Alle kinderen de natuur in!

Utrecht

In Utrecht doen al  ruim 30 organisaties mee en zij hebben een gezamenlijke missie vastgesteld: alle kinderen in Utrecht hebben voor hun 12e jaar een betekenisvolle ervaring in de natuur gehad. Daarbij kiezen zij voor een aanpak waarbij ze de kinderen laten kennis maken met de natuur dichtbij hun huis en hun school.

Ellen Alzer is adviseur duurzame initiatieven en brengt in die functie partners samen om Groen doet goed in de gemeente Utrecht tot een succes te maken.

“Ik ben al jaren actief in het groen en op dit moment werkzaam bij Utrecht Natuurlijk. Ik geniet enorm van natuur en ben daar ook wekelijks te vinden”.

Activiteiten van Groen doet goed Utrecht

De natuur als leslokaal - NatuurWijs
Schoolkinderen gaan naar een bos, natuurgebied of park dicht bij school en gaan daar ontdekkend leren met hoofd, hart en handen. Dit wordt begeleid door speciaal getrainde NatuurWijzers en de eigen leerkrachten. NatuurWijzers zijn speciaal getraind om kinderen tot ontdekkingen in de natuur uit te nodigen. 

Over de brug-feest 2019 
Doel van dit feest is de natuur dichtbij te delen met de wijk Overvecht, omringende buurtbewoners en belangstellenden. In het Gagelbos, rond het speelbos van Staatsbosbeheer wordt een hele middag vol natuuractiviteiten georganiseerd. Het beleven van groen, in al zijn aspecten, staat voorop.

De Avonturenclubs 
De avonturenclubs zijn vanaf het begin in 2016 onderdeel van het Groen doet Goedprogramma. Groepjes van maximaal 10 kinderen gaan 6 tot 8 keer met elkaar op avontuur in hun eigen woonomgeving of natuurgebieden dichtbij. Het werven van kinderen gaat via de scholen en het naschoolse programma. De begeleiders zijn getraind door de oprichter van de avonturenclubs, Martin Hup. De ouders van de kinderen die meedoen wordt een filmpje getoond met beelden van eerdere avonturenclubs en elke club sluit af met een ouderdag waarbij de kinderen hun ouders ‘les geven’ in risico en avontuur.

Speelbos Zuilen 
Het Speelbos Niftarlakepark heeft een nieuwe naam: speelbos Zuilen en krijgt vorm! De eerste toestellen zijn geplaatst en er wordt al volop gespeeld. Speelbos Zuilen wordt een uitnodigende plek voor kinderen uit de wijk (en daarbuiten) om avontuurlijk te spelen in een natuurlijke omgeving. Spelen met water, boompje klimmen, van heuvels rollen, hutten bouwen, van de kabelbaan sjezen: hier kan het (straks). Met het speelbos willen we kinderen aanzetten tot bewegen, tot fantasierijk spelen, hen uitdagen om te durven vallen en opstaan en vies te worden en hen in aanraking brengen met de natuur. Het speelbos is daarmee een aanvulling op de bestaande (meer standaard) speelvoorzieningen in de wijk. Het Speelbos is een burgerinitiatief dat past binnen een groter project: de Inrichtingsvisie Niftarlakepark. Plan is om in het voorjaar van 2019 het speelbos feestelijk te openen. 

Activiteiten bij het Vogelnest-Rhijnauwen-Amelisweerd 
In 2019 zijn er twee activiteitendagen bij Stichting Het Vogelnest gepland. Eén daarvan is Fete de la Nature, de andere is nog niet bekend. Deze dagen zijn gericht op natuur- en cultuurbeleving en educatie, voor kinderen en hun (groot)ouders.  

Noordse Park in beweging - Speeltuin Noordse Park
In 2018 krijgt speeltuin Noordse Park een nieuwe opzet van de buitenruimte, die meer uitnodigt tot vrij spel en zelfstandig buiten spelen. We gaan uit van wat er is: zowel wat betreft locatie, mensen en materialen. In overleg met de buurt worden de plannen uitgewerkt. Dan gaat de schep in de grond. Bewoners (oud én jong) maken samen onder begeleiding van specialisten hun nieuwe speeltuin. Het groene karakter gaan wij verder versterken. De opzet wordt avontuurlijker en natuurlijker. 

Welkom in speeltuin Noordse Park
Speeltuin Noordse Park heeft alle ruimte om bijzondere (moes)tuinen aan te leggen, speelnatuur te maken of je eigen modderkeuken. Iedereen mag meedoen. De speeltuin groeit steeds meer naar een levendige plek waar de buurtkinderen kunnen spelen en leren. 2019 staat in het teken van de verdere herinrichting van het terrein naar steeds meer speelnatuur en informele educatie.

Betrokken partners

Onder andere: NatuurWijs, Dock, De Hinnikwagen, Modderlab, Professor Loep, Adventure XL, Ludus Outdoor, Scouting Zuilen, Ludens, Utrecht Natuurlijk, Zo is Zuilen, Stichting Het Vogelnest, Vrienden van Amelisweerd, Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd, Urban Pilots, KeesTuint, Agnes Kruiden, Staatsbosbeheer, Harten voor Sport, Wijk & Co.