IVN Roosendaal heet U van harte welkom. Onze afdeling ontwikkelt en ontplooit diverse educatieve activiteiten op het gebied van natuur, milieu en landschap met een bijzondere aandacht voor duurzaamheid.

Voorjaarspuzzels en spelletjes

Activiteiten

Bekijk alle