogramma aan bod kwamen. Denk aan natuurbeleving, natuureducatie, dierverzorging, kriebelbeestjes maar ook vooral spel en survival skills. In de zomer van 2022 gaan we deze Natuurweek Funny Nature op veler verzoek herhalen.

Voor meer informatie en vragen over Groen doet goed in Wijk bij Duurstede, neem contact op met Nancy Rietveld via: natuurlijkheelleuk@gmail.com 

Betrokken partners

Natuurlijk heel leuk, VNMW-IVN Wijk bij Duurstede, De Wijkse Moestuin, Kinderboerderij De Vliert.