Flora

Wat doet de florawerkgroep?
Leden van de florawerkgroep gaan om de week een avond naar een interessant gebiedje om te inventariseren welke planten er groeien. De gegevens worden opgeslagen en ter beschikking gesteld aan bijv. Brabants LandschapStaatsbosbeheer, de gemeente en natuurbeschermingsgroepen.

Waar wordt er geïnventariseerd? 
De florawerkgroep houdt zich vooral bezig met het verzamelen van kennis over de wilde planten in de gemeente Heeze-Leende-Sterksel. Naast bijzondere plekjes in de gebieden van Staatsbosbeheer en Brabants Landschap worden bijvoorbeeld ook de planten van bermen en groenstroken geïnventariseerd.

Hoe vaak komt de groep bijeen?

De werkgroep in het groeiseizoen om de veertien dagen erop uit, momenteel op de maandagavond vanaf half acht en af en toe vrijdagochtend. (Als de werkgroep blijft groeien kan daar een ander dagdeel bij komen).

Kennis van de plaatselijke flora
Tot de florawerkgroep horen niet alleen biologen en natuurgidsen, maar ook mensen met minder ervaring die graag van de anderen leren en zo hun kennis van wilde planten uitbreiden. In een ontspannen sfeer wordt het doelgericht en nuttig bezig zijn gecombineerd met het genieten van wat men zoal allemaal tegenkomt.

Meedoen?
Natuurliefhebbers zijn nogal eens van huis als de bloemen bloeien, daarom werkt de floragroep in wisselende samenstelling en is het niet vereist om bij elke bijeenkomst aanwezig te zijn. Wil je een keer mee met de excursies van de florawerkgroep of meehelpen met inventariseren, neem dan contact op de coördinator. Je hoeft geen lid te zijn van het IVN, je kan gewoon een keer vrijblijvend mee.

Coördinator

Henk Groenemans tel. 040-226 4122 e-mail: florawerkgroep@ivnheezeleende.nl

Brochure
brochure Florawerkgroep

Help de natuur met bodembedekkers

Vaak wordt gekozen voor een strak gemaaid gazon of zelfs een tegeltuin omdat dat minder onderhoud vergt. Dit is een misverstand. Een gazon dat steeds weer gemaaid moet worden vraagt meer werk dan een tuin met bijv. veel bodembedekkers waar je alleen in het begin onkruid tussenuit moet wieden. Als de planten eenmaal tegen elkaar aan zijn gegroeid heb je er nauwelijks meer omkijken naar. Een tegeltuin is helemaal uit den boze omdat die bijdraagt aan zowel verdroging als overstromingen.

Wil je de bloemen en insecten echt helpen, kies dan voor lage bodem-bedekkende wintergroene planten die qua grondsoort het meest geschikt zijn voor de tuinen in onze gemeente.

Minke Greve heeft een handige lijst opgesteld met bodem-bedekkende bloeiende planten. Daarmee kunnen we met de inrichting van onze tuin een bijdrage leveren aan het versterken van de biodiversiteit. En als bonus krijgen we een tuin vol kleur, geur, fladderende vlinders, zoemende bijen en vogelgezang.

Lijst met Bodembedekkers