Aa & Hunze

Welkom bij de IVN afdeling Aa en Hunze.

Ons werkgebied valt samen met het gebied van de gemeente Aa en Hunze. De omgeving kenmerkt zich door zeer verschillende landschaps- en dorpstypen. In het half-open zandlandschap op de Hondsrug en het Drents Plateau liggen de esdorpen verscholen. Soms vanuit de verte herkenbaar door een kerktoren. In het open veenlandschap zien we langs de Hunze de randveenontginningsdorpen en verder oostwaarts enkele kanaaldorpen. De wegen zijn vaak begrenst door prachtige laanbeplanting.

Zoals de naam al verklapt wonen wij in de stroomgebieden van de Drentse Aa op het Drents Plateau en van de Hunze in het veengedeelte. De riviertjes, diepjes en loopjes en hun directe omgeving zijn van een ongekende schoonheid. Bovendien kent elke plek zijn eigen rijkdom aan flora en fauna.

Het zandgedeelte kent veel bos zowel in de aangelegde boswachterijen als in diverse oude en nieuwe landgoederen. Ook komen er nog fraaie heideterreinen voor waar te genieten valt van openheid en soms ook grote hoogteverschillen. Daardoor ontstaan zeer verschillende biotopen en dus ook diverse plantengemeenschappen. Dat geldt ook voor de vele beekdalen.

Zowel in het bos als op heideterreinen kun je vennetjes of veentjes aantreffen. De diepere exemplaren zijn pingo-ruïnes, ontstaan in de laatste ijstijd. Andere aardkundige zaken zijn gletsjerkuilen, uitblazingskommen en steilranden. Hoe spannend wil je het hebben?

De bijzondere kenmerken van dit gebied komen ook tot uitdrukking in het UNESCO Global Park, het Nationaal Park Drentsche Aa en het grootste archeologisch rijksmonument, te weten de Strubben-Kniphorstbos.

We maken ons sterk om  jongeren  de natuur te laten ervaren en informatie door te geven over de planten- en dierenwereld. Door verwondering, beleving.

De IVN afdeling Aa en Hunze kent verschillende aanpak groepen waar je van harte welkom bent om – naar vermogen – mee te doen. En onze natuurgidsen gaan regelmatig op pad om de omgeving te verkennen en te duiden.

Het lidmaatschap geeft toegang tot alle lezingen en georganiseerde activiteiten. We geven elke maand een nieuwsbrief uit en vier keer per jaar verschijnt het kleurrijke magazine ‘Mens en Natuur’ van IVN Nederland.

Jouw ervaring is een welkome aanwinst voor onze vereniging. Sluit je aan en doe mee. Email naar:  info@ivnaaenhunze.nl  of vul het  lidmaatschapsformulier  in dan nemen wij contact met je op.

Welkom namens alle leden van IVN Aa en Hunze

Wandel en Fiets routes