Alle kinderen de natuur in!
Groen doet goed
Kind & Natuur
dinsdag08dec2020

Groen doet goed start in Wijk bij Duurstede

Vanaf 1 januari 2021 sluit ook gemeente Wijk bij Duurstede aan bij het Utrechtse IVN-programma Groen doet goed. Het sociale natuurbedrijf 'Natuurlijk heel leuk' zal uitvoering geven aan de activiteiten. Daarbij wordt samengewerkt met VNMW-IVN Wijk bij Duurstede, Kinderboerderij De Vliert en De Wijkse Moestuin. De komende jaren legt Natuurlijk heel leuk diverse natuurlijke speelplekken aan en organiseren ze samen met de partnerorganisaties diverse natuuractiviteiten voor jong en oud. 

Wat gaan we doen?

Door het creëren van meer speelplekken en het organiseren van activiteiten in het groen worden bewoners en hun kinderen uitgenodigd om meer naar buiten te gaan om te spelen, te bewegen, te beleven en te genieten van het groen. Op een aantal landelijke en lokale natuurdagen kunnen kinderen meedoen aan speurtochten, tellingen, natuurspelletjes of creatieve activiteiten. Daarnaast bieden we workshops moestuinieren voor kinderen en voor scholen begeleiden we het werken in de schoolmoestuin of educatieve bezoekjes aan de kinderboerderij. Om het buitenspelen te stimuleren starten we vanaf 1 februari met een natuurclub voor kinderen met wekelijkse activiteiten en veel ruimte voor vrij spel in de natuurlijke speelplekken. Met als kers op de taart een zomervakantieweek vol natuuractiviteiten voor kinderen.

Lekker en leuk voor iedereen

De natuurlijke speelplekken krijgen naast speelelementen van natuurlijke materialen ook eetbaar groen en diervriendelijke beplanting. Zo worden deze plekken aantrekkelijk voor mens en dier. Voor de eetbare beplanting vragen we de fruittelers in onze regio om hun fruitbomen en -struiken te doneren. Kinderen uit Wijk bij Duurstede worden zo op een speelse manier betrokken bij het voedsel dat lokaal verbouwd wordt. 

Meer informatie over de plannen van Groen doet goed in Wijk bij Duurstede? Neem contact op met Edwin van Dorp van gemeente Wijk bij Duurstede, e.vandorp@wijkbijduurstede.nl of Nancy Rietveld van Natuurlijk heel leuk, info@natuurlijkheelleuk.nl