Organisatie IVN Heeze Leende

IVN clubgebouw

De Sleutelbloem
Strabrecht 14
5591 BP Heeze

website: www.ivn.nl/heeze-leende

KvK nr 40235865

ANBI RSIN nummer 801807554

Bestuur

Voorzitter: Ben Pollmann tel. 040-226 5668

E-mail: voorzitter@ivnheezeleende.nl

 

Secretaris: Petra Leeuwestein-Verbeek tel. 040-226 4714

Postadres: de Mandenmaker 11, 5591 NS Heeze

E-mail: secretariaat@ivnheezeleende.nl

 

Penningmeester: Geert Engels, 06-3889 5545

E-mail: penningmeester@ivnheezeleende.nl

            ledenadministratie@ivnheezeleende.nl

 

Algemeen bestuurslid: Ko Dousma, tel. 040-226 3108

E-mail: bestuurslid-01@ivnheezeleende.nl

 

Algemeen bestuurslid: Paul Gerits, tel. 06-2934 8810

E-mail: bestuurslid-02@ivnheezeleende.nl

ANBI en Beleid Heeze-Leende

Beleidsplan

Statuten IVN Heeze-Leende

Huishoudelijk Reglement

Financieel verslag 2022

Veiligheid IVN Heeze Leende

 

De afdeling telt 260 leden en heeft momenteel 17 werkgroepen.

Werkgroepen Het werk in de afdeling wordt gedaan door een groot aantal werkgroepen, zie onder Werkgroepen

Voor vragen over de website
Anne Groenewegen, tel. 06-5068 6853
E-mail: webmaster.heeze.leende@ivn.nl

Voor publiciteit
Ruud Krielaart,  tel.06-1043 5830
E-mail: pr@ivnheezeleende.nl

Voor nadere informatie over één van de werkgroepen of je wil je aanmelden als vrijwilliger kan je direct contact opnemen met de contactpersonen die bij de werkgroepen vermeld staan.

De Sleutelbloem

Het IVN Heeze-Leende beschikt over een clubgebouw, waar we belangstellenden graag ontvangen met een kopje koffie. De IVN bibliotheek staat voor u open als u iets zoekt op het gebied van natuur en milieu. U bent van harte welkom in De Sleutelbloem Strabrecht 14 in Heeze. Geopend iedere woensdag van 10.00 tot 13.00 uur, behalve in de schoolvakanties.

De agenda voor de Sleutelbloem wordt digitaal bijgehouden. Geautoriseerde personen kunnen de agenda inzien en de ruimte reserveren.

Leden

Wil worden ga naar de knop lid worden daar kun je aangeven van welke afdeling je lid kunt worden.

Adreswijziging bij de ledenadministrateur Geert Engels ledenadministratie@ivnheezeleende.nl, tel. 06-3889 5545

Contributie

  • Leden minimaal € 25,- per jaar
  • Huisgenootleden minimaal € 12,50 per jaar
  • Het Jeugd IVN bedraagt €12,50 per jaar per kind

Voor scholen, bedrijven en organisaties gelden aangepaste tarieven, informeer bij de penningmeester (penningmeester@ivnheezeleende.nl).

Bankrekening: Rabobank: NL17RABO0120361132 t.n.v. Penningmeester IVN Heeze-Leende.

Bij opzegging loopt het lidmaatschap door tot aan de maand waarin je lid bent geworden.

Leden ontvangen

  • Het afdelingsblad “Het Groene Blaadje” (naar keuze op papier of digitaal) van IVN Heeze-Leende
  • De digitale nieuwsbrief van IVN Heeze-Leende
  • Het blad “Mens en Natuur” van IVN Nederland

Een algemene brochure over IVN Heeze-Leende kunt u downloaden:

Brochure IVN Algemeen

Leden die interesse hebben kunnen ook de digitale versie ontvangen van het Nieuwsblad van het IVN-district Noord-Brabant. Dit kan via de site: www.ivn.nl/brabant  (waarna de link “aanmelden voor nieuwsblad” aanklikken). Of stuur een mailtje naar consulentschap.brabant@ivn.nl