Regio Westelijke Mijnstreek
Bomen & Struiken
Op
maandag14okt201910:00

Bomen met een verleden

Excursie Landgoed TerWorm

Bomen worden meestal ouder dan mensen – tenminste als hun de kans wordt geboden door de mensen. Die krijgen er heel wat voor terug: een mooie vorm, CO2-opslag, een verbinding met het verleden vanwege de gedachte wat zo’n boom zoal ‘meegemaakt’ of ‘gezien’ heeft.

Het landgoed TerWorm bood zo’n drie tot vier decennia geleden een troosteloze aanblik. Een vervallen kasteel, een opgegeven openluchtzwembad en een rioolwaterzuiveringsinstallatie pal ernaast stemden mensen niet vrolijk. Te midden van dat alles hielden bomen de herinnering vast aan een glorieus verleden.

Het kasteel, inclusief tuin en oranjerie, is gerestaureerd. Het openluchtzwembad is opgeruimd en de rioolwaterzuiveringsinstallatie is ‘geamoveerd’ ofwel (grotendeels) verwijderd in het kader van Corio Glana en Natura 2000, het grootscheepse samenwerkingsproject (van Provincie, Waterschap, Natuurmonumenten, VVV en aanliggende gemeentes) waarmee de Geleenbeek werd aangepakt.

Van het Landgoed TerWorm, gelegen tussen de A76 en de N281, is niet alleen de natuurwaarde maar ook de recreatieve waarde verhoogd: wandelpaden ontsluiten de toegang tot de historische gebouwen en de ‘Troostboom’ of ‘dikke eik’, geen eik maar een plataan met een stamomvang van bijna 6 meter, en de oudste boom van Heerlen, een tamme kastanje die zich helaas in de eindfase bevindt: ook bomen zijn niet bestand tegen ziekte en dood.

Van jongere datum zijn de statige lindebomen die de ook gerestaureerde kasteellaan omzomen en de hoogstamboomgaarden aan weerszijden daarvan. Her en der zijn groepen fladderiepen geplant die de iepenziekte weerstaan en die de iepenpage hier terug hebben gebracht.

De monumentale en andere bomen op dit landgoed zullen worden bezocht onder leiding van Gerrit Haak, contactpersoon in de regio van de Bomenstichting tijdens een wandeling van 3,5 tot 4 km. 

Verzamelen op de parkeerplaats van Van der Valk nabij Kasteel TerWorm in Heerlen. Inschrijven niet nodig, deelname gratis.

Gerrit Haak
Uw gids:
Gerrit Haak
Bomenstichting

Algemene informatie

maandag 14 oktober 2019 - 10:00
Locatie: 
Parkeerplaats Van der Valk
Terworm 10
6411 RV Heerlen
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image