Alle kinderen de natuur in!

Utrecht

In Utrecht doen al  ruim 30 organisaties mee en zij hebben een gezamenlijke missie vastgesteld: alle kinderen in Utrecht hebben voor hun 12e jaar een betekenisvolle ervaring in de natuur gehad. Daarbij kiezen zij voor een aanpak waarbij ze de kinderen laten kennis maken met de natuur dichtbij hun huis en hun school.

Ellen Alzer is adviseur duurzame initiatieven en brengt in die functie partners samen om Groen doet goed in de gemeente Utrecht tot een succes te maken.

“Ik ben al jaren actief in het groen en op dit moment werkzaam bij Utrecht Natuurlijk. Ik geniet enorm van natuur en ben daar ook wekelijks te vinden”.

Activiteiten van Groen doet goed Utrecht

Het bos als leslokaal - NatuurWijs
Schoolkinderen gaan naar een bos, natuurgebied of park dicht bij school en gaan daar ontdekkend leren met hoofd, hart en handen. Dit wordt begeleid door speciaal getrainde NatuurWijzers en de eigen leerkrachten. NatuurWijs wil ook graag ouders een workshop aanbieden om ze meer handvaten te bieden om met hun kinderen de natuur in te gaan.

Fietsen in het groen – De Fietsmeesters
In combinatie met het fietsstimuleringsprogramma  van de Fietsmeesters verleiden we mensen om naar het groen te fietsen. We richten ons hierbij op vrouwen die niet met fietsen zijn opgegroeid en hun kinderen en ook op jongeren. In samenwerking met Utrecht Natuurlijk organiseren we een uitdagende activiteit voor moeders en kinderen. Met de scholieren gaan we naar de Ruigenhoekse Polder en Amelisweerd. Ook hier is natuurbeleving onderdeel van het dagprogramma.

De Avonturenclubs – Harten voor Sport
De avonturenclubs zijn vanaf het begin in 2016 onderdeel van het Groen doet Goedprogramma. Zij zijn zo succesvol dat er wachtlijsten bestaan. Kinderen gaan 8 tot 10 keer in een jaar met elkaar op avontuur in hun eigen woonomgeving of natuurgebieden dichtbij. De groep bestaat uit hooguit 10 kinderen om kwaliteit in begeleiding te waarborgen . Elke club sluit af met een ouderdag waarbij de kinderen hun ouders ‘les geven’ in risico en avontuur.

Speelbos Niftarlakepark - Buurtbewoners
Het Speelbos Niftarlakepark is volop in ontwikkeling! Begin 2018 gaat een eerste schop de grond in. Deze plek moet kinderen van alle leeftijden uit Zuilen uitnodigen om avontuurlijk te komen spelen in een natuurlijke omgeving. Spelen met water, boompje klimmen, van heuvels rollen, hutten bouwen, van de kabelbaan sjezen: hier kan het straks. Kortom: we willen kinderen aanzetten tot bewegen, tot het gebruiken van hun fantasie, durven vallen en opstaan, vies worden en het in aanraking komen met de natuur.

Fête de la Nature Amelisweerd-Rhijnauwen  - Stichting het Vogelnest
De Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd (SOESA) organiseert in 2018 het jaarlijkse ‘grassroots’ natuurfeest op de landgoederenzone Amelisweerd-Rhijnauwen. Het programma is gericht op natuur- en cultuurbeleving en educatie, specifiek voor jonge kinderen en hun (groot)ouders.  

Noordse Park in beweging - Speeltuin Noordse Park
In 2018 krijgt speeltuin Noordse Park een nieuwe opzet van de buitenruimte, die meer uitnodigt tot vrij spel en zelfstandig buiten spelen. We gaan uit van wat er is: zowel wat betreft locatie, mensen en materialen. In overleg met de buurt worden de plannen uitgewerkt. Dan gaat de schep in de grond. Bewoners (oud én jong) maken samen onder begeleiding van specialisten hun nieuwe speeltuin. Het groene karakter gaan wij verder versterken. De opzet wordt avontuurlijker en natuurlijker. 

Natuuractiviteitendag Ruigenhoekse Polder  - Bas de Vries
Dit jaar sluit organiseert Bas de Vries een evenement voor zijn afstudeerproject Sport, Bewegen en Gezondheid. Dit evenement gaat plaatsvinden in de Ruigenhoekse Polder/Noorderpark. Dit natuurgebied grenst aan Overvecht en is nog bij veel te weinig bewoners bekend is, dus dit is een mooie kans om het gebied onder het voetlicht te brengen

Betrokken partners

Onder andere NatuurWijs, Staatsbosbeheer, Harten voor Sport, De Fietsmeesters, Wijk & Co en het Vogelnest Rhijnauwen.