Over IVN-Amersfoort

IVN Amersfoort en omgeving is één van de 162 landelijke IVN afdelingen. Sinds de oprichting in 1976 zijn wij actief  in het gebied Amersfoort, Leusden en Woudenberg. Het is ons doel, om zoveel mogelijk mensen de natuurwaarden dicht bij huis te laten ontdekken en beleven. Want een verre reis is echt niet nodig om natuur te zien. Je hoeft alleen om je heen te kijken en te ervaren. Ons idee daarbij is, dat betrokkenheid bij de natuur duurzaam handelen stimuleert.

De ruim 300 leden en 70 donateurs zijn allen vrijwilligers, waarvan ca. 120 mensen actief betrokken zijn bij de werkgroepen en bij het organiseren van groene activiteiten. Door  samenwerking met andere  organisaties in Amersfoort wordt een breed  publiek bereikt, van jong tot oud. CNME het Groene Huis in Park Schothorst, vormt het centrale punt voor ontmoeting en samenwerking op diverse terreinen.

De (veelal gratis) publieksactiviteiten zijn te vinden op onze website en worden vermeld in de groene agenda van de gemeente Amersfoort.