Alle kinderen de natuur in!

Utrecht

In Gemeente Utrecht brengt Ellen Alzer partners samen met als gezamenlijke missie: alle kinderen in Utrecht hebben voor hun 12e jaar een betekenisvolle ervaring in de natuur gehad. 

“Mede door ervaringen van de afgelopen jaren realiseren alle partners zich heel goed hoe belangrijk het is dat kinderen buiten spelen en zijn. Echte overwinningen vinden hier plaats en momenten van verwondering.”.

Hieronder lees je welke activiteiten er in 2020 worden georganiseerd. 

Speelbos Zuilen
De afgelopen jaren is het speelbos langzaam tot stand gekomen met de officiële opening in april 2019 als resultaat. Het speelbos is altijd toegankelijk en is een waardevolle toevoeging aan het Niftarlakepark voor spelende kinderen uit Zuilen. In 2020 wordt weer een feestelijke dag georganiseerd met het thema afval. Zo worden kinderen betrokken bij het vinden van oplossingen voor het vele zwerfafval in de wijk en het speelbos. Er zullen opruimacties komen en workshops voor aantrekkelijke vuilnisbakken. Ook is er aandacht voor de schadelijke gevolgen van zwerfafval en het belang van afvalscheiding. 

De Avonturenclub
De Avonturenclub is al sinds de oprichting van Groen doet goed in 2016 actief. Zij krijgen juist in de stenige wijken, via de scholen, kinderen naar buiten die zonder deze club niet of nauwelijks buiten spelen. In 2020 zal de organisatie van de Avonturenclubs worden voortgezet door bestaande en nieuwe partijen. 

NatuurWijs
NatuurWijs doet ook al mee aan Groen doet Goed vanaf de start. Omdat zij met schoolklassen werken is hun bereik groot en ze gaan altijd naar buiten, weer of geen weer. Ontdekkend leren met hoofd, hart en handen is het motto. De scholen kunnen kiezen uit 3 vormen: Nu naar buiten, bosuitjes en driedaags programma. De activiteiten vinden plaas in de gebieden van Staasbosbeheer, Natuurmonumenten en Utrechts Landschap maar ook de stadsparken (stadsnatuur) wordt meegenomen in het programma.
In 2020 is ruimte voor 50 tot 60 klassen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Over de brug feest
Sinds 2018 is dit jaarlijks terugkerende feest partner van Groen doet goed. in 2020 wordt het voor de zesde keer georganiseerd, waardoor het steeds bekender wordt in de wijk en op een groot aantal bezoekers kan rekenen uit de nabije omgeving. Het feest is op de laatste zaterdag van augustus. In het Gagelbos wordt een groot scala aan buitenactiviteiten georganiseerd. Groen beleven is het uitgangspunt.

Zomertoer 2020
In de zomer van 2020 worden kinderen (leeftijd 8 t/m 10 jaar) mee genomen op ontdekkingstocht in de natuur. Drie dagen achter elkaar. Moeders gaan mee als begeleider/vrijwilliger. Drie verschillende natuurgebieden worden bezocht, ook met het doel dat ouders en kind weten welke natuur er in hun buurt aanwezig is. Na afloop krijgen ze een Natuurheldendiploma.

Speeltuin Noordse Park
Speeltuin Noordse Park wordt gerund door een zelfstandige buurtorganisatie en doet al sinds 2017 mee aan Groen doet Goed. De speeltuin heeft in die periode een grote make-over gehad en kan nu met recht een groene speeltuin genoemd worden. In 2020 wordt gewerkt aan een groenplan voor de speeltuin. De hovenier maakt samen met de speeltuinmaker, buurtbewoners en kinderen een plan voor het onderhoud en de verdere ontwikkeling van het groen. Ook met een reïntegratiebedrijf wordt samengewerkt. Daarnaast worden ook laagdrempelige creatieve en educatieve activiteiten georganiseerd waar iedereen aan mee kan doen

Sjanghaipark 50 jaar
Het Sjanghaipark in Overvecht is 50 jaar geleden ontworpen en aangelegd, volgens principes van Louis de Roy (“mens en natuur werken samen in langdurige interactie), in samenwerking met de toenmalige buurtbewoners. Er zijn nog steeds jaarlijkse werkdagen met omwonenden van het eerste uur en nieuwkomers, onder leiding van groenontwerper Hans van Lunteren. Dit ruige stukje natuur viert in 2020 haar 50-jarig bestaan. Daarom wordt er een feestweek georganiseerd. Eén van de dagen staat in het teken van spelen in de natuur met struintochten en hutten bouwen.

Voor meer informatie en vragen over Groen doet goed Utrecht, neem contact op met Ellen via: ellen.alzer@utrechtnatuurlijk.nl  

Betrokken partners

Onder andere: NatuurWijs, Dock, De Hinnikwagen, Modderlab, Professor Loep, Adventure XL, Ludus Outdoor, Scouting Zuilen, Ludens, Utrecht Natuurlijk, Zo is Zuilen, Stichting Het Vogelnest, Vrienden van Amelisweerd, Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd, Urban Pilots, KeesTuint, Agnes Kruiden, Staatsbosbeheer, Harten voor Sport, Wijk & Co.