Alle kinderen de natuur in!

Nieuwegein

In Nieuwegein zorgt Laura van der Pol dat kinderen naar buiten gaan via drie deelprojecten : Groen doet goed in de wijk, Groen doet goed naar de scholen en Buiten spelen en bewegen. Hieronder lees je per project de activiteiten. 

Groen doet goed in de wijk

Kidsclub Fokkesteeg ‘Natuur in de buurt’
Veel kinderen in de wijk Fokkesteeg zitten binnen. Kidsclub Fokkesteeg wil met activiteiten ‘Natuur in de buurt’ kinderen in hun eigen buurt meer naar buiten laten gaan. Voor de ontwikkeling en uitvoering van ‘Natuur in de buurt’ wordt hiervoor een natuuractiviteitenbegeleider voor kinderen ingezet.

Insectenhotel Hooiersweide
Buurtbewoners hebben een plantsoen voorzien van bloeiende vaste planten voor de vergroening en biodiversiteit van hun buurt. De beplanting trekt veel insecten aan en bewoners willen de insecten een extra plek bieden door samen met kinderen uit hun buurt een insectenhotel te gaan bouwen. Daarnaast zijn er kansen om deze kinderen in het Natuurkwartier kleine versies voor in hun tuin te laten maken.

Moestuin hofje Sonatealaan in Zuilenstein
Buurtbewoners willen samen met de kinderen een moestuin gaan realiseren en hebben hierbij behoefte aan begeleiding van een moestuincoach voor de realisatie van de moestuin en het betrekken van kinderen op lange termijn. 

Groene speelzones Schansen Zuid
In deze wijk zijn plannen om groene speelzones in te richten met natuurlijk spelen. Voor de invulling van activiteiten in de natuur in deze buurt wordt een activiteitenbegeleider ingezet.

Groen doet Goed naar de scholen

Buitenlessen
In 2019 is een start gemaakt met de pilot Buitenlessen voor de onderbouw op drie scholen in de wijk de Doorslag (de Trompetvogel, het Vogelnest en de Krullevaar). Tijdens Buitenlessen gaan basisschoolleerlingen onder schooltijd meer naar buiten in de natuur in hun eigen (school)omgeving. Reguliere lessen als taal, spelling en rekenen worden zo vorm te geven dat leerkrachten deze lessen op het schoolplein kunnen verzorgen.
BSO Wijs, een specialist in buitenspelen, heeft voor deze drie scholen lesmateriaal ontwikkeld en de scholen en begeleid. Mei 2020 vindt de evaluatie plaats. Wanneer deze positief is, is het de bedoeling dat de drie scholen de buitenlessen in het schooljaar 2020/2021 voortzetten. Vanuit de drie scholen is er naast de lessen voor de onderbouw behoefte  buitenlessen voor de bovenbouw. BSO Wijs zal hiervoor een nieuwe reeks lessen ontwikkelen en begeleiden.

Bloeiend Nieuwegein
Het project ‘Bloeiend Nieuwegein – Maak plaats voor wilde bloemen‘ is een bewonersinitiatief om te streven naar vergroening, verhoging van de biodiversiteit en kinderen op een educatieve wijze betrekken bij de natuur. Ze willen scholen voorzien van educatieve lespakketten en praktisch een strook met bloemzaad inzaaien en beheren om kinderen meer naar buiten te krijgen en in contact met de natuur te brengen. Welke scholen en partijen er mee gaan doen met dit project zal in 2020 worden onderzocht. 

Moestuinproject basisschool de Toonladder
Door omstandigheden zijn er momenteel geen vrijwilligers meer verbonden aan het moestuinproject op de basisschool ‘de Toonladder’ in de wijk Galecop. De schooldirecteur en de wijkcoördinator gaan zich inzetten om vrijwilligers te werven. Het is belangrijk potentiële ofwel nieuwe vrijwilligers positief te ondersteunen met een moestuincoach. 

Buiten spelen en buiten bewegen

Om het buiten spelen te bevorderen organiseert BSO Wijs twee activiteiten in het Natuurkwartier. De winterspelen (februari) en buitenspeeldag (landelijk buitenspeeldag - juni). Bij de winterspelen wordt ingezet op een samenwerking met Sport ID.
Sport ID start daarnaast in de zomervakantie met de pilot Kids Freerunning. Een sportactiviteit om kinderen te enthousiasmeren spelenderwijs in de natuur te bewegen.

Voor meer informatie en vragen over Groen doet goed Nieuwegein, neem contact op met Laura via: l.vanderpol@nieuwegein.nl 

Betrokken partners

MEC Nieuwegein, BSO Wijs,  Sport ID Nieuwegein, Kidsclub Fokkesteeg, Bloeiend Nieuwegein, Natuurmonumenten, IVN Nieuwegein & IJsselstein, project Betere Buurten,  OBS De Toonladder, Prot. Chr. Basisschool ‘de trompetvogel’, basisschool ‘het Vogelnest’ en de OBS ‘de Krullevaar’.