ANBI

IVN afdeling Markelo is een zogenaamde ANBI instelling, dat wil zeggen een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Een ANBI instelling heeft een aantal belastingvoordelen. Zo mogen leden en donateurs hun giften aftrekken van de inkomsten-of vennootsbelasting.

Contactgegevens

Naam: IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie, afdeling Markelo.
RSIN nummer/fiscaal nummer:  816045082
KVK nummer: 40076258

Adres:  W.  Göttelaan 3, 7475 CJ  Markelo
E-mailadres: IVNMarkelo.secr@gmail.com
Website:  www.ivn.nl/markelo

Doel  en Middelen

De vereniging stelt zich ten doel binnen haar werkgebied ertoe bij te dragen dat de bevolking zich bewust wordt van de relaties tussen de mens, zijn cultuur en de levende en niet-levende omgeving. Zij doet dat onder meer door het organiseren van natuur- en milieueducatieve activiteiten, waardoor en waarmee de bevolking in het werkgebied wordt bereikt en door het ondersteunen van het werk van het onderwijzend personeel van de scholen, gevestigd in het werkgebied, voor zover het natuur- en milieueducatie betreft.

Beleidsplan

Voor de komende jaren hebben wij het volgende beleidsplan geformuleerd: 

Doorgaan met alle lopende activiteiten zoals Jeugdgroep, fietstochten, cursussen en excursies.

IVN Markelo heeft een paar ijzersterke activiteiten, die wel veel inspanning eisen maar ook veel opleveren. Het is belangrijk om deze kernactiviteiten te blijven ondersteunen. Zij dienen als basis voor een gezonde vereniging.

Kind en Natuur is een belangrijk speerpunt van de landelijke vereniging, dat we van harte ondersteunen. We willen de jongeren in ons werkgebied niet kwijtraken en geven daarom de jeugdgroep veel prioriteit.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter Jetty Dorresteijn Looikolkstraat 17 7451 EP Holten
Secretaris  Marianne Ketting Grotegoorsdijk 4 7475 PJ Markelo
Penningmeester  Annet Eertink Wansink 43  7475 DR Markelo

Beloningsbeleid

De vereniging kent geen beloningsbeleid, omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

jaarverslag_2015.pdf

Financiële verantwoording

financieel_verslag_2015_cpl.pdf