Inschrijven NGO 2020-2021

Ik schrijf mij in voor de Natuurgidsenopleiding 2020-2021 van de Regio Midden Limburg

De opleiding loopt van 18 december 2019 tot 19 juni 2021 veelal op de woensdagavond en zaterdagochtend op diverse plaatsen in de regio

Naam en adres
Uw naam, woonplaats, telefoonnummer en email worden gedeeld met uw medecursisten. De overige gegevens worden gebruikt voor de aanvraag van de VOG.
IVN
Het lidmaatschap van IVN met ingang van 1 januari 2020 is verplicht voor deelname aan deze opleiding. Van welke afdeling bent of wordt u lid?
Opleidingskosten
Voor deze opleiding vragen wij een bijdrage van €350,= U kunt deze ineens betalen of in twee termijnen. Uw 1e bijdrage verwachten wij voor 15 november 2019. En indien u in twee termijnen betaalt de 2e termijn voor 1 augustus 2020. U kunt uw bijdrage overmaken op: ..................................................... IBAN NL16 RBRB 0778 2257 98 ..................................................... tnv: De Steilrand ..................................................... ovv: NGO 2020-2021
VOG en AVG
De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is verplicht voor deze opleiding. Tijdens de opleiding worden soms foto's gemaakt die ook gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld op de website van IVN te plaatsen. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben wij daarvoor uw toestemming nodig.
Ik stem ermee in dat mijn gegevens worden gebruikt voor de aanvraag van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze aanvraag is vereist voor deze opleiding.
Ik stem ermee in dat er tijdens de opleiding foto's worden gemaakt die kunnen worden gebruikt voor publicatie.
Heeft u nog opmerkingen?