Over District Limburg

IVN District Limburg heeft als doel om de samenwerking tussen de Limburgse IVN-afdelingen te bevorderen, de uitwisseling van ervaringen en ideeën te stimuleren en om tot een gezamenlijk Limburgs beleid te komen.