Alle kinderen de natuur in!

Nieuwegein

Groen doet goed Nieuwegein richt zicht op drie deelprojecten – beleef je groen, beweeg je groen en proef je groen – die onderling ook weer verbonden zijn. Gezondheid is het verbindende thema. Grietje van der Hoek, adviseur omgevingseducatie, werkt samen met partners aan een groen aanbod voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Blote  Voetenpad
We willen weer een grote opknapronde en een nieuwe impuls (meer modder!) meegeven en een toffe Modderdag organiseren.

Beleef je Groen
Natuurervarings- en belevingsactiviteiten in het Natuurkwartier en in de Hoge Landen. Waar mogelijk wordt samengewerkt met de boswachter. De activiteiten zijn onder andere hutten bouwen, insecten zoeken, speurtocht etc.

Natuurtheater
Interactief kleinschalig openluchttheater. 15 voorstellingen met ca. 20 - 30 kinderen worden onder de noemer BuitenUitjes aangeboden aan basisscholen. 

Beleefroutes
Dit zijn interactieve wandel- of fietsroutes voor kinderen waar natuurbeleving en -ervaring centraal staan. De route kan op een telefoon of tablet thuis worden gedownload, waarna men op locatie de route kan volgen. In de route zijn educatieve, informatieve of spelelementen verwerkt. 

52-keer naar buiten-kalender
In de 52-keer naar buiten-kalender worden per maand 4 suggesties voor buitenactiviteiten gedaan, welke kunnen worden uitgevoerd op de BSO, op school, met het gezin, vanuit het NME-centrum, enzovoorts. Er wordt aan een groep BSO-ambassadeurs een viertal workshop aangeboden om kennis te maken met 52 keer naar buiten. De ambassadeurs kunnen daarna zelfstandig de activiteiten met hun groepen uitvoeren op zowel de eigen locatie als in het Natuurkwartier. 

Natuursprong
We bieden de schoolteams een TeamUitje aan in de vorm van een kamp- en bosspelen Workshop. Hierbij gaan ze zelf de spellen doen onder begeleiding van de opgeleide train de trainers. De schoolteams kunnen dan op hun eigen locatie of in het Natuurkwartier de kamp- en bosspelen gaan toepassen. De benodigde materialen zijn voor alle basisscholen kosteloos beschikbaar. 

Moestuin De Toonladder
Onder leiding van één of meerdere hulpouders hebben de leerlingen gezaaid, geplant en geoogst in onze moestuin. Daarnaast vond er wekelijks onderhoud plaats in de moestuin. Van de oogst werden eenvoudige maaltijden gemaakt in de verschillende groepen. Daarnaast werd de opbrengst van de oogst twee keer verkocht aan ouders van de school. De leerlingen hebben zelf onderhandeld over de prijs! 

Belevingstuin De Toonladder
De belevingstuin is op orde. Volgend zijn er duidelijke opdrachten waar de leerlingen aan gaan werken.

Tuinmaatje
In de moestuin bezig zijn: Planten, zaaien, schoffelen, oogsten, kikkertjes vangen, slootbeestjes, slakken bekijken etc. Er zijn 2 groepen actief bij de tuinmaatjes, een groep individuele kinderen en een groep kinderen vanuit de BSO De Wastobbe. 

Proevtuin
Aan de BSO’s worden moestuinactiviteiten aangeboden onder begeleiding van een betaalde kracht en vrijwilligers. De activiteiten worden dusdanig opgezet dat binnen 2 jaar de BSO en de vrijwilligers de activiteiten zelfstandig kunnen uitvoeren. Naast moestuinieren is er aandacht voor insecten zoeken, waterdiertjes vangen, wormenhotels maken etc.

Fruitdoolhof
Er wordt een fruitdoolhof aangelegd in de proevtuin. Dit doolhof staat open voor iedereen. In de voorjaarsvakantie wordt de basis aangelegd, kinderen kunnen hun eigen fruitboompje of aardbeienplantje planten.

Betrokken partners

MEC Nieuwegein, Staatsbosbeheer, OBS De Toonladder, Volkstuinvereniging Ons Belang, Spelend Jezelf, Duurzaam Gericht, GGD, Sport ID Nieuwegein.