Ingeklemd tussen Werelderfgoed Waddenzee en De Wâlden ligt Noordoost-Friesland. Een gebied met veel verschillende landschappen.
We hebben in het oosten Nationaal landschap Lauwersmeer met verschillende biotopen, zoals water, riet en bos, het terpengebied met stinzenflora, landgoederen met ontwerpen van de beroemde tuinarchitect Roodbaard (1782 – 1851).
Denk aan Stania State in Gytsjerk en Rinsma State bij Driezum.
Het Bûtenfjild, het gebied ten zuidwesten van Damwoude met afgegraven laagveen, waarvan een restant van het veen nog steeds bezocht kan worden.

IVN Noordoost-Friesland houdt daar excursies naar toe. In het Lauwersmeer groeien verschillende orchideeën, waaronder de bekende rietorchis. In het terpengebied bloeien in het voorjaar de stinzenplanten, zoals de bostulp en vingerhelmbloem.
De Peazemerlannen zijn een onderdeel van de Waddenzee. Daar komen we veel zoutminnende planten tegen, als engels gras en zeekraal, maar ook vogels als scholekster en bonte strandloper. Al met al een boeiend gebied met veel afwisseling.

Activiteiten

Bekijk alle