Alle kinderen de natuur in!

Nieuwegein

Groen doet goed Nieuwegein richt zicht op drie deelprojecten – beleef je groen, beweeg je groen en proef je groen – die onderling ook weer verbonden zijn. Gezondheid is het verbindende thema. Grietje van der Hoek, adviseur omgevingseducatie, werkt samen met partners aan een groen aanbod voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Beleef je groen
Binnen dit thema zijn er drie. Er wordt in het Natuurkwartier een blote voetenpad aangelegd waar kinderen op allerlei natuurlijke materiale lopen en zo de natuur op een hele bijzondere manier ervaren. Daarnaast worden er in het Natuurkwartier zes Buiten Belevenis-activiteiten georganiseerd. Kinderen kunnen dan hutten bouwen, kampvuur maken, vlotten bouwen en varen, slootje springen, nestkasten bouwen, slapen in de natuur en klimmen. Het derde project is Natuurtheater. Kinderen tussen de 5 en 7 jaar gaan onder leiding van Mol en Uil het bos of park in voor een ervaringstocht, kinderen van 8 tot en met 12 jaar bouwen tijdens Natuurtheater actief aan een eigen plek in de natuur die hen uitnodigt er vaker terug te komen.

Beweeg je groen
Natuursprong  is het project binnen het thema ‘beweeg je groen’. Dit is een beweegprogramma in de natuur voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. In Nieuwegein wordt er gefocust op de wijk Merwestein. Voor de kinderen uit die versteende wijk worden wekelijkse beweegactiviteiten in het groen georganiseerd, dicht bij huis.

Proef je groen
Binnen dit thema is bij basisschool De Toonladder een moes- en belevingstuin aangelegd. Aangezien steeds meer kinderen meer tijd doorbrengen op school en BSO, ligt het voor de hand om ook op deze plaatsen speelnatuur te creëren. Straks kunnen 350 kinderen per jaar gedurende de schoolweek op verschillende momenten de natuur beleven, er bewegen en er van proeven. Een ander project is Tuinmaatje.Groen doet goed Nieuwegein wil we het Nieuwegeins concept ‘Welzijn op recept’ verbreden met een (moes)tuinaanbod. Via een welzijnsrecept van een huisarts of andere eerstelijns hulpverlener wordt volkstuinieren actief onder de aandacht gebracht via de welzijnscoaches van MOvactor. Daarnaast staat Samen koken, samen eten op de planning. Dit zijn tien workshops koken met gezonde voeding voor kinderen en hun ouders in het Natuurkwartier, elke keer met een ander thema. Aanvullend daarop is het ontwikkelen van een plukroute langs bomen en struiken waar fruit geplukt kan worden. Kinderen kunnen (met hun ouders) verschillende routes volgen d.m.v. een app.

Betrokken partners

MEC Nieuwegein, Staatsbosbeheer, OBS De Toonladder, Volkstuinvereniging Ons Belang, Spelend Jezelf, Duurzaam Gericht, GGD, Sport ID Nieuwegein.