Even over deze website: We gaat per eind van de maand over van de oude website naar deze nieuwe. Aan de inhoud van deze nieuwe website wordt nog gewerkt. In ieder geval zijn Nieuws en Activiteiten up-to-date.

 

Over Afdeling Noordwest-Overijssel

IVN Natuur-educatie is een landelijke vereniging met plaatselijke afdelingen. Zij draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving. De afdeling Noordwest – Overijssel brengt mensen in contact met de prachtige natuur in de Kop van Overijssel door laagdrempelige, maar hoogwaardige natuur- en milieu-educatie. Dat gebeurt door organiseren van excursies, voorlichting, scholing en bijscholing van gidsen, ondersteuning van excursies van bijv. Staats­bosbeheer door inzet van IVN-gidsen en ondersteuning van een jeugdnatuurclub.

Activiteiten

Bekijk alle