Inschrijven Cursus Special Gids 2022

Inschrijven

Vul bijgaand formulier in. Uw aanmelding is pas definitief als het geld is overgemaakt. 
 

Naam en adres
Uw naam en woonplaats worden gedeeld met uw medecursisten.
IVN
Van welke afdeling bent of wordt u lid?
Van welke IVN afdeling bent u lid?
Opleidingskosten
Voor deze opleiding vragen wij een bijdrage van €20,= als U lid bent van IVN. Voor niet-leden is de bijdrage €35,= Wij zien uw bijdrage graag op: .................. IBAN NL16 INGB 0675 3509 80 ............................... ............. ............................... tnv: IVN Opleidingen Midden-Limburg.............................................. ........... ...... ovv: Cursus Special Gids
Heeft u nog opmerkingen?