Alle kinderen de natuur in!

De Ronde Venen

De Ronde Venen is sinds 2018 betrokken bij Groen doet goed en zal in 2019 verschillende activiteiten organiseren. Conny van Kruysbergen brengt hiervoor partijen bij elkaar die gezamenlijk een mooi programma neerzetten om kinderen uit De Ronde Venen naar buiten te krijgen. 

Ontmoetingstuin Bijleveld  
Bewoners van de Bijleveld willen een groene ontmoetingstuin creëren in een relatief grijze omgeving: een plek met moestuin, buurtboekenkast, insectenhotel, speelplek en banken. Een plek waar kinderen, alleenstaande ouderen, ouders en overige bewoners elkaar ontmoeten, door gezamenlijk te werken in de moestuin, de producten te oogsten en te eten.  Dit plan wordt breed gedragen door de buurtbewoners. Daarnaast kunnen de bewoners gezellig kletsen op de bankjes terwijl de kinderen op de speelplaats met natuurlijke elementen spelen. 

Training “Begeleiden van kinderen bij buitenspel en natuur ontdekken” 
In De Ronde Venen worden activiteiten georganiseerd waarbij kinderen buiten spelen en/of de natuur ontdekken. Veel van deze activiteiten worden door vrijwilligers verzorgd, bijvoorbeeld van NME-centrum De Woudreus, IVN De Ronde Venen & Uithoorn en scoutinggroepen. Maar ook steeds meer (groot)ouders vinden het belangrijk dat hun (klein)kinderen buiten spelen en zo in contact komen met de natuur. Deze training gaat over hoe je kinderen het beste kunt begeleiden bij natuur(belevings)activiteiten. Wat doe je wel en wat beter niet? Welke houding past hier het beste bij? En hoe ga je om met risico’s?   

Move Mates Groen 
In Wilnis zijn meerdere initiatieven gaande, die we bij elkaar willen brengen: Team Sportservice biedt het project Move Mates aan. Hierbij worden kinderen van groep 7 opgeleid tot speelpleincoaches door een buurtsportcoach. Zij begeleiden jongere kinderen op het schoolplein met bewegingsspelletjes. In 2019 wordt een groene activiteiten toegevoegd.  Verder willen bewoners uit Wilnis het natuurlijk spelen in het Speelwoud bevorderen door nieuwe natuurlijke elementen toe te voegen en activiteiten bij deze elementen te organiseren. De groene speelpleincoaches worden gevraagd om deze activiteiten te begeleiden. 

Natuurspeelplek elementen in het Haitsmapark Mijdrecht  
De huidige speeltuin in het Haitsmapark wordt uitgebreid met natuurspeelplekelementen om kinderen uit de buurt meer buitenspeeluitdaging bieden. Om betrokkenheid te verhoren worden in 2019 drie activiteiten te organiseren. 
 
Moes- en beleeftuin Paulusschool Abcoude 
De schooltuin van de Paulusschool in Abcoude wordt gerenoveerd en heringericht. Er zijn 12 moestuinbakken geplaatst voor groente en in het achterste gedeelte van de tuin hebben ouders 5 fruitbomen geplant. Ook is gestart met de aanleg van een blote voetenpad en het ingraven van een vijver. Daarnaast willen ze bloemen en planten inzaaien en aanplanten die bijen, vogels, vlinders en andere insecten aantrekken.  Door kinderen hun eigen groente te laten planten komt er een bewustwordingsproces op gang wat er aan vooraf gaat voor dat je kan eten wat je zaait. Daarnaast leren we welke kruiden en bloemen je kan eten.  Met het blote voetenpad worden de zintuigen van de leerlingen geprikkeld en worden de leerlingen bewust gemaakt hoe materialen aanvoelen die groeien in de natuur.   

Betrokken partners

NME De Ronde Venen, Move Mates, Team sportservice, de Woudreus, Kids college, Paulusschool.